BIBLIJNA SPRAWNOŚD „KOLOROWY KWIATUSZEK” dla

advertisement
BIBLIJNA SPRAWNOŚD
„KOLOROWY KWIATUSZEK” dla dziewcząt.
„TROPICIEL WIOSNY” dla chłopców.
Najwięcej śladów wiosny, czyli budzącego się życia można
znaleźd w maju. To jeden z najpiękniejszych miesięcy. O
kwiatach i wspaniałej przyrodzie mówi Pismo Święte.
Czy wiesz, że w całej Biblii można doliczyd się ponad 120
nazw różnych roślin ? Chodby oliwka, kminek, gorczyca, ale
zdarzają się także określenia zbiorowe: osty, ciernie, drzewa
owocowe. Zdecydowanie więcej roślin występuje w Starym
Testamencie. Mniej - bo jedynie ponad 20 - w Nowym.
Wśród roślin, które najczęściej można spotkad w Nowym
Testamencie są: figi, gorczyca, kąkol, lilie, palma, pszenica,
trzcina, winny krzew.
W maju, śpiewamy różne pieśni ku czci Matki Pana Jezusa.
Jedna z nich wyraża piękny krajobraz maja. Napisz pierwszą
zwrotkę tej pieśni, która wychwala łąki umajone.
Chwalcie ........................................................
Góry ..............................................................
Chwalcie .........................................................
Źródła ------------------------------------------------
Zadania na sprawnośd:
„Kolorowy Kwiatuszek” dla dziewcząt.
„Tropiciel wiosny” dla chłopców.
Zadanie 1.
Odnaleźd tekst w Piśmie św. Nowego Testamentu :
Mt 6,28-29 oraz Mt 13,31-32.
Przeczytaj i wypisz w kratce rośliny, o których mówi Pan
Jezus .
Rośliny w Biblii
Zadanie dla młodszych dzieci :
Pomalowad ładnie kwiat .
... najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy
wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się
drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i
gnieżdżą się na jego gałęziach.
Zadanie 2.
Na polu lub przy drodze odszukaj kilka gatunków kwiatów
i podaj ich nazwę. Napisz krótką modlitwę o kwiatach.
Np. Dziękuje Ci, Boże za ...
Rośliny w Biblii
winny krzew – symbol Chrystusa
owoce figi - dobry człowiek potrafi czynid dobre
uczynki.
Zadanie 3.
W czasach Pana Jezusa przy drogach, w ogrodach rosły
różne drzewa, których owoce służyły do celów
spożywczych.
Odkryj trzy rodzaje drzew, zapisz ich nazwę i narysuj ich
liście lub owoce.
Rośliny w Biblii
oliwka - W czasach biblijnych namaszczanie oliwą z
oliwek to znak wyboru osoby do spełniania szczególnej
funkcji.
Granat - symbol wierności wobec prawa Tory. W
średniowieczu zapach kwiatów granatu i wielośd jego
nasion interpretowano jako symbol piękności i licznych
cnót Maryi.
Jabłko – stary symbol
płodności. Okrągłą formę
jabłka m. in. w symbolice
chrześcijaoskiej rozumiano
także jako symbol ziemi a
jego piękną barwę i słodycz
jako symbol pokus tego
świata.
Liśd ........
Liśd ...............
Zadanie dla młodszych dzieci.
Pomaluj liście drzew !
Liśd ...............
Zadanie 4.
W modlitwie Ojcze nasz, którą nas nauczył Pan Jezus,
zanosimy do Boga różne prośby. Wymieo jedną prośbę,
która dotyczy rośliny i zapisz ją w kratce.
Rośliny w Biblii.
Len - z niego sporządzone były płótna na całun Chrystusa.
Pszenica - symbol dobrych plonów i poświęcenia dla
nowego życia.
Palma - jest symbolem chwały i uznania. Drzewo, z
którego pozyskuje się owoce, sok, cukier palmowy, wino,
materiały budowlane.
Zadanie dla młodszych dzieci.
Pomaluj kłosy pszenicy.
Zadanie 5.
Każdy zerwie jeden kwiat. Z zerwanych kwiatów zrobid
mały bukiecik, który zostanie złożony w kapliczce.
Z pieśni: Chwalcie łąki umajone ... wypisz kilka (6)
wydarzeo przyrodniczych np. łąki ...
Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!
2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoo nasza wieniec splata.
WWW.benedykta.diecezja.gda.pl/formacja/dzieci/w szkole
jezusa/wzrastanie
Download