Planowe wyłączenia 21.03-28.03.14 Wołomin

advertisement
PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że planowana jest przerwa w
dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych:
Miejscowość,
Data
obszar, gmina
Mokre Nowe,
21.03.14
Mokre Stare,
Łosie
Numery i nazwy stacji (ewentualnie opis)
ulice, firmy
Posterunek Energetyczny Wołomin
Stacje transformatorowe nr: 1079, 1078, 0147 Mokre Nowe,
0864 Mokre Nowe 15-go Sierpnia, 1034, 0146 Mokre Stare,
0979 Mokre Nowe 2, 1695, 0381 Łosie 3, 0118 Łosie 2, 0380
Łosie 1, 0527 Łosie działki, 1076, 1077
Godziny
wyłączeń
0800 1000
Stacja transformatorowa nr 0589 Okrzei 1, cała stacja
0800 1500
ul: Paderewskiego (od ul. Okrzei do torów),
24.03.14
Zielonka
Wilsona (od ul. Focha do torów), Okrzei (od ul. Waryńskiego
do ul. Paderewskiego), Czwartaków..
Stacja transformatorowa nr 0594 Zagościniec 1,
24.03.14
Zagościniec
0800 1600
obwód niskiego napięcia ul. 100-Lecia, Wrzosowa.
Stacje transformatorowe nr: 0332 Zagościniec 3,
0800 1000
0838 Perkowizna 3, 0837 Perkowizna 2, 0836 Perkowizna 1,
24.03.14
0875 Owocowa, całe stacje ul. 100-Lecia, Szkolna,
Zagościniec
Letniskowa, Gajowa, Armii Krajowej, Jałowcowa, Wrzosowa,
Gwiaździsta, Księżycowa, Polna, Grudkowa.
Stacja transformatorowa nr 0018 Ciemne 1.
25.03.14
Ciemne
0800 1600
Ciemne od nr 86 do nr 140.
Stacja transformatorowa nr 0645 Jagiellońska, cała stacja
0800 1500
ul: Kolejowa od nr 1 do nr 7, hotel na ul. Mareckiej, Piastowska
25.03.14
Zielonka
od nr 1 do nr 46, Krasińskiego od nr 4 do nr 30, Targowisko
przy ul. Kolejowej, Urząd Miasta Zielonka.
Stacja transformatorowa nr 0019 Ciemne 2.
26.03.14
Ciemne
0800 1300
Ciemne od nr 15 do nr 84 .
Stacja transformatorowa nr 0646 Centrala Telefoniczna, cała
26.03.14
Ząbki
0800 1500
stacja ul. Wojska Polskiego, bloki przy ul. Wojska Polskiego.
Stacja transformatorowa nr 3140 Ciemne Sokola. Ciemne ul.
Ciemne,
1300 1600
Piłsudskiego, Sokola, Jesienna, Żuczka, Puszysta. Radzymin
26.03.14
ul. Piłsudskiego nr 8 .
Radzymin
Stacja transformatorowa nr 0699 PKO Piłsudskiego, cała
27.03.14
0800 1500
stacja ul: Piłsudskiego od nr 37 do nr 49 i od nr 56 do nr 86,
Ząbki
Szwoleżerów nr 1 i 3A. .
Stacja transformatorowa nr 0447 Lisa Kuli, obwód niskiego
27.03.14
Marki
0800 1700
napięcia ul: Lisa Kuli, Krucza, Wronia.
Stacje transformatorowe nr: 0387 Kurkowa, 0388 Topolowa,
0800 1500
0386 Leszczyńska, 0208 Brzozowa, 0264 Sokola, 1006, całe
28.03.14
stacje ul. Kurkowa, Brzozowa, Topolowa, Wierzbowa,
Wołomin
Świerkowa, Leszczyńska, 1-go Maja, Jodłowa, Partyzantów,
Sokola, Rzeczna, Legionów, Dzika.
Stacja transformatorowa nr 3154 Łosia, cała stacja
28.03.14
Marki
0800 1100
ul: Wilcza, Łosia.
PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo informuje,
że od dnia 01.02.2014 nie będą wywieszane ogłoszenia w terenie.
Informacje o planowych wyłączeniach zamieszczane będą w tygodniku TO i OWO
Legionowo i Tygodniku Nowodworskim oraz na stronie internetowej miast i gmin
Przerwy w dostawie energii elektrycznej spowodowane są koniecznością przeprowadzenia
prac konserwacyjnych na urządzeniach energetycznych
Download