Karta pracy "Owady"

advertisement
Funkcje owadów:
• Owady stanowią ważny element łańcuchów troficznych. Owadami odżywia się wiele
gatunków zwierząt tj. pajęczaki, płazy, gady, ptaki, drobne ssaki owadożerne (w tym jeże).
Ryjówki zjadają dziennie ilość owadów równej 300% krotności swojej wagi.
• Biorą udział w rozkładaniu martwej materii organicznej,
• Jedną z najważniejszych funkcji owadów, bez której niemożliwe jest rozmnażanie ok. 65%
roślin (w tym wielu uprawnych) jest zdolność zapylania kwiatów. Owady mają więc
kluczowy wpływ na produkcję żywności na świecie.
Ponad to owady jak i duża część innych bezkręgowców pełni rolę destruentów.
Zdecydowana większość owadów to gatunki roślinożerne, z których część to gatunki szkodliwe dla
rolnictwa czy leśnictwa. Z samym tylko dębem szypułkowym związanych jest występowanie około
1200 gatunków owadów roślinożernych.
Wobec licznych zagrożeń ze strony drapieżników owady stosują wiele strategi mających na celu
ochronę przed drapieżnikami.
Strategie przetrwania
Aby uchronić się przed wrogami owady stosują szereg zabiegów:
• niektóre gatunki nieruchomieją i opadają na ziemię,
• inne skaczą, wybijając się różnymi elementami swojego ciała (np. sprężyki),
• stosują ubarwienie kryptyczne,
• stosują ubarwienie odstraszające,
• stosują środki ochrony bezpośredniej (np. twardy pancerz, mocne szczęki), żądło,
• upodabniają się do elementów środowiska.
• upodabniają się do innych, groźnych owadów (np. przezierniki).
Zadanie polegające na identyfikacji i omówienia różnic budowy bezkręgowców można
również przeprowadzić w klasie. Spośród umieszczonych na szalkach Petriego zakonserwowanych
bezkręgowców uczniowie rozpoznają poszczególne grupy zwierząt. W karcie pracy wpisują jakimi
cechami budowy kierowali się podczas klasyfikacji tych zwierząt.
Materiały:
Do przeprowadzenia zajęć będą potrzebne:
• lupy,
• klucze do oznaczania owadów,
• pęsety,
• wydrukowana karta pracy,
Download