ryba TRYLOBIT– kambryjska skamieniałość przewodnia

advertisement
ryba
TRYLOBIT– kambryjska skamieniałość przewodnia
Archeopteryx
Homo erectus
Anatomia porównawcza
zwierząt – dział anatomii,
analizujący budowę organizmu
w oparciu o porównanie
struktury oraz charakteru
funkcjonalnego poszczególnych
narządów i układów
Narządy homologiczne:
kończyna przednia kreta i
nietoperza





szyja myszy i żyrafy
ciernie kaktusa i wąsy czepne
grochu
odnóża owadów (np. pływne,
skoczne, grzebne)
serce gada i serce ptaka
Aparaty gębowe owadów;
Rudimenty
Przykłady narządów
szczątkowych

u człowieka:
wyrostek robaczkowy (u
gryzoni niezbędny)
szczątkowe owłosienie
ciała
zęby mądrości (trzecie
zęby trzonowe)
mięśnie poruszające
małżowiną uszną
kość ogonowa
o
o
o
o
o
Teoria ewolucji:
 Walka o byt;
 Dobór naturalny;
 Zmienność dziedziczna
(mutacyjna i
rekombinacyjna);
Zmienność rekombinacyjna
zależy od ilości chromosomów i
częstości zachodzenia procesu
„crossing over”. Przyczyną tej
zmienności jest proces crossing
over i losowe łączenie się
gamet.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards