HIPOTERMIA - cloudfront.net

advertisement
Hipotermia to wychłodzenie ciała poniżej wartości
fizjologicznych, w których następuje zaburzenie
funkcjonowania organizmu (obniżenie temperatury ciała
poniżej 35 ° C).
Organizm ludzki gwałtownie traci ciepło w wyniku czego
zostaje zakłócony bilans cieplny organizmu
Opracował str. Tobiasz Arczyński Ratownik Medyczny
Przyczyny hipotermii:
 niska temperatura otoczenia,
 przebywanie w zimnej wodzie,
 urazy,
 wstrząs,
 oparzenia,
Czynniki sprzyjające wychłodzeniu:
 wilgoć, wiatr,
 choroby,
 bezruch,
 wiek (osoby starsze i dzieci są bardziej narażone),
 narkotyki, alkohol,
 niedożywienie,
 wyczerpanie fizyczne,
 słaba kondycja psychiczna.
Mechanizmy, które regulują temperaturę
organizmu:
 drżenie mięśniowe - wytwarzanie dodatkowego ciepła w
wyniku wzrostu metabolizmu w kurczących się
mięśniach.
 przyspieszona przemiana materii,
 postawa skulona –odruchowe przyjęcie pozycji skulonej
zmniejszającej powierzchnię oddającą ciepło.
 centralizacja krążenia – spadek przepływu krążenia
obwodowego krwi na rzecz mózgu i serca.
Przyczyny zgonów w przebiegu hipotermii:
 zaburzenia rytmu serca,
 niedotlenienie,
 „śmierć wtórna” w wyniku mieszania krwi zimnej z
ciepłą.
Podczas obniżania temperatury ciała obserwuje
się trzy fazy reakcji organizmu:
 fazę pobudzenia – pogłębiony i spowolniony oddech,
przyspieszone tętno, dreszcze, skóra koloru sinego,
 fazę zmniejszonej aktywności –przyśpieszenie akcji serca,
wzrost ciśnienia krwi, splątanie i majaczenie – zaburzenia
świadomości oraz pogłębienie i przyspieszenie oddechu
(hiperwentylacja -niezależna od woli człowieka),
 fazę letargu – utrata przytomności, śpiączka, zwolnienie
akcji serca i oddechu, zanik odruchów. Zaburzenia rytmu
serca.
Rozpoznanie:
 charakter zdarzenia,
 informacje od poszkodowanego lub świadków,
 badanie wstępne, charakterystyczne objawy,
 ocena temperatury ciała.
Pierwsza Pomoc:
 ocena miejsca zdarzenia,
 kontrola funkcji życiowych (ABC),
 ułożenie w pozycji poziomej (w hipotermii nie należy
ruszać poszkodowanym, gdyż może to doprowadzić do
mieszania się zimnej krwi z kończyn z ciepła krwią
wewnątrz organizmu),
 stopniowe ogrzewanie poszkodowanego,
 zapobieganie dalszej utracie ciepła (zdjęcie mokrego
ubrania, okrycie kocem poszkodowanego),
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc:
 zastosowanie wyżej wymienionych zasad pierwszej
pomocy, plus dodatkowo:
 podanie do oddychania ciepłego tlenu,
 badanie tętna u poszkodowanego z hipotermią do 60
sekund (wolna czynność serca).
Metody ogrzewania:
BIERNE:
 Ciepłe pomieszczenie (temp. 21 - 23°C),
 Suche koce,
 Monitorowanie czynności życiowych.
CZYNNE ZEWNĘTRZNE:
 Chemiczne pakiety ogrzewające, butelki z ciepłą wodą
 Termofory, grube koce,
 Promienniki ciepła,
CZYNNE WEWNĘTRZNE:
 Ogrzany, nawilżony tlen,
 Ciepłe płyny dożylnie - wykonywane jedynie przez
personel medyczny w warunkach szpitalnych
Download