Białowieska Stacja Geobotaniczna UW

advertisement
Instytut Botaniki UW
Białowieska Stacja Geobotaniczna
Bogdan Jaroszewicz
Spotkanie KSIB
Warszawa 16 grudnia 2006
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
Zakres posiadanych archiwów
Zielnik (ok. 40 tys. kart zielnikowych
i „woreczków” – w trakcie
wprowadzania (9 730 rekordów
przekazanych) udostępnianie do
ukończenia w 2007/na początku
2008 roku.
Magazyny materiałów badawczych
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
Dalsze możliwości rozszerzania udostępnienia
danych opracowanych/opublikowanych
• Atlas roślin naczyniowych
doliny Bugu (kilkadziesiąt
tysięcy rekordów (współautor –
prof. Ćwikliński i prof.
Głowaciński)
• Atlas ekologiczny roślin i
grzybów (Projekt Crypto) –
kilkadziesiąt tysięcy rekordów
(współautor – prof. Mułenko)
• Atlas rozmieszczenia porostów
Polski Płn-Wsch. – kilka tysięcy
rekordów (współautor – prof.
Cieśliński)
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
Zakres gromadzonej informacji zoologicznej
Dane terenowe – przygodne
obserwacje faunistyczne
(motyle dzienne, żądłówki) i
florystyczne (kilkaset
rekordów rocznie – do
przejrzenia i przekazania)
Dane zbierane w ramach
monitoringu żądłówek i
badań faunistycznych (kilka
tysięcy egzemplarzy
rocznie – materiały w
trakcie opracowywania)
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
Baza danych gatunków roślin przenoszonych
endozoochorycznie przez żubra Bison bonasus
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
www.biol.uw.edu.pl/bsg
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
Dziękuję bardzo za uwagę
Białowieska
Stacja Geobotaniczna
Download