PK bilologia AD

advertisement
Anna Dancewicz
NOWE TEMATY PRAC KONTROLNYCH Z BIOLOGII NA ROK SZKOLNY 2011/2012
SEMESTR I”O” – MIAŻDŻYCA – PRZYCZYNY, SKUTKI I SPOSOBY
ZAPOBIEGANIA
Praca powinna zawierać następujące aspekty:
a. wyjaśnienie procesu powstawania miażdżycy oraz opisanie skutków tej choroby,
b. wyjaśnieni skrótów LDL i HDL oraz opisanie funkcji tych związków,
c. wpływ diety i palenia papierosów na rozwój miażdżycy,
d. sposoby zapobiegania miażdżycy.
(kryteria oceny:
punkty: a, – ocena dopuszczająca
punkty: a, b – ocena dostateczna
punkty: a, b, c– ocena dobra
punkty: a, b, c, d – ocena bardzo dobra
SEMESTR II N2 i II UL2– STRES – JEGO WPŁYW NA ZDROWIE
CZŁOWIEKA
Praca powinna zawierać następujące aspekty:
a. zdefiniowanie pojęcia stresu i czynników stresogennych (przykłady)
b. jakie hormony wydzielane są podczas sytuacji stresowej, opis ich działania,
c. wpływ stresu na zdrowie człowieka,
d. jak zapobiegać stresowi
(kryteria oceny:
punkty: a, – ocena dopuszczająca
punkty: a, b – ocena dostateczna
punkty: a, b, c– ocena dobra
punkty: a, b, c, d – ocena bardzo dobra
SEMESTR III UK i III M– DLACZEGO NALEŻY OSZCZĘDZAĆ ENERGIĘ?
Praca powinna zawierać następujące aspekty:
a. Surowce energetyczne: wydobycie, zużycie, na ile lat ich wystarczy?
b. Wampiry energetyczne – kiedy i jak „pożerają” energię?
c. Sposoby na zaoszczędzenie energii w domu i pracy,
d. Niekonwencjonalne źródła energii. Czy w Polsce można je wykorzystywać?
(kryteria oceny:
punkty: a, – ocena dopuszczająca
punkty: a, b – ocena dostateczna
punkty: a, b, c– ocena dobra
punkty: a, b, c, d – ocena bardzo dobra
SEMESTR IVL12 – ZNACZENIE OWADÓW
Praca powinna zawierać następujące aspekty:
a. Opis planu budowy owada, ogólne informacje na temat owadów(aparaty gębowe,
owady skrzydlate i bezskrzydłe, środowiska życia owadów)
b. Znaczenie pozytywne owadów ( dla człowieka i środowiska)
c. Znaczenie negatywne owadów ( dla człowieka i środowiska),
d. Przyczyny ginięcia gatunków owadów np. pszczół i konsekwencje z tym związane.
(kryteria oceny:
punkty: a, – ocena dopuszczająca
punkty: a, b – ocena dostateczna
punkty: a, b, c– ocena dobra
punkty: a, b, c, d – ocena bardzo dobra
Download