dr P. Duchliński. - ETYKA, BIOETYKA, ETYKA MEDYCZNA

advertisement
ETYKA KLASYCZNA W XXI WIEKU
KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI
95 urodzin Ks. Prof. dr hab. Tadeusza Ślipko SJ
21 maj 2013 roku
Aula Wielka im Grzegorza Piramowicza godz. 9.00
9.00 – powitanie Gości prof. Ignat dr hab. J. Bremer SJ/ lub Rektor
9. 05- Prof. dr hab. Tadeusz Gadacz – Prezes Polskiego Etycznego
Prowadzenie sesji: dr M. Stankiewicz- Kopeć
9.10 – 9. 30 – prof. dr hab. R. Darowski – Ks. T. Ślipko życie i dzieło
9.30 – 9.50 – ks. Prof. dr hab. W. Zuziak, O konieczności wzbogacenia klasycznej
koncepcji aksjologii T. Ślipki ( SJ)
9.50 – 10. 10 – Prof. Ignat, dr hab. T. Biesaga – Postęp czy kryzys współczesnej
bioetyki?
10.10 – 10.30 – Prof. PAN, dr hab. W. Wójcik, Etyka seksualna w ujęciu T. Ślipko
SJ
10. 30 – 10. 50 - Dr hab. P. Aszyk SJ , Etyka klasyczna a bioetyka. Szkic o
pożytkach, jakie wynikają z dociekań inspirowanych etyką klasyczną dotyczących
kwestii bioetycznych
10. 50 – 11. 10 – PRZERWA NA KAWĘ
Prowadzenie sesji Dr. J. Kucharski
11. 10- 11.30 – ks. Prof. KUL dr hab. A. Wierzbicki - Dlaczego klasycy i jacy klasycy?
11.30 – 11. 50 – Dr . P. Duchliński, Klasycznośc etyki klasycznej
11.50 – 12.10- Dr D. Dańkowski- Istnienie moralnego prawa naturalnego w ujęciu T.
Slipko SJ. Współczesny spór o prawo naturalne
12. 10 – 12.30 – Dr W. Wierzejski, Koncepcja etyki o. T. Ślipko a współczesna
etyka cnót i etyka prawa naturalnego
12.30- 12.50 – Dr. W. Kamińska – O użyteczności etyki klasycznej w analizie
współczesnych zjawisk społecznych
12. 50– 13.30 – Dyskusja panelowa: Czy etyka klasyczna pomaga rozwiązywać
współczesne dylematy moralne…? Prowadzenie dr J. Kucharski; paneliści, T.
Biesaga, P. Aszyk, D. Dańkowski, W. Kamińska, W. Wierzejski.
13. 30 – 14.45 - Przerwa obiadowa
Prowadzenie sesji: dr P. Duchliński.
14. 45 – 15. 10 – Prof. UKSW dr hab. E. Podrez- Klasyka a awangarda w etyce
15. 10- 15.30- Ks. Prof. dr hab. R. Moń - Miłość mądrości czy mądrość miłości?
15. 30- 15.50- dr hab. M. Rembierz - O wolności nauki i wolności słowa według prof.
Tadeusza Ślipko SJ"
15. 50 – 16. 10 – Dr W. Szuta, Synejdezjologia w ujęciu Tadeusza Ślipki SJ.
16.15 – 16.45 Dyskusja: Dyskusja panelowa; Co to znaczy być dziś etykiem
klasycznym..? prowadzenie dr P. Duchliński, paneliści: E. Podrez, R. Moń, A.
Wierzbicki, M. Rembierz, W. Szuta
Zamknięcie konferencji: D. Dańkowski SJ – Dyrektor Instytutu Filozofii
17.30 Wieczór Jubileuszowy
Download