ryba TRYLOBIT– kambryjska skamieniałość przewodnia

advertisement
ryba
TRYLOBIT– kambryjska skamieniałość przewodnia
Archeopteryx
Homo erectus
Anatomia porównawcza
zwierząt – dział anatomii,
analizujący budowę organizmu
w oparciu o porównanie
struktury oraz charakteru
funkcjonalnego poszczególnych
narządów i układów
Narządy homologiczne:
kończyna przednia kreta i
nietoperza





szyja myszy i żyrafy
ciernie kaktusa i wąsy czepne
grochu
odnóża owadów (np. pływne,
skoczne, grzebne)
serce gada i serce ptaka
Aparaty gębowe owadów;
Rudimenty
Przykłady narządów
szczątkowych

u człowieka:
wyrostek robaczkowy (u
gryzoni niezbędny)
szczątkowe owłosienie
ciała
zęby mądrości (trzecie
zęby trzonowe)
mięśnie poruszające
małżowiną uszną
kość ogonowa
o
o
o
o
o
Teoria ewolucji:
 Walka o byt;
 Dobór naturalny;
 Zmienność dziedziczna
(mutacyjna i
rekombinacyjna);
Zmienność rekombinacyjna
zależy od ilości chromosomów i
częstości zachodzenia procesu
„crossing over”. Przyczyną tej
zmienności jest proces crossing
over i losowe łączenie się
gamet.
Download