Karta produktu

advertisement
Ognioszczelna stacja kompaktowa
kombajnowa
OSKK-500-1
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Ognioszczelna stacja kompaktowa kombajnowa typu OSKK-500-1 przeznaczona jest do łączenia i sterowania napędów maszyn górniczych. Stacja kompaktowa kombajnową zasilająca przystosowana jest do sieci trójfazowej prądu przemiennego z
izolowanym punktem neutralnym transformatora zasilającego.
Ognioszczelna stacja kompaktowa kombajnowa umożliwia zdalne lub zespołowe sterowanie napędów z silnikami jednobiegowymi oraz współpracę z systemami blokad, systemami automatyki, łączności i ostrzegania.
BUDOWA
Stacja wyposażona jest w:
• przełącznik rozłącznikowy i izolacyjny o prądzie znamionowym 600A (przy cosφ = 0,80),
• stycznik próżniowy o prądzie znamionowym do 630 A,
• max 8 styczników powietrznych o prądzie znamionowym: 80 A ÷160 A,
• sterownik mikroprocesorowy typu PLC1 (opcjonalnie).
• zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe typu PNP-1,
• zabezpieczenia upływowo-blokujące typu UP6R,
• przekażnik kontroli i sterowniczy ciągłości uziemienia oraz temperatury typu KLH i KD73X lub PCT-1.
Współpraca z zewnętrznymi obwodami iskrobezpiecznymi zrealizowana jest poprzez separatory obwodów iskrobezpiecznych typu PSI-1 [-U1 do -Un] oraz poprzez sygnalizacyjny moduł separujący typu SMS-1 [-SM1 do SMn]. Obwód pomocniczy
stacji o napięciu 42 V może być wykorzystany do zasilania zewnętrznych odbiorników o mocy do 300 VA. Obwód ten wyposażony jest w centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe typu UP6R. Obwód pomocniczy stacji o napięciu 24 V może
być wykorzystany do zasilania zewnętrznych odbiorników o mocy do 500 VA. Obwód ten wyposażony jest w centralno-blokujące zabezpieczenie upływowe typu UP6R.
SCHEMAT URZĄDZENIA
www.elgorhansen.com
Ognioszczelna stacja kompaktowa kombajnowa
OSKK-500-1
DANE TECHNICZNE
Typ
OSKK-500-1
Znamionowe napięcie łączeniowe
3x500V/660V/1000V; +10%; 50Hz, 60Hz
Znamionowe napięcie obwodów pomocniczych
42V i 230V
Prąd znamionowy ciągły stacji:
całkowity stacji
450A
pojedynczego odpływu 1 max
max 250A
pojedynczego odpływu 2, 3 lub 4, 5 lub 6
max 80A
pojedynczego odpływu 7, 8
max 400A
sumaryczny odpływów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
max 450A
Zwarciowa zdolność łączenia
25kA
Stopień ochrony obudowy
IP 54
Moduł rozszerzający:
8 wejść dyskretnych dla napięcia wejściowego
24VDC
6 wyjść przekaźnikowych
20 ÷ 30VDC
Wymiary zewnętrzne obudowy:
szerokość (bez wpustów kablowych)
1934 mm
wysokość
778 mm
głębokość
727 mm
Masa
1900kg
CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
I M2 Ex d [ia] [ib] I
1453
Certyfikat badania typu WE: FTZÚ 08 ATEX 0061
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Download