AgroNanoGel® - Root

advertisement
Charakterystyka
AgroNanoGel® Root to specjalistyczny, pylisty, porowaty preparat zabezpieczający system korzeniowy
roślin przed zasychaniem w transporcie, przechowywaniu i nasadzeniach. Jest to wzbogacony
superabsorbent – wielkocząsteczkowy polimer, charakteryzujący się dużą chłonnością wody,
przekraczającą kilkaset razy własną masę. W procesie produkcji wykorzystuje się technologię
produkcji nanoporowatego kompozytu hydrożelowego. Podczas stosowania dzięki opracowanej
specjalnie formule tworzy drobnokrystaliczną, żelową pulpę charakteryzującą się doskonałą
przyczepnością do korzeni sadzonek, zapewniając im bufor wodny w okresie stresu związanego z
pracami szkółkarskimi, transportem do miejsca docelowego jak również podczas procesu nasadzania.
Stanowi doskonały nośnik dla grzybów mikoryzowych i substancji stymulujących wzrost sadzonek.
Zastosowanie
• szkółki leśne
• szkółki ogrodnicze
• szkółki ozdobne
• ochrona przed szkodnikami
• jako nośnik szczepionek
• przesadzanie, transport i nasadzenia sadzonek drzew, krzewów i roślin
• w istniejącym drzewostanie do zabiegów iniekcji (zatrzymuje proces usychania drzew )
wykorzystując opatentowaną przez Spółkę technologię i urządzenia
• ochrona sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym przed wypadaniem
• zakładanie nowych drzewostanów, szczególnie w nasadzeniach na terenach po
rolnych,ugorach i ternach rekultywowanych (hałdy i wyrobiska)
• nośnik grzybów mikoryzowych i korzystnych drobnoustrojów w walce biologicznej ze
szkodnikami i chorobami
Korzyści ogólne
•AgroNanoGel® jest trwały i aktywny w glebie przez co najmniej 5 lat, po około 10 ulega
całkowitej biodegradacji
•Stymuluje rozwój systemu korzeniowego zwiększając dynamikę pozytywnych zjawisk w
środowisku glebowym – np. mikoryzy czy też rozwoju bakterii symbiotycznych,
•Przyspiesza wzrost roślin oraz zmniejsza ich „wypadanie” po nasadzeniu, wywołane stresem
wodnym,
•Przeciwdziała zasychaniu korzeni i roślin w okresie, kiedy rośliny są pozbawione gleby –
ułatwia ich transport i zwiększa procentową wartość skutecznych nasadzeń,
Korzyści ekonomiczne
• Ograniczenie nawadniania po zastosowaniu hydrożelu poprzez jego absorpcyjne działanie od
około 20 % do 50% w zależności od częstotliwości podlewania i właściwości podłoża lub gleby
Artagro Polska sp. z o.o.
Ul. Bolesława Prusa 1
32-200 Miechów
NIP: 944-224-40 40, REGON: 122717232
Tel. +48 41 307 04 24
e-mail: [email protected]
• Zwiększenie wydajności nasadzeń, ograniczenie ilości wypadów
• Zasadnicze zmniejszenie ilości zabiegów pielęgnacyjnych
• Ograniczenie ilości stosowanych preparatów biobójczych
Dawkowanie
Pylisty preparat do sporządzania kleistego żelu. W zależności od twardości wody należy zastosować
około 1 kg produktu na 200l wody po uprzednim wykonaniu testu. Na niewielkiej próbce, należy
przeprowadzić próbę roztwarzania aby uzyskać masę o pożądanej konsystencji umożliwiającej
zanurzenie korzeni i gwarantującej pozostawanie jak największej ilości preparatu na korzeniach. Żel
należy przygotowywać co najmniej na 3 godziny przed zabiegiem aby uzyskać pełne nasycenie. Do
przygotowanego żelu zaleca się dodać grzyby mikoryzowe lub pożyteczne mikroorganizmy stosowane
w biologicznej ochronie roślin. Można również dodać substancje stymulacje wzrost roślin.
Szczegółowe informacje o produktach i ich stosowaniu dostępne są na stronie: www.artagropolska.pl
Artagro Polska sp. z o.o.
Ul. Bolesława Prusa 1
32-200 Miechów
NIP: 944-224-40 40, REGON: 122717232
Tel. +48 41 307 04 24
e-mail: [email protected]
Download