finansowe rezultaty zarządzania promocją i sprzedażą

advertisement
MARKETING I SPRZEDAŻ FINANSE I PRAWO
FINANSOWE REZULTATY ZARZĄDZANIA
PROMOCJĄ I SPRZEDAŻĄ
Czyli matematyka w sprzedaży
TERMIN od:
TERMIN do:
CZAS TRWANIA:2-3 dni
MIEJSCE:
CENA:
Menedżerowie i handlowcy często podejmują decyzje mające konsekwencje dla wyniku finansowego jak
np. obniżka ceny czy wydatkowanie określonego budżetu na akcję promocyjną. Jeżeli uczestniczysz w
takich działaniach, to to szkolenie pomoże Ci podejmować decyzje, które przyniosą optymalne dla firmy
rezultaty.
Dla kogo
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów sprzedaży, Key Account Managerów, handlowców i
innych osób współodpowiedzialnych za marże i rentowność działań sprzedażowych oraz
promocyjnych. Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu grupy uczestników.
Program szkolenia
WPROWADZENIE, PODSTAWOWE POJĘCIA I ICH ZNACZENIE.
przychody, wpływy
koszty wydatki
marża, narzut
Finansowe rezultaty zarządzania promocją i sprzedażą | 1
marża [%] i marża [zł]
zobowiązania handlowe, należności
ZARZĄDZANIE ZYSKIEM – MIX PRODUKTÓW
relacja: obrót * marża = zwrot
polityka cenowa w odniesieniu do poszczególnych produktów
finansowe skutki podejmowanych decyzji biznesowych w relacjach handlowych
ZARZĄDZANIE ZYSKIEM – MIX PROMOCJI NIECENOWEJ
efektywność niecenowych promocji skierowanych do klientów (B2B, B2C,B2D)
analiza finansowa promocji dla konsumentów
promocje prowadzone w sieciach dystrybucji
analiza promocji skierowanej do businessu
ZARZĄDZANIE ZYSKIEM – ANALIZA ŁAŃCUCHA DYSTRYBUCJI
całościowa analiza zyskowności głównych kanałów sprzedaży
analiza zysku realizowanego w poszczególnych regionach, grupach produktowych, klientach
zaangażowanie własne w finansowanie kapitału obrotowego klienta (udzielanie terminów płatności)
i analiza zwrotu z tej inwestycji
przepływy pieniężne generowane przez produkt, rynek lub klienta
identyfikacja ryzyk wynikających z działalności handlowej
FINANSOWE SKUTKI PODEJMOWANYCH DECYZJI BIZNESOWYCH W KONTAKTACH, ROZMOWACH I
NEGOCJACJACH HANDLOWYCH – STUDIA PRZYPADKÓW I SYMULACJE Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA
KALKULACYJNEGO
zarządzanie ceną:
Finansowe rezultaty zarządzania promocją i sprzedażą | 2
wybrane formuły cenowe
czynniki kształtujące popyt
elastyczność popytu
zarządzanie rentownością sprzedaży:
analiza popytu a optymalna polityka cenowa
relacje pomiędzy przychodami, kosztami, wolumenem sprzedaży a zyskiem przedsiębiorstwa
relacja: wolumen sprzedaży – cena – zysk (C-V-P)
wyznaczenie krzywej jednakowego zysku (marży) w zależności od poziomu marży
analiza i modelowanie relacji: rabat za wolumen sprzedaży
analiza i modelowanie relacji: gratis za wolumen sprzedaży
rabat za osiąganie celów ilościowych
OPTYMALIZACJA CEN Z UWZGLĘDNIENIEM POPYTU
KOSZT KREDYTU KUPIECKIEGO
analiza relacji: rabat za termin płatności
nominalny i efektywny koszt / zysk z kredytu kupieckiego
limity w zakresie kredytu kupieckiego
Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy powinni:
– znać i umieć zastosować wybrane narzędzia finansowe
– umieć obliczyć efekty finansowe swoich działań promocyjnych i handlowych
Finansowe rezultaty zarządzania promocją i sprzedażą | 3
Metody szkolenia
Kilkuminutowe wykłady wprowadzające w kolejne elementy wspierane adekwatnymi przykładami i
mini kalkulacjami.
Praca w grupach polegająca na przeliczaniu finansowych skutków różnych decyzji.
Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzieli:
JOLANTA JAGŁOWSKA
Dyrektor ds. Szkoleń
+48 58 558 58 58 w. 399, +48 602 213 590
[email protected]
Link do strony:
https://gfkm.pl/szkolenia_zamkniete/szkolenia-zamkniete-kategorie/marketing-i-sprzedaz/finansowe-rezultaty-zarzadzania-promocja
-sprzedaza/
Finansowe rezultaty zarządzania promocją i sprzedażą | 4
Download