Temat projektu *I Ty mo*esz komu* uratowa* *ycie*

advertisement
Temat projektu edukacyjnego
„I Ty możesz komuś uratować życie”
Zespół uczniowski:
1. Klaudia Wawrzyczek
2. Dominika Wawrzyczek
3. Józefina Pupek
4. Paula Brachaczek
5. Dominika Somerlik
6. Klaudia Żyła
7. Rafał Kocurek
8. Marcin Bal
Koordynator projektu:
mgr Lucyna Lasok-Zarzecka
Cele projektu edukacyjnego

„Czy warto znać
podstawowe zasady
udzielania pierwszej
pomocy
przedlekarskiej?”



kształtowanie świadomości
i postaw sprzyjających
bezpieczeństwu własnemu
i innych oraz przygotowanie
do racjonalnych zachowań
w przypadku wystąpienia
zagrożeń,
zdobywanie wiedzy
i umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej,
uczulenie młodego człowieka
na krzywdę innych,
kształtowanie postaw
prospołecznych,
Efekty naszej pracy
Prezentacja
multimedialna (38 slajdów)
„Pierwsza pomoc
w nagłych wypadkach”
Tablice poglądowe
Pokaz instruktażowy
Projekt skupiał się na kształtowaniu praktycznych
umiejętności uczniów i rozwijaniu ich
samodzielności w działaniu.
1. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach:
oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, dławienia
się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty
oddechu i zatrzymania krążenia.
2. Właściwe wykonanie obserwacji czynności
życiowych. Badanie przytomności.
3. Umiejętność ułożenia poszkodowanego w pozycji
bocznej ustalonej.
4. Znajomość zasad prowadzenia wentylacji płuc
oraz RKO.
5. Umiejętność zadbania o własne bezpieczeństwo
(samoobrona), podczas udzielania pomocy.
6. Umiejętność wzywania służb ratunkowych.
Czego się nauczyliśmy?
Praktycznego wykorzystania
zdobytej wiedzy w życiu
codziennym oraz przyjęcia
aktywnej postawy w warunkach
zagrożenia życia ludzkiego.
Download