program_studia_podyplomowe

advertisement
Michał Sokolski
Etyka a wielkie tradycje kulturowo-religijne (ćwiczenia)
1. Filozofia chińska
Zagadnienia:
- społeczny wymiar etyki chińskiej;
- pojęcia dao i de;
- konfucjański projekt „naprawy nazw”;
- zasada wuwei według Laozi.
Literatura obowiązkowa:
- Dialogi konfucjańskie i Tao-te-ching (fragmenty).
2. Hinduizm
Zagadnienia:
- społeczny wymiar etyki hinduizmu;
- pojęcie karmy;
- ideał działania: praca jako jedność środka i celu;
Literatura obowiązkowa:
Wiwekananda, Karmajoga Poznań 1997.
3. Buddyzm
Zagadnienia:
- pojęcie sansary;
- kodeks moralny buddyzmu;
- cztery szlachetne prawdy.
Literatura obowiązkowa:
Dhammapada.
4. Judaizm
Zagadnienia:
- miejsce osoby w świecie;
- egzystencjalny wymiar chasydyzmu.
Literatura obowiązkowa:
Martin Buber, Droga człowieka według nauczania chasydów, Warszawa 2004.
6. Chrześcijaństwo
Zagadnienia:
- etyka uniwersalistyczna;
- znaczenie agape w nauczaniu świętego Pawła.
Literatura obowiązkowa:
Listy świętego Pawła.
5. Gnoza
Zagadnienia:
- gnostycka wizja świata;
- etyka a wyobcowanie.
Literatura obowiązkowa:
Hymn o perle; Poimandres; Modlitwa hermetyczna.
7. Islam
Zagadnienia:
- uniwersalizm islamski;
- kodeks moralny islamu;
- obowiązki i przywileje kobiety.
Literatura obowiązkowa:
Koran, sury: Światłość i Kobiety.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards