test biologia STAWONOGI A,B,C,D - Dokumenty - pjola1

advertisement
test biologia STAWONOGI A,B,C,D.doc
(95 KB) Pobierz
STAWONOGI
* Grupą wyjściowa od której pochodzą stawonogi są:
A. wieloszczety
B. skąposzczety
C. wirki
D. bliżej nieokreślone bezkręgowce, niespokrewnione z wyżej wymienionymi
taksonami
* Na rysunkach przedstawiono gatunki zwierząt należące do stawonogów. Wybierz
odpowiedź wskazującą zwierzęta należące do gromady skorupiaków
A. 1 i 2
B. 3 i 4
C. 3 i 6
D. 2 i 5
* W którym punkcie występują prawidłowe stwierdzenia dotyczące charakteru jamy
ciała stawonogów?
A. jama ciała z własna wyściółką nabłonkową i jest to schizocel
B. pierwotna jama ciała i jest to celoma
C. wtórna jama ciała z własną wyściółką nabłonkową
D. mieszana jama ciała i jest to miksocel
* Umięśnienie stawonogów to:
A. włókna mięśniowe gładkie tworzące wór powłokowo – mięśniowy i niezależne
mięśnie poprzecznie prążkowane
B. włókna mięśniowe poprzecznie prążkowane tworzące wór powłokowo –
mięśniowy i niezależne mięśnie gładkie
C. samodzielne mięśnie gładkie
D. samodzielne mięśnie poprzecznie prążkowane
* U raka występują odnóża kroczne w ilości:
A. 3 par
B. 4 par
C. 5 par
D. 6 par
* Skrzydła owadów znajdują się na segmentach:
A. I i II tułowia
B. II i III tułowia
C. I i II odwłoka
D. I i III tułowia
* Dobierz cechy budowy do gromady:
I – skorupiaki
a. 2 pary odnóży gębowych
II – pajęczaki
b. głowotułów
III – owady
c. 5 par odnóży krocznych
d. 1 para czułek
A. I – b, c; II – a, b; III – d
B. I – a, b; II – c; III – a,d
C. I – b,c,d; II – b,d; III – a,d
D. I – b; II – a,d; III – a,c
* Tchawki powstają z:
A. przekształconej tkanki łącznej
B. przekształconych naczyń krwionośnych
C. z wpukleń naskórka
D. przekształconych odnóży
* Odnóże owada zbudowane jest z kolejno następujących po sobie odcinków:
A. krętarz, udo, goleń, stopa
B. udo, krętarz, biodro, goleń, stopa
C. biodro, udo, goleń, krętarz, stopa
D. biodro, krętarz, udo, goleń, stopa
* Odnóża różnych stawonogów mogą spełniać rozmaite funkcje z wyjątkiem
A. zmysłowych, B. pokarmowych C. rozrodczych D. oddechowych
E. lotnych
* Przezmianki występują u :
A. komara B. mrówki C. mszycy
D. pszczoły
* Na załączonych rysunkach przedstawiono odnóża owadów. W którym szeregu
prawidłowo zestawiono odnóże z pełnioną przez nie funkcją ?
A
B
C
D
1
grzebiące
kroczne
chwytne
skoczne
2
kroczne
skoczne
grzebiące
kroczne
3
skoczne
grzebiące
pływne
chwytne
4
pływne
chwytne
kroczne
pływne
5
chwytne
pływne
skoczne
grzebiące
* Pająk krzyżak pobiera pokarm w postaci półpłynnej. Przystosowaniem do takiego
pobierania pokarmu są:
A. gruczoły wątrobowe z wydzielina o własnościach proteolitycznych
B. gruczoły ślinowe C. gruczoły biodrowe D. gruczoły czułkowe
* Układem transportu i wymiany gazów u owadów są:
A. krew i tchawki B. pokrycie ciała i krew C. tylko krew D. tylko tchawki
* Serce owadów jest:
A. jednokomorowe i pompuje krew do tylnej części ciała
B. jednokomorowe i pompuje krew do przodu ciała
C. rurkowate, zbudowane z kilku szeregowo ułożonych pęcherzykowatych komór i pompuje krew do tylnej
części ciała
D. rurkowate, zbudowane z kilku szeregowo ułożonych pęcherzykowatych komór i pompuje krew do przodu
ciała
* Krew w sercu raka jest:
A. utlenowana, a barwnik oddechowy znajduje się w krwinkach
B. utlenowana, a barwnik oddechowy rozpuszczony jest w osoczu
C. bogata w dwutlenek węgla, a barwnik oddechowy znajduje się w krwinkach
D. bogata w dwutlenek węgla, a barwnik oddechowy rozpuszcony jest w osoczu
* Hemocyjanina jest barwnikiem oddechowym, który:
A. jest jedyny jaki może występować u stawonogów
B. u stawonogów w ogóle nie występuje
C. może występować u skorupiaków i pajęczaków
D. jest charakterystyczny wyłącznie dla większych pajęczaków
* Układ krwionośny raka jest:
A. zamknięty po stronie grzbietowej
B. otwarty z sercem po stronie grzbietowej
C. zamkniety z sercem po stronie brzusznej
D. otwarty z sercem po stronie brzusznej
* We krwi owadów:
A. występuje hemoglobina w ciałkach krwi B. występuje hemoglobina w osoczu
C. występuje hemocyjanina
D. brak barwnika oddechowego
* Dobierz typ produktu przemiany materii do gromady:
I – owady
a. – mocznik
A. I i II – a
II – pajęczaki
B. I i II –b
b - kwas moczowy/guanina
C. I – a, II – b
D. I – b, II – a
* U owadów funkcje wydalnicze spełniają :
A. cewki Malpighiego
B. nefrydia
C. protonefrydia
D. Metanefrydia
* Układ wydalniczy raka to:
A. gruczoł biodrowy B. metanefrydium
C. cewki Malpighiego
D. gruczoł czułkowy
I – gruczoły przędne znajdują się w szczękoczułkach
II – oddychanie za pomocą płucotchawek
III – cewki Malpighiego
IV – ciało dzieli się na głowotułów i odwłok
V – rozwój prosty
Wszystkie wyżej wymienione cechy dotyczą budowy i trybu życia pajaka są prawdziwe z wyjątkiem:
A. I, B. II i IV C. III i V
D. I, II, III
* Narządy tympanalne owadów zapewniają :
A. dobre widzenie
B. odbiór wrażeń słuchowych
C. wydawanie dźwieków
D. czucie chemiczne ze znacznej odległości
* Stadium larwy utrzymuje się tak długo jak działa hormon:
A. wylinkowy
B. płciowy
C. juwenilny
D. wzrostowy
* Histoliza u owadów zachodzi w stadium:
A. larwy
B. Larwy i poczwarki
C. poczwarki
D. poczwarki i imago
*
* Ekdyzon – hormon występujący u stawonogów jest wydzielany przez:
A. gruczoł zielony
B. gruczoł protorakalny
C. gruczoł szczękowy
D. gruczoł biodrowy
* Wspólną cechą muchy, osy i bielinka jest
narząd:
* Wskaż BŁĘDNE stwierdzenie dotyczące budowy i tendencji ewolucyjnych w
układzie nerwowym stawonogów:
A. następuje zlewanie się i koncentracja poszczególnych zwojów w tagmach
B. łańcuszek nerwowy położony jest po stronie brzusznej
C. układ staje się wewnątrz drożny cewkowaty
D. mózg można podzielić na przodomózgowie, śródmózgowie i tyłomózgowie
* Owady dzienne mają oczy:
superpozycyjne – o wydłużonych stożkach krystalicznych w omatidiach i dobrą
izolacją pigmentową między nimi
B. apozycyjne – o wydłużonych stożkach krystalicznych w omatidiach i dobrą
izolacją pigmentową między nimi
C. superpozycyjne – o krótkich stożkach krystalicznych w omatidiach i małą
ilością pigmentu między nimi
D. apozycyjne - o krótkich stożkach krystalicznych w omatidiach i małą
ilością pigmentu między nimi
* Wskaż szereg prawidłowo przedstawiający zestaw owadów, z których wszystkie
przechodzą przeobrażenie zupełne:
A.
A. bielinek kapustnik, biedronka siedmiokropka, pasikonik
B. pszczoła miodna, świerszcz polny, bielinek kapustnik
C. paź królowej, pszczoła miodna, jedwabnik morwowy
D. komar widliszek, karaluch, niepylak apollo
* W ciele poczwarki muchy domowej następuje radykalna przebudowa układów
wewnętrznych z wyjątkiem:
A. krwionośnego, B. wydalniczego
C. nerwowego
D. oddechowego
* Poczwarka:
I – nie porusza się
II – nie odżywia się
III – nie oddycha
A. tylko I
B. tylko I i II
C. tylko II i III
D. I, II, III
* Zapłodnienie u poszczególnych gromad stawonogów jest:
A. wewnętrzne – skorupiaki, pajęczaki, owady
B. wewnętrzne – owady i zewnętrzne – skorupiaki, pajęczaki
C. wewnętrzne – owady, pajęczaki i zewnętrzne – skorupiaki
D. wewnętrzne – pajęczaki i zewnętrzne – skorupiaki, owady
Plik z chomika:
pjola1
Inne pliki z tego folderu:





FALE RADIOWE.ppsx (2530 KB)
FALE RADIOWE.pptx (2530 KB)
MAGNET3_TEST1.pdf (163 KB)
MAGNET3 TEST1.docx (139 KB)
Sprawdzian z wodorotlenkow.doc (55 KB)
Inne foldery tego chomika:

Galeria
 monster high
 Prywatne
 zachomikowane
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download