PLAN MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE LEGENDA

advertisement
PLAN MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
LEGENDA
Tereny mieszkaniowe
Tereny przemysłowe
Tereny zalesione, zadrzewione i parki
Tereny zieleni i ogródków działkowych
Cmentarze
Wody stojące i płynące
Nieużytki
Droga krajowa
Drogi główne
Drogi pozostałe
Budynki mieszkalne
Budynki przemysłowe
Budynki gospodarcze
Budynki użyteczności publicznej
Dodatkowa informacja – tu kliknij
Urzędy
Pogotowie Ratunkowe
Szpital
Przychodnia lekarska
Straż Pożarna
Policja
Straż Miejska
Apteka
Bank
Poczta
Restauracja
Szkoła
Przedszkole
Stacja paliw
Gaz płynny
Przystanek autobusowy
Przystanek tramwajowy
Postój taksówek
Amfiteatr
Basen
Basen kryty
Biblioteka
Cmentarz
Dom kultury
Fontanna
Pole golfowe
Hotel
Klub jeździecki
Kapliczka
Kino
Nieczynna kopalnia
Kort tenisowy
Kościół, świątynia
Muzeum
Plac sportowy
Pałac
Parking
Pomnik
Stadion
Stacja diagnostyki samochodowej
Wybory 2010 – obwodowa komisja wyborcza
Koleje
Linia autobusowa
Linia tramwajowa
Ścieżka rowerowa
Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna
Download