Pierwsza pomoc w porażeniu prądem

advertisement
- wyłącz napięcie właściwego obwodu
elektrycznego
- odciągnij porażonego od urządzenia pod
napięciem odpowiednimi
narzędziami z suchego drewna lub tworzywa
sztucznego
- gdy wyłączenie napięcia może spowodować
upadek porażonego,
zabezpiecz go przed tym
- po wyłączeniu napięcia upewnij się o jego
braku za pomocą
wskaźnika napięcia
Należy kontrolować oddech i tętno. W przypadku
utraty przytomności i zachowanym oddechu stosuje
się tzw. bezpieczne ułożenie na boku i przytrzymuje
go, aby wskutek bezładnych ruchów nie doszło do
opadnięcia języka i zatkania wejścia do krtani. W
razie zatrzymania oddechu stosuje się sztuczne
oddychanie zgodnie z zasadami obowiązującymi
przy prowadzeniu reanimacji. W razie zatrzymania
akcji serca należy wykonać natychmiast zewnętrzny
masaż serca. Pacjenta należy okryć, zapewnić mu
komfort i wspierać psychicznie.
· podeszły wiek
· płeć żeńska
· ogólny stan zdrowia
· pobudzenie emocjonalne
· spożycie alkoholu
Nieobojętne, w sensie negatywnym, są:
· zwiększona wilgotność otoczenia
· mokre podłoże
· spocone ręce
Rozmaita jest również odporność
poszczególnych tkanek.
Ból
Poparzenia skóry
Zaburzenia w oddychaniu
Utrata przytomności
Download