pobierz prezentacje

advertisement
Co to jest ?
Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory
Jest to test, który został opracowany przez
Krzysztofa Zuchory. Pozwala on ocenić poziom
sprawności fizycznej. Ćwiczenia może wykonać każdy
od 6 roku życia do późnej starości. Ćwiczenia są
dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni
całego ciała. Każdy powinien mieć równe szanse
niezależnie od wzrostu i ciężaru, dlatego wyniki
mierzymy np. własnymi stopami. Główną zaletą testu
jest to, że pozwala jedną miarą oceniać możliwości
dorosłych i dzieci.
Cel projektu
- Ocena własnego poziomu sprawności fizycznej
- poznanie norm rozwojowych
- nabycie umiejętności obiektywnej oceny własnej
sprawności
- nabycie umiejętności przygotowania organizmu do
wysiłku
Sprawność fizyczna
Umiejętność rozwiązywania przez człowieka
zadań ruchowych lub zdolność do efektywnego i
ekonomicznego wykonania pracy mięśniowej.
Na
czym
polega
próba?
 Próba ma kilka dziedzin sprawnościowych takich jak:
Sprawność fizyczna w kl. Ia
 Chłopcy
 Dziewczęta
 Sprawność fizyczna u
 U dziewcząt zaś sprawność
chłopców z kl. 1a jest
bardzo dobra lub rzadziej
dobra. Najbliżej oceny
celującej był Knop Filip .
fizyczna była
zróżnicowana. Zazwyczaj
jednak były to oceny
bardzo dobre lub dobre.
Najlepiej wypadła
Szatkowska Julia.
Sprawność fizyczna w kl. Ib
 Dziewczęta
 U dziewcząt sprawność fizyczna była dobra. Najlepszą
sprawnością wykazały się: Raszewska Anna i
Macutkiewicz Patrycja
Sprawność fizyczna w kl. Ic
 Chłopcy
 Dziewczęta
 Sprawność fizyczna u
 U dziewcząt zaś
chłopców z kl. 1c jest
dostateczna. Wszyscy
mają podobną
sprawność.
sprawność jest
dostateczna lub dobra.
Najwięcej punktów
otrzymała Kubica
Milena.
Podsumowanie
 Uczniowie Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II
w Sulechowie posiadają dobrą sprawność fizyczną.
Wniosek
 Powinniśmy więcej ćwiczyć (w szkole, w domu, na
podwórku), aby przy powtórnym przeprowadzeniu testu
osiągnąć lepsze wyniki.
 Nasza sprawność fizyczna zależy od nas samych! Naszej
systematyczności ćwiczeń, braku zniechęcenia do
wysiłku, jeśli tak będzie na pewno nastąpią postępy w
naszej sprawności, choć potrzeba na to czasu.
Dziękujemy za uwagę
Martyna
Krzyszkowska
Wiktoria Skubek
Download