Pierwsza pomoc to proste natychmiastowe czynności ratownicze

advertisement
Pierwsza pomoc to proste natychmiastowe czynności ratownicze
wykonywane przez świadków i (lub) uczestników nagłego wypadku
przed przyjazdem fachowych służb ratunkowych. Cele udzielania
pierwszej pomocy: ●ratowanie ludzkiego życia ●ratowanie zdrowia
●ograniczenie skutków urazów i nagłych zachorowań ●opieka nad
poszkodowanymi.
Łańcuch: I FAZA 10-15min IZOLACJA Walka o przeżycie: samopomoc –pomoc wzajemna –zabiegi natychmiastowe –ewakuacja
do punktów pomocy medycznej II FAZA 60min RATUNEK
Podtrzymywanie życia –segregacja medyczna –zabiegi doraźne wyk.
przez ratowników medycznych i lekarzy –ewakuacja do szpitali i
zastępczych miejsc szpitalnych III FAZA 10-15dni ODBUDOWA
Leczenie końcowe: -leczenie specjalistyczne w szpitalach –
rehabilitacja medyczna.
Ogólne zasady postępowania na miejscu nagłego wypadku: ●ocena
sytuacji ●ocena bezpieczeństwa ●pierwsza pomoc ●dalsza opieka nad
poszkodowanymi ●przekazanie informacji o poszkodowanym.
Czynności pierwszej pomocy: ●szybkie badanie wstępne
poszkodowanego –ocena podstawowych funkcji życiowych –
sprawdzenie stanu przytomności –udrożnienie dróg oddechowych –
sprawdzenie czy ofiara oddycha ●wezwanie służb ratunkowych
●likwidacja stanu bezpośredniego zagrożenia życia ●dokładne badanie
poszkodowanego ●zaopatrywanie obrażeń ●ułożenie w pozycji
bezpiecznej ●ochrona poszkodowanego przed wpływem warunków
atmosferycznych.
Rodzaje urazów: utrata przytomności, ustanie funkcji oddychania,
zatrzymanie akcji serca, krwotoki, złamania, zranienia, zatrucia
pokarmowe i chemiczne, oparzenia, ciała obce w organizmie, nagłe
zachorowania (utonięcia, ukąszenia, porażenia prądem i piorunem).
Śmierć kliniczna to stan ustroju w ciągu kilku pierwszych kilku minut
po zatrzymaniu krążenia i oddechu, kiedy tkanki kory mózgowej
korzystają jeszcze z zawartego w nich zapasu tlenu i niedochodzi do
nieodwracalnych zmian w obrębie mózgu. Objawy śmierci klinicznej:
●brak przytomności ●bezdech ●brak tętna ●brak reakcji źrenic na
światło ●wiotkość mięśni ●bladość skóry.
Śmierć biologiczna (mózgowa, rzeczywista) następuje bezpośrednio
po śmierci klinicznej i polega na całkowitym ustaniu funkcji mózgu na
skutek niedotlenienia. Znamiona śmierci biologicznej ●utrata
przytomności ●bezdech ●zmętnienie rogówki ●zesztywnienie mięśni
●zasinienie powłok skóry ●oziębienie ciała ●wystąpienie plam
opadowych tzw. pośmiertnych. ●przeobrażenia pośmiertne zwłok
(rozpad gnilny).
Download