Powiatowe Centrum Kielce, 22.11.206 r. Usług Medycznych w

advertisement
Powiatowe Centrum
Kielce, 22.11.206 r.
Usług Medycznych w Kielcach
ul. Żelazna 35
25-014 Kielce
dotyczy: Konkursu ofert na „Dostawę jednorazowych artykułów medycznych”
znak sprawy: AdG 2000-30/16
Pytanie 1 Poz. 20
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych pakowanych a 200 szt.
z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie 2 Poz. 61
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prześcieradła papierowo celulozowego o wymiarze 59cm x
80 m z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych ilości?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytania dotyczące wydzielenie pozycji z pakietu :
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza
Pakiet, poz. 25
Czy Zamawiający dopuści gaziki nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, sterylizowane radiacyjnie,
bardzo delikatne sterylne płatki wykonane z włókniny (wiskoza poliester), dzięki zastosowaniu
alkoholu izopropylowego zmniejsza się ryzyko zakażenia, alkohol izopropylowy w gazikach (płatkach)
posiada bardzo dobre właściwości odkażające, ma szerokie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
Doskonałe do przetarcia skóry, ale także sprzętu czy małych powierzchni przed zabiegiem z użyciem
dermarollera, kwasów czy innych zabiegów kosmetycznych. Dostępny w rozmiarze: 65x30mm, każdy
płatek pakowany w osobnej, sterylnej saszetce, dezynfekuje i oczyszcza skóre przy skaleczeniach,
pobraniach krwi, zadrapaniach, otarciach, szczepieniach ochronnych, iniekcjach, drobnych zabiegach
medycznych i kosmetycznych. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian
Pakiet, poz. 25
Czy Zamawiający dopuści gaziki nasączone 70 % alkoholem izopropylowym, sterylizowane radiacyjnie,
bardzo delikatne sterylne płatki wykonane z włókniny (wiskoza poliester), dzięki zastosowaniu
alkoholu izopropylowego zmniejsza się ryzyko zakażenia, alkohol izopropylowy w gazikach (płatkach)
posiada bardzo dobre właściwości odkażające, ma szerokie działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.
Doskonałe do przetarcia skóry, ale także sprzętu czy małych powierzchni przed zabiegiem z użyciem
dermarollera, kwasów czy innych zabiegów kosmetycznych. Dostępny w rozmiarze: 160x100mm,
każdy płatek pakowany w osobnej, sterylnej saszetce, dezynfekuje i oczyszcza skóre przy
skaleczeniach, pobraniach krwi, zadrapaniach, otarciach, szczepieniach ochronnych, iniekcjach,
drobnych zabiegach medycznych i kosmetycznych. Opakowanie zbiorcze 50 sztuk
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia opis przedmiotu zamówienia bez zmian
Download