WIZCON dla WINDOWS

advertisement
WIZCON
dla
WINDOWS
SYSTEM STEROWANIA
NADRZĘDNEGO
I
AKWIZYCJI DANYCH
SCADA
Konfiguracja systemu
SCADA
Otwarta
architektura obiektowa
Zaawansowany edytor graficzny z elementami
multimedialnymi
Skalowalność systemu
Ponad 250 driverów komunikacyjnych do
różnych sterowników
Rozbudowane możliwości sieciowe
Łączność z istniejącymi standardami baz
danych (ODBC, SQL Server)
Współpraca z aplikacjami biurowymi i
menedżerskimi
WIZCON
Dla
Windows
Stacja Gorącej Rezerwy
Stacja
Wizcon
View
Stacja
Wizcon
Stacja WIZCON
“Gorąca rezerwa”
PLC
PLC
Co to jest
Stacja Gorącej
Rezerwy ?
Stacja
„Gorącej Rezerwy”
Konfiguracja:
a) Dwie identyczne stacje SCADA
- Główna
- Rezerwowa
b) Obie stacje połączone z tą samą siecią sterowników
Przeznaczenie:
Gdy główna stacja ulega awarii, wówczas stacja
rezerwowa przejmuje rolę i rozpoczyna skanowanie
i zmiennych oraz rozsyłanie ich do innych stacji w sieci
Wizcon umożliwia:
- tworzenie aplikacji SCADA
we wszystkich dziedzinach
gospodarki
- przepływ bieżących danych
bezpośrednio z hali
produkcyjnej wprost na biurka
dyrekcji
WIZCON
umożliwia
Etapy Tworzenia Aplikacji
Systemu Wizcon
Etap 1: Definiowanie driverów i
bloków
komunikacyjnych
Etap 2: Definiowanie grup
użytkowników
Etap 3: Definiowanie bramek i
alarmów
Etap 4: Budowanie obrazu
aplikacji
Etap 5: Logika
Etap 6: Testowanie aplikacji
Etap 7: Definiowanie wykresów
raportów i receptur
Etap 8: Końcowe strojenie
aplikacji
WIZCON dla Internetu
Umożliwia:
- Dostęp do bieżących i historycznych danych
- Obserwowanie i nadzorowanie przebiegu produkcji z
dowolnego komputera
-Tworzenie dokumentów w formacie HTML
-Dostęp do aplikacji przy użyciu dowolnej opartej na
języku Java
przeglądarki stron www
Konfiguracja
WIZCON dla Internetu
Zakład D
Zakład A
Centralna sterownia
Zarzadzanie produkcją
Zakład C
Zakład B
Download