Narządy wewnętrzne owadów

advertisement
NARZĄDY WEWNĘTRZNE
OWADÓW
Michał Pałyga
ROLA MIĘŚNI

Mięśnie poruszają ciałem oraz
powodują skurcze toniczne
utrzymujące krew w jamie ciała pod
stałym ciśnieniem.
BUDOWA MIĘŚNI




Dzielą się na: szkieletowe oraz
trzewiowe.
Mięśnie zbudowane są z:
pojedynczych włókienek
Następujące po sobie substancja
anizotropowa i izotropowa powodują
powstawanie poprzecznych prążków.
Mięśnie z oskórkiem połączone są
tonofibrylami i różnego typu
ścięgnami.
ROLA SKÓRY OWADÓW




Pełni funkcje zewnętrznego szkieletu, do
którego są przymocowane mięśnie.
Składa się z błony podstawowej, oskórka
powierzchniowego, zewnętrznego oraz
wewnętrznego.
Oskórek jest wytworem naskórka
zawierającym m.in. chitynę pełniącą
funkcje szkieletowe.
Oskórek pokrywa całe ciało, wyściela
także jelita, tchawki i część układu
rozrodczego.
NARZĄDY I PRZYDATKI SKÓRY



Skóra owadów wytwarza różne narządy i
przydatki w ich powstawaniu bierze
udział nabłonek. Są to : włoski, łuski,
gruczoły.
Dzielimy je na: wonne, odstraszające,
woskowe, żywiczne, smarowe, przędne,
wciągalne.
Ze skóra związane jest również
ubarwienie owadów, tj. chemiczne
(pigmentowe) i strukturalne (optyczne).
BUDOWA WEWNĘTRZNA
OWADÓW
NARZĄDY WEWNĘTRZNE






Układ
Układ
Układ
Układ
Układ
Układ
pokarmowy
krwionośny
oddechowy
nerwowy
rozrodczy
wydalniczy
UKŁAD POKARMOWY
Składający się z trzech odcinków:
a) przedniego
 otwór gębowy
 gardziel
 przełyk
 wole
b) środkowego
 żołądek
c) tylnego
 jelito cienkie
 grube
 otwór odbytowy
UKŁAD KRWIONOŚNY
Otwarty, zbudowany z naczyń i
pulsującego serca położonego po
stronie grzbietowej ciała. Ze względu
na specyficzną budowę układu
oddechowego u owadów krew nie
roznosi tlenu,
UKŁAD ODDECHOWY
Stanowią tchawki, czyli system rurek
oddechowych rozgałęziających się po
całym ciele
UKŁAD NERWOWY
Występuje tu silnie rozwinięty mózg.
W porównaniu do skorupiaków, owady
mają silniej rozwinięty układ
nerwowy.
UKŁAD ROZRODCZY



Rozdzielnopłciowy. Rozwój prosty, gdy
postać larwalna podobna jest do dorosłej.
W przeobrażeniu owadów występują liczne
stadia rozwojowe. W zależności od ich ilości
rozróżniamy przeobrażenie zupełne w
którym występuje stadium: jaja, larwy,
poczwarki, owada dorosłego.
przeobrażenie niezupełne w którym nie
występuje stadium poczwarki.
UKŁAD WYDALNICZY


Cewki Malpighiego,
Narządy wargowe oraz grupy komórek
wydalniczych.
Cewki Malpighiego mają kształt rurek
ślepo kończących się w jamie ciała,
a otwierających się do światła jelita.
Cewki zbudowane są z pojedynczej
warstwy komórek.
WYDALINY U OWADÓW






Kwas moczowy
mocznik
węglan wapnia
sole kwasu szczawiowego
amoniak
kwas salicylowy
Cewki mogą również wydzielać
enzymy trawienne i substancje
przędne.
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA
Wydawnictwa zwarte
Entomologia : entomologia ogólna/pod red.
B.Wilkaniec. –Poznań: PWRiL,2009. – s.280
Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców/ praca zbiorowa –
Warszawa: PWN, 1982. s.433
Strony internetowe
http://marcinek.poznan.pl [dostep
29.02.2012] układ pokarmowy
http://www.robale.pl[ dostęp 29.02.2012]
Owady
http://www.mportalik.com [dostęp
29.02.2012] Narządy wewnętrzne owadów
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards