ankieta - Starostwo Powiatowe w Pleszewie

advertisement
ANKIETA
Badanie zadowolenia klienta z jakości świadczonych usług w Starostwie Powiatowym w Pleszewie
(Ankieta opracowana w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001 – 2009)
Data i rodzaj sprawy załatwianej przez Panią/Pana w Urzędzie:
Wydział: ............................................................................................................................. .......................................
Jak ocenia Pani/Pan:
1. Jakość wykonanej usługi:
Bardzo dobra
dobra
dostateczna
zła
dostateczny
zły
2.Termin realizacji usługi:
Bardzo dobry
dobry
3. Zaangażowanie pracowników Urzędu w spełnienie wymagań klientów:
Bardzo dobry
dobry
dostateczny
zły
4. Informacja o świadczonych usługach:
Bardzo dobra
dobra
dostateczna
zła
5. Ocena kompetencji pracownika obsługującego Panią/Pana
Bardzo dobra
dobra
dostateczna
zła
dostateczna
zła
6. Kultura obsługi klienta
Bardzo dobra
dobra
7.Czy jakość świadczonych przez Starostwo w Pleszewie usług zaspokaja Państwa oczekiwania?
- tak
- nie (proszę krótko uzasadnić) ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
8. Co chcieliby Państwo zmienić w systemie obsługi klienta w Starostwie Powiatowym w Pleszewie?
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Pleszew, dnia .................................................
Dziękujemy za wypełnienie ankiety
Download