STAWONOGI Porównaj skorupiaki, pajęczaki i owady biorąc pod

advertisement
STAWONOGI
1. Porównaj skorupiaki, pajęczaki i owady biorąc pod uwagę: części ciała i odnoża
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2. Podaj 4 typy narządów gębowych owadów z przykładami
3. Podaj do każdego typu larwy odpowiedni przykład ( bez ostatniego)
4. jakie narządy oddychania mają:
mucha pająk rak –
5. Co to jest przeobrazenie zupełne? Podaj przykład u kogo wystepuje
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
6. Jak odróżnić kosarza od pająka?
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
7. Na czym polega polimorfizm u owadów
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
8. Podaj przynajmniej 2 przystosowania pająków do drapieżnictwa.
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Na rysunku przedstawiono odnóża różnych gatunków owadów.
W którym szeregu prawidłowo zestawiono typ odnóża owadów z pełnioną funkcją (1 pkt.)
A) I chwytne; II pływne; III skoczne; IV kroczne; V grzebiące
B) I skoczne; II kroczne; III pływne; IV chwytne; V grzebiące
C) I kroczne; II skoczne; III grzebiące; IV chwytne; V pływne
D) I grzebiące; II skoczne; III kroczne; IV pływne; V chwytne
Download