Rocznica zakończenia II wojny światowej

advertisement
Audycja radiowa - 67 Rocznica zakończenia II wojny światowej- 8.05.2012r.
Prowadzący 3 uczniów
Klaudia:
W tym roku mija 68 lat od zakończenia II wojny światowej. Rozpoczęła ją napaść Niemiec
hitlerowskich na Polskę dokonana 1 września 1939 r. 17 września na nasze tereny wkroczyły
wojska radzieckie. Oba te państwa dokonały podziału ziem polskich. Niemcy kontynuując swą
agresywną politykę w 1940 r. zaatakowały kolejno Danię, Norwegię, Holandię, Belgię,
Luksemburg, Francję oraz Wielką Brytanię. W 1941 r. rozpętały największą akcję zbrojną tej
wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Zaborcza polityka była prowadzona nie tylko
przez III Rzeszę ale również przez Włochy i Japonię. Oprócz Europy działania wojenne objęły
więc Afrykę Północną, Azję i Daleki Wschód. W końcu 1941r. po ataku japońskim na
amerykańską bazę wojskową na Hawajach do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone. Siły
niemieckie powoli słabły i na przełomie 1942/43 r. Niemcy poniosły klęskę na froncie
wschodnim pod Stalingradem. W czerwcu 1944 r. utworzony został we Francji drugi front,
którego Niemcy nie zdołali odeprzeć. Wkrótce nastąpiła ostateczna ofensywa radziecka i
zmusiła Niemców do kapitulacji. II wojna w Europie zakończyła się 8 maja 1945 r. Działania
wojenne trwały jeszcze na Dalekim Wschodzie. Dopiero zrzucenie bomb atomowych na dwa
miasta japońskie Hiroszimę i Nagasaki oraz przystąpienie ZSRR do walk przeciwko Japonii
zmusiło ten kraj do podpisania kapitulacji 2 września 1945 r.
W czasie wojny Hitlerowcy dążyli do wyniszczenia podbitych narodów. W tym celu zakładano
obozy koncentracyjne nazywane fabrykami śmierci. Tysiące ludzi zmarło tam wskutek głodu,
zimna, ciężkiej pracy i bicia.
W II wojnie światowej uczestniczyło 61 państw na 67 wówczas istniejących. Blisko 80%
ludności całego świata było wciągniętych w działania wojenne. W wyniku tych działań zginęło
około 55 mln żołnierzy a około 35 mln zastało rannych. Wojna zostawiła po sobie ruinę.
Zniszczone rolnictwo, przemysł i komunikację, zburzone domy i zabytki kultury narodowej.
Pozostawiła po sobie płacz matek i dzieci, jęki rannych i kalek.
Karolina:
Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą,
haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią,
malowali krajobrazy w żółte ściegi pożóg,
wyszywali wisielcami drzew płynące morze.
Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć,
gdyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami.
Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg,
przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg.
I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc,
i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut – zło.
Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką.
Czy to była kula, synku, czy to serce pękło?
Klaudia:
Aby nigdy więcej nie pojawiło się widmo wojny, państwa całego świata podejmują działania by
na świecie był pokój. Każdy naród i każda istota ludzka, niezależnie od rasy, przekonań i języka
ma niezbywalne prawo do życia w pokoju. Poszanowanie tego prawa jak również innych praw
człowieka leży we wspólnym interesie całej ludzkości i jest koniecznym warunkiem rozwoju
wszystkich narodów.
Piotr
Sześć długich zim,
pięć długich lat
szła światem wojna
żłobiła ślad.
Obłoku biały na niebie modrym,
kwiatku nad brzegiem Wisły czy Odry,
wiecie, że niebo zasnute cieniem
ogień miotało, śmierć i zniszczenie?
Sześć ostrych zim,
pięć skwarnych lat...
gasły uśmiechy,
wiądł barwny kwiat.
Aż przyszła wiosna, był maj
tysiąc dziewięćset czterdziesty piąty.
Pamiętaj tę datę, bo ona znaczy,
ze odtąd lepiej, jaśniej, inaczej.
Że wróg pobity, że nie ma wojny,
że sad kwitnący, że sen spokojny.
Że zło odeszło, radość się budzi,
że słońce świeci dla wszystkich ludzi.
Że wszędzie wkoło dźwięczy na nowo
nie wrogie, obce, lecz polskie słowo.
Klaudia:
Każde państwo powinno szanować prawo wszystkich narodów do samostanowienia,
niepodległości, równości, suwerenności, nienaruszalności granic oraz do określania swej drogi
rozwoju bez interwencji w ich sprawy wewnętrzne.
Piotr:
"Pragnę w jednym słowie wszystko zmieścić,
Pragnę w nim tylko jednej treści,
Dotrzymajcie mi w tym kroku;
Frieden !
Pax !
Pokój !"
Klaudia:
Żadne państwa nie powinny dopuszczać do krzewienia nienawiści i uprzedzeń wobec innych
narodów jako sprzecznych z zasadami pokojowego współżycia i przyjaznej współpracy
narodowej.
Piotr:
"By dzieci na całym świecie miały święto,
By nie było gett, slamsów i dyskryminacji,
By życie ich nie wiło się ścieżką krętą,
Byśmy wszyscy byli dziećmi jednej nacji."
Klaudia: Mija 68 lat od zakończenia II wojny światowej. Żyjemy w pokoju. Są jeszcze wśród
nas tacy, którzy przeżyli okropności wojny. I to oni swoim doświadczeniem przekazują nam
przesłanie, abyśmy docenili i szanowali czas pokoju, w którym żyjemy.
Piotr:
Od wojny, nędzy i od głodu
sponiewieranej krwi narodu
Od łez wylanych obłąkanie
uchroń nas Panie
Od niepewności każdej nocy
Od rozpaczliwej rąk niemocy
Od lęku przed tym co się stanie
Uchroń nas Panie
Od bomb, granatów i pożogi
I gorszej jeszcze w sercu trwogi
Od trwogi strasznej jak konanie
Uchroń nas Panie
Od rezygnacji w dobie klęski
Lecz i od pychy w dzień zwycięski
Od krzywd – lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas Panie
Uchroń od zła i nienawiści.
Niechaj się odwet nasz nie ziści.
Na przebaczenie im przeczyste.
Wlej w nas moc Chryste!
Muzyka: My czterej pancerni…”
Dziękujemy za wysłuchanie audycji.
Przygotowała: Anna Wesołowska
Download