Nośniki pamięci zewnętrznej

advertisement
Nośniki pamięci zewnętrznej
Julia Momot
Kl. Ib
Dysk twardy
Dysk twardy, napęd dysku twardego –
rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący
nośnik magnetyczny do przechowywania
danych. Nazwa "dysk twardy" wynika z
zastosowania twardego materiału jako
podłoża dla właściwego nośnika, w
odróżnieniu od dyskietek, w których nośnik
magnetyczny naniesiono na podłoże
elastyczne.
Dyskietka
Dyskietka, inaczej dysk miękki – dysk
wymienny, przenośny nośnik magnetyczny o
niewielkiej pojemności, umożliwiający zarówno
odczyt, jak i zapis danych; nośnikiem danych
jest wirujący krążek z wytrzymałego tworzywa
sztucznego (najczęściej mylaru – politereftalanu
etylenu w postaci cienkiej folii) pokryty warstwą
magnetyczną. Średnica krążka wraz ilością
możliwych do zapisania danych stanowią
podstawowe parametry dyskietki.
Karta dziurkowana
Karta dziurkowana, karta perforowana nośnik danych stosowany do zapisu
informacji w maszynach z automatycznym
przetwarzaniem danych. Używana do
programowania komputera począwszy od
ich konstrukcji aż do lat 80. XX wieku,
stosowana współcześnie z papierową
taśmą dziurkowaną.
Napęd Zip
Napęd Zip – rodzaj napędu i nośnika
danych używanego głównie do tworzenia
kopii zapasowej danych i archiwizacji
plików.
Pamięć flash
Pamięć flash – rodzaj pamięci EEPROM,
pozwalającej na zapisywanie lub
kasowanie wielu komórek pamięci
podczas jednej operacji programowania.
Jest to pamięć trwała (nieulotna) – po
odłączeniu zasilania nie traci zapisanych
w niej danych.
Pamięć USB (pendrive)
Pamięć USB- urządzenie przenośne
zawierające pamięć nieulotną typu Flash
EEPROM, zaprojektowane do współpracy
z komputerem poprzez port USB i
używane do przenoszenia danych między
komputerami oraz urządzeniami
obsługującymi pamięci USB.
Płyta kompaktowa: CD-R
CD-R – płyta kompaktowa (płyta CD) z
możliwością jednokrotnego zapisu (za
pomocą odpowiedniej nagrywarki
komputerowej) oraz wielokrotnego
odczytu.
Płyta kompaktowa: CD-RW
CD-RW - jest to płyta kompaktowa z
możliwością wielokrotnego nagrywania
(ok. 1000 razy) za pomocą odpowiedniej
nagrywarki komputerowej.
Płyty DVD
DVD – rozpowszechniony w roku 1995 standard
zapisu danych na optycznym nośniku danych,
podobnym do CD-ROM (te same wymiary: 12
lub 8 cm) lecz o większej pojemności uzyskanej
dzięki zwiększeniu gęstości zapisu.
Płyty DVD dzielą się na przeznaczone tylko do
odczytu DVD-ROM oraz umożliwiające zapis na
płycie DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R,
DVD+R DL, DVD+RW, DVD-RAM.
Solid State Drive
SSD– urządzenie pamięci masowej
zbudowane w oparciu o pamięć flash.
Taśma dziurkowana
Taśmy dziurkowane (perforowane),
znane od połowy XIX wieku, używano jako
nośnik do zapisywania danych. Były do
tego celu również stosowane obok kart
dziurkowanych w pierwszych
komputerach. Z czasem zostały
zastąpione przez bardziej pojemne media
np. taśmy magnetyczne.
Taśma magnetyczna
Taśma magnetyczna – nośnik danych,
najczęściej dźwięku, w postaci cienkiego
paska taśmy.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards