Logistyka dystrybucji

advertisement
Logistyka dystrybucji
Struktura projektu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Cel projektu i założenia dotyczące projektu
Charakterystyka przedsiębiorstwa i produktu
Wyznaczenie współrzędnych magazynów regionalnych za pomocą metody
obliczeniowej wspomagającej zarządzanie dystrybucją: „Metoda środka ciężkości”
3.1. Metoda obliczeniowa wspomagająca zarządzanie dystrybucją: „Metoda
środka ciężkości”
3.2. Transport z magazynu centralnego do magazynu regionalnego
Zaplanowanie tras oraz ustalenie szczegółowego harmonogramu dostaw z magazynu
centralnego do poszczególnych magazynów regionalnych
4.1. Warunki ustalania harmonogramu
4.2. Dokładny rozkład godzin pracy poszczególnych kierowców na danych trasach
dla dostawy pierwszej
4.3. Dokładny rozkład godzin pracy poszczególnych kierowców na danych trasach
dla dostawy drugiej
4.4. Mapa wszystkich tras
Wyznaczenie kosztów związanych z pracą na stanowisku kierowcy, kosztów
amortyzacji oraz eksploatacji samochodów
5.1. Czas pracy oraz zarobki poszczególnych kierowców
5.2. Koszty dla poszczególnych samochodów
5.3. Zestawienie kosztów eksploatacyjnych samochodów (ich specyfikacja znajduję
się w kolejnych paragrafach)
Dobór jednostek transportowych
6.1. Wybór konkretnych samochodów
6.2. Podjęcie decyzji make or buy
Dobór odpowiednich pojemników przeznaczonych do transportu towarów oraz
warunki magazynowania na tle obowiązujących przepisów prawnych
7.1. Dobra praktyka dystrybucyjna(GDP) oraz specyfikacja obiektów
magazynowych przeznaczonych dla dystrybuowanych produktów
7.2. Wybór odpowiednich pojemników spełniających wymagane kryteria
7.3. Wymiary i specyfikacja opakowań
Wybór modelu odnawiania oraz magazynowania zapasów
Wnioski
Spis tabel oraz rysunków
Bibliografia
Download