Podstawowy kurs pierwszej pomocy

advertisement
Podstawowy kurs pierwszej pomocy
 Tematyka kursu:
Podstawy prawne dot. pierwszej pomocy
Zasady organizacji systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce i Europie
Zasady zachowania bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy
Mechanizm urazu
Sprawdzanie stanu świadomości
Udrażnianie dróg oddechowych
Kontrola oddechu
Szukanie oznak zachowania krążenia
Wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
Badanie urazowe poszkodowanego
Obrażenia poszczególnych części ciała
Opatrywanie ran
Poszkodowany we wstrząsie
Zawał mięśnia sercowego
Nagłe stany w cukrzycy
Krwotoki
Podtopienia
Zadławienia
Drgawki
Oparzenia, odmrożenia
Zatrucia
Wsparcie psychologiczne poszkodowanego
Postępowanie w wypadkach komunikacyjnych
Zabezpieczanie miejsca zdarzenia
Sposoby ewakuacji poszkodowanego z samolotu
Symulowanie zdarzenia
 Wykładowca: Agnieszka Rąbkowska - ratownik medyczny, prowadząca szkolenia z pierwszej pomocy na różnych poziomach od pediatrii po
traumatologię, w systemie amerykańskim i europejskim; posiada wieloletnie doświadczenie praktykantki w szpitalnych oddziałach ratunkowych i pogotowiu
oraz wolontariuszki w pogotowiu górskim i wysokogórskim
 Czas trwania: 8 godzin
 Cena: 105 zł
 Termin realizacji: 27 – 28 lutego 2016 r. (sob. – niedz.)
Download