Oferta - WAN Kosmos

advertisement
KOSMOS
mgr
Adam Jakimiak
00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 16
tel/fax. 628-65-82
NIP 526-005-22-90
Warszawa,17-07-21
Oferta
/prasa konspiracyjna/
1. A.R. /Agencja radiowa/.
Warszawa 1940- VII 1944. Wyd.:Delegatura Rządu.
Red.: Teofil Syga.
Dziennik, powielacz, format: 29,5 x 20, 8, 35, 5 x 21,1 cm.
Od 17 I 1942 zmiana tytułu na: Agencja Radiowa, a od 24 VII 1942 ponownie A.R.
R. IV: 1943 nr 136/1232/, 152, 154, 157, 159, 294
R. V: 1944 nr 148
po 55,00
2. Biuletyn Informacyjny.
Podtytuł: Tygodnik od VII 1940, bez podtytułu od I 1942.
Warszawa, po Powstaniu Kraków IX 1939- I 1945. Wyd.: SZP, ZWZ, AK.
Red.: Aleksander Kamiński.
Tygodnik, 2 x w tygodniu, druk, str. 8, format: 21 x 15 cm.
R. IV: 1942 nr 26, 42
R. V: 1943 nr 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 23, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 39,
42, 43, 46, 47, 48, 50, 52
R. VI: 1944 nr 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20
po 33,00
R. IV: 1942 nr 42 /karykatura Hitlera aut. NYARY/
Numer poniżej w gorszym stanie:
R. IV: 1943 nr 37/ ślady zagrzybienia/
R. V: 1944 nr 2, 13, 18
120,00
po 22,00
3. Biuletyn Informacyjny. Nakład A.
R. VI: 1944 nr 22-23 / 229-230/, 24, 27
po 44,00
4. Biuletyn Informacyjny.
Podtytuł : Wydanie „P” /Powiat/, od nr 28 (13 VII 1944): Nakład „P”.
Warszawa 1941- VII 1944. Wyd. ZWZ, AK.
Tygodnik, druk, str. 4, format: 22,4 x 15, 2, 17, 5 x 12 cm.
R. III: 1943 nr 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81
R. VI: 1944 nr 26, 27, 29
po 44,00
5. Biuletyn Informacyjny.
Podtytuł: Z frontu walki cywilnej , z Frontu Walki Podziemnej od XII (?) 1943, - Wyd.
„P” od III 1944, Front Walki Podziemnej od VI 1944.
Warszawa 1942-1944. Wyd.: AK.
Red.: Bolesław Janiczek, Mieczysław Smerek.
Tygodnik, druk, format : 20,5 x 15,2 cm.
-
Biuletyn Informacyjny. Z frontu walki cywilnej / str.1, 2/:
R. 1943 nr z dn. 25 VI, 2 VII, 13 VII, 8 VII, 22 VII, 12 VIII, 19 VIII, 26 VIII, 2 IX, 9 IX,
23 IX
po 22,00
-Biuletyn Informacyjny. Z frontu walki podziemnej /str. 2, 4 /.
R. II: 1943 nr z dn. 30 IX, 28 X, 11 XI
R. III: 1944 nr z dn.24 II, 2 III
po 22,00
-Biuletyn informacyjny- Wyd. „P”. Z frontu walki podziemnej /str.2, 4 /.
R. III: 1944 nr z dn. 16 III, 15 IV, 22 IV, 13 V, 18 V, 25 V, 8 VI, 15 VI, 20 VII
po 22,00
- Biuletyn Informacyjny– Wyd. „P”. Front Walki Podziemnej / str.4 /.
22-29VI, 13VII, 20 VII
po 22,00
6. Pokwitowania ofiar dla B.I.
w m. lutym 1944 r.
/dodatek do Biuletynu informacyjnego/.
Druk, format: 17,5 x 11,7 cm.
22,00
7. Brzask.
Winieta BiP AK.
Warszawa 1943-1944.
Tygodnik, powielacz, format: 29,8 x 20,8 cm.
R. II: 1944 nr 22 (1 kartka), 25-26
po 55,00
Egzemplarze z dodatkiem „Nauka i wojsko”:
R. 1944 nr 11, 20
po 80,00
8. Droga.
Pismo poświęcone zagadnieniom programowym. Warszawa. Wyd.: KON.
R. I: 1943 nr 1 (IX)
44,00
9. Dzień Polski.
Otwock 1 VIII 1944-?. Wyd. Komenda Rejonu AK.
Dziennik, powielacz, format: 29,5 x 21 cm.
R. I: 1944 nr 4 (4 VIII), 8
10.
Echo. /KO ADZ/.
Warszawa 1940-1944. Wyd. KON.
Dziennik, powielacz, format: 29,5 x 21cm.
R.: V: 1944 nr z dn. 22 IV, 29 IV
11.
po 133,00
Głos Polski i Komunikat Informacyjny Pobudki.
po 55,00
Organ walki z propagandą wroga.
Od XII 1942 zmiana tytułu na:
Głos Polski. Organ walki z propagandą wroga.
Warszawa 1939- VI 1944. Wyd.: Grupa „Pobudka” odłam „ONR”, AK.
Tygodnik, dwutygodnik, druk, format: 17,5 x 12 cm.
R. IV: 1942 nr 223
R. V: 1943 nr 2, 4, 6, 11, 12, 15, 18, 23
R. VI: 1944 nr 7, 8, 10
Głos Pracy.
Warszawa. Wyd.: PZW.
R. IV: 1943 nr 1, 9, 14,
po 33,00
12.
13.
44,00
Insurekcja.
Warszawa I 1941- VII 1944. Wyd.: Związek Walki Zbrojnej, AK.
Red.: płk. Rzepecki, ppłk. Jacheć,, ppłk. Biernacki.
Miesięcznik, druk, format: 17,4 x 12,5 cm.
R.
R.
R.
R.
14.
po
1941
1942
1943
1944
z. 8 (sierpień)
z. 6 /lipiec-sierpień/,
z. 1, 5, 6, 7, 8, 9
nr 3, 5 (38),
po 44,00
Iskra.
Codzienny Biuletyn Informacyjny ZSP.
Warszawa 1040-1944. Wyd.: Związek Syndykalistów Polskich.
Dziennik, powielacz, 30 x 21,5 cm.
Kontynuacja pisma: AK/cja/.
R.IV: 1943 nr 208 /1296/, 216
po 55,00
15.
Ku Zwycięstwu.
Warszawa XI 1941- VIII 1942. Wyd.: SL. Red.: Kazimierz Banach. Dekada, druk,
format: 16,4 x 11 cm.
R. II: 1942 nr 2 ( 7 )
44,00
16.
Kultura Jutra.
Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, sztuki i wychowania.
Warszawa I 1943- VI 1944. Wyd.: „Unia”, nast. SP.
Nieregularne, format: 24 x 17,8 cm.
R. I: 1943 nr 1 ( I )
17.
45,00
Kurier.
Podtytuł: Pismo Codzienne Obrońców Polski, od 13 XI 1943: Dziennik Informacyjny
Polskiej Armii Ludowej.
Warszawa, IX 1943- VII 1944. Wyd.: PAL.
Red.: Mieczysław Krzeptowski.
Kilka razy w tygodniu, tyg., druk, s.2, format: 36,8 x 25,4 cm.
R.II: 1944 nr z dn. 15 II
18.
Młodzież Socjalistyczna.
Warszawa I-V 1944. Wyd.: WRN.
Miesięcznik, druk, format: 17 x 12 cm, 17,5 x 12cm.
44,00
R. I: 1944 nr 1, 2
19.
po 44,00
Myśl Państwowa.
Warszawa. Wyd.: KON.
Dwutygodnik, druk, format: 18,4 x 14 cm, 17,4 x 12,5 cm.
R. III: 1943 nr 39
nr 37 (30 IV-powstanie w getcie)
44,00
55,00
20.
Myśl Wyzwolona.
Organ Polskiego Ruchu Zjednoczenia Słowian. Warszawa. Wyd.: Polski Ruch
Zjednoczenia Słowian.
Warszawa III 1942-II 1943. Wyd.: Polski Ruch Zjednoczenia Słowian.
Dwutygodnik, miesięcznik, druk, format: 25 x 16 cm.
R. I: !942 nr 12 /15 XI/, 13
21.
po 44,00
Naród i Wojsko.
Warszawa XI 1941- 1943. Wyd.: ONR-Szaniec.
Miesięcznik, druk, format: 25 x 17,5 cm, 21 x 15 cm.
R. II: 1942 nr 7(9), 9,
R. III: 1943 nr 2
nr 5 (Katyń)
po 55,00
66,00
22.
Nasze Ziemie Wschodnie.
Dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa II 1943- VII 1944, Wyd.: Delegatura Rządu. Red.: Marian Grzegorczyk.
Nieregularne, druk, format: 23,5 x 15,5 cm.
R. I: 1943 nr 2 (marzec)
44,00
23.
Niepodległość.
Podtytuł: Organ Ziemi Wileńskiej od VI 1943.
Wilno VII 1942- 1944. Wyd.: AK.
Red.: Mieczysław Gulczyński, Dobrzański.
Dwutygodnik, druk, format: 22,6 x 15 cm.
R.II: 1943 /?/- dodatek do nr 21, dodatek do nr 22
24.
Nowy Dzień.
Podtytuł: Popołudniowe Pismo Codzienne, nast. Ilustrowany Dziennik Popularny.
Warszawa 1941- 1944. Wyd.: Grupa dziennikarz :Prasa Zjednoczona”.
Red.: Witold Wolf.
Dziennik, powielacz, format: 30,5 x 21,3 cm.
R.: III: 1943 nr 607
25.
po 44,00
55,00
Polska Ilustrowana.
Warszawa 1944. Wyd.: Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głownej AK.
Miesiecznik, druk, format: 23,7 x 15,7 cm.
Dodatek do pisma Wiadomości Polskie.
R. 1944 styczeń
26.
Polska Ludowa.
55,00
Warszawa 1943- 1944. Wyd.: SL.
Red.: Jan Dec.
Miesięcznik, druk, format: 16 x 12 cm.
Kontynuacja pisma „ Przebudowa”.
R. IV: 1943 nr 6 (40) (wrzesień)
44,00
27.
Prawda.
Podtytuł: Pismo Frontu Odrodzenia Polski.
Warszawa IV1942- V 1944. Wyd.: FOP.
Miesięcznik, druk, format: 25 x 17 cm, 24 x 16 cm.
R. 1942 nr IX, X,
R. 1943 nr II
28.
Dodatek Prawdy.
Format: 20,5 x 15,5 cm.
R. 1942 sierpień
29.
po 66,00
33,00
Przebudowa.
Warszawa 1941-III 1943. Wyd.: Komisja Programowa CKRL.
Red.: Stanisław Miłkowski.
Miesięcznik, druk, format: 16,7 x 11 cm.
R.: II: 1942 nr 1 /10//styczeń/
44,00
30.
Przez walkę do zwyciestwa.
Warszawa VIII 1942- VI 1944. Wyd.: SL-Bataliony Chłopskie.
Red.: Tadeusz Rek, Jan Szczawiej.
Dwutygodnik, ekada, druk, format: 17 x 12 cm.
R. IV: 1943 nr 15, 19
R. V: 1944 nr 2, 4, 8
31.
5 x 44,00
Reduta.
Podtytuł: Ostatnie Wiadomości, Tygodnik od XII 1941, Wychodzi w środę i sobotę od
XII 1942, Wychodzi Dwa Razy w Tygodniu od 9 XII 1942 do V 1943.
Legionowo IX 1941- VII 1944. Wyd.: ZWZ AK.
Red.: Mieczysław Smerek.
Kontynuacja pisma „Ostatnie wiadomości”.
Tygodnik, 2 x w tygodniu, powielacz, format: 33,3 x 23,5cm.
R. 1943- Drugi dodatek literacki Reduty do jubileuszowego numeru setnego /100/ z
dnia 5 maja 1943 r. /s.10/.
/ ślady zagrzybienia, s.9/10- oberwany prawy górny róg z niewielkim
uszczerbkiem tekstu i przetarcie w miejscu złożenia-dziurka 0,5 x 1 cm/.
55,00
32.
Reforma.
Podtytuł: Miesięcznik ideowo-polityczny, od XI 1943 Dwutygodnik ideowo-polityczny.
Warszawa X 1942-VII-1944. Wyd.: SP.
Miesięcznik,, dwutygodnik, druk, format: 21,5 x 15,3 cm.
R. II: 1943 nr 9 (15VIII), 14 (10XII)
33.
Robotnik.
Centralny Organ PPS.
po 44,00
Warszawa VI- VII 1944. Wyd.: WRN.
Dwutygodnik, nieregularny, druk, format: 20,8 x 15,3 cm.
Kontynuacja pisma: Robotnik w walce.
R. LI: 1944 nr 5 ( 8064 )
44,00
34.
Rzeczpospolita Polska.
Warszawa III 1941- XII 1944. Wyd.: DR.
Red.: Stanisław Kanzik, Zbigniew Kunicki, Teofil Syga, K. Koźniewski.
Dwutygodnik, druk, Wym. 22 x 15,5 cm.
R. III: 1943 nr 8 (59)Katyń) + dodatek, 9(81)(specjalny, poświęcony Warszawie),
10(82)(specjalny, poświęcony bitwie pod Monte Cassino)
3 x 55,00
nr 10, 14, 21,
3 x 33,00
R. IV: 1944 nr 1, 2 (74), 3 , 7, 11
po 33,00
Numery specjalne:
R. 1943 czerwiec /numer poświęcony rządowi, armii i emigracji/
R. 1943 dodatek /Pamięci Gen. Wł. Sikorskiego/
R. 1944 marzec /Deklaracja Rady Jedności Narodowej/
R. 1944 maj /13 rocznica Konstytucji 3 maja/
110,00
55,00
44,00
33,00
35.
S/trzelec/.
Warszawa 1941- 1944. Wyd.: Obóz Polski Walczącej.
Tygodnik, druk, format: 18,2 x 13 cm.
R.IV: 1943 nr 41 /10 X/
44,00
36.
Tydzień.
Podtytuł: Pismo informacyjne.Od IV 1943- Pismo informacyjne Konwentu Org.
Niepodległościowych.
Warszawa III 1943-VII 1944. Wyd.: KON.
Red.: Wacław Wagner.
Tygodnik, druk, format: 18,3 x 13,5 cm.
R. I: 1943 nr 5, 6, 12
po 44,00
37.
WRN.
(Pismo ukazywało się pod tytułem „Informator”w postaci maszynopisu z nasłuchu
radiowego od X 1939 r.Z końcem XI`39 zmieniono tytuł na „Informator WRN”, a w
numerze datowanym 30XII 1939-5 I 1040 usunięto z tytułu słowo „Informator”
Warszawa. Wyd.:WRN. Tygodnik,dwutygodnik, druk, format: 17,5 x 12,4 cm.
R. V: 1943 nr 22 /128/, 24
R. VI: 1944 nr 9 ( 140)
po 44,00
38.
Walka.
Warszawa 1939-1945. Wyd.: SN.
Red.: Stanisław Piasecki, Wiktor Trościanko, Jan Dobraczyński.
/Druk: Zakłady Graficzne. I Wydawnicze „Walki” i „Żołnierza Wielkiej Polski” Dr.
APAKI w Szczecinie ul. Lotników Polskich 6/.
Tygodnik, druk, format: 20,5 x 15 cm.
R. V: 1943 nr 32
R. VI: 1944 nr 20, 21
po 66,00
39.
Wiadomości Codzienne Zjednoczonych organizacji: N.K.N., Gryf
Pomorski, KOP,
O.W., Z.P.N, Miecz i Pług.
Warszawa III 1941- VII 1944. Wyd.: MiP.
Kilka razy w tygodniu, powielacz, druk.
-
40.
druk, format: 23,5 x 18 cm, 25 x 16 cm.
R.III: 1943 nr 174
Wiadomości Codzienne Zjedn. Organizacji Ruchu Miecz i Pług.
Powielacz, format: 29,6 x 20,8 cm.
R. IV: 1944 nr 69 ( 8 IV), 74, 92, 94,
55,00
Wiadomości Kobiece.
Kraków XII 1943-I 1945. Wyd.: LZK, SL.
Red.: Barbara Matus.
Miesięcznik, powielacz, format: 29,5 20,6 cm.
R.II: 1945 nr 14 /1 I /
41.
44,00
55,00
Wiadomości Polskie.
Podtytuł: Wychodzą 1 i 15 każdego miesiąca /posiadane egz. bez podtytułu inne są
tez daty wydania/.
Warszawa XII 1939-VII 1944. Wyd.: SZP, ZWZ, AK.
Red: W. Wieczorkiewicz.
Dwutygodnik, druk, format: 22,5 x 15,5 cm. 17,2 x 12,2 cm.
R. 1942 nr 12-13 (15 VII), 14-14(pomyłka w druku), 17, 18, 19, 21, 22, 23
R. 1943 nr 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13,14-15, 16, 18, 20
R. 1944 nr 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13
po 44,00
R. 1943 nr 8 (5 V)-okolicznościowy- W ósmą rocznicę śmierci Marszałka Józefa
Piłsudskiego z piękną winietą z popiersiem Marszałka- Artykuł „Ziemia wykrywa
zbrodnie” poświęcony zbrodni katyńskiej.
55,00
42.
Zachodnia Straż Rzeczypospolitej.
Warszawa VII 1943- II 1944. Wyd.: Delegatura rządu.
Miesięcznik, druk, format: 31,4 x 15,1 cm.
Pismo ukazywało się z dodatkiem : Luźna kartka.
R. 1943 7 lipca
43.
Załoga.
Warszawa II 1942-1944. Wyd.: ONR-Szaniec.
Dwutygodnik, miesięcznik, druk, format: 25 x 17,4, 22,5 x 16, 17,3 x 12,5 cm.
R. II: 1943 nr 20
44.
55,00
44,00
Ziemie Wschodnie Rzeczypospolitej.
Podtyt.: Za naszą wolność i waszą. Warszawa IV 1942- 1944. Wyd. Org.”Polska
Walczy”- /Grupa „Olgierda”/.
Miesięcznik, druk, format 18,8 x 14 cm.
R. 1943 nr 13 (IV), 15,
45.
Ziemie Zachodnie Rzeczypospolitej.
Podtytuł: Dodatek miesięczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa IX 1942-VII
1944. Wyd.: Delegatura Rządu. Red. Edward Męclewski, Kazimierz Sosnowski.
Miesięcznik, wychodził nieregularnie, druk, format: 21,7 x 15,3, 23,5 x 15,8 cm.
R. II: 1943 nr 1 (3)(I-II), 2 (V-VI), 4, 5
46.
po 44,00
Zryw.
Warszawa IV 1942-VII 1944. Wyd.: SZN.
Dwutygodnik, druk, format: 25 x 17,5 cm, 21,3 x 15 cm.
R. II: 1943 nr 18, 21 , 24, 27
47.
po 44,00
po 55,00
Żołnierz Polski.
Warszawa. II 1941- VII 1944. Wyd.: POZ, nast. AK.
Dwutygodnik, miesięcznik, druk, format 17,5 x 12,5 cm.
R. 1942 nr 8 (X), 10,
R. 1944 nr 2, 4, 5
po 33,00
48.
Żołnierz Polski w Drugiej Wojnie Światowej ( daw. Żołnierz Polski w
Kampanii Wrześniowej).
Dodatek do pisma Wiadomości Polskie i Żołnierz Polski.
Warszawa VI 1940- Vi 1944. Wyd.: AK.
Dwutygodnik, miesięcznik, druk, format: 17 x 12 cm
R. 1943 nr 44 (III), 48, 49
49.
Żołnierz Wielkiej Polski.
Dodatek do numeru 21 „Walki”.
Warszawa 1943-1944. Wyd.: /NOW/SN/.
Tygodnik, druk, format: 20,3 x 14,8 cm.
po 33,00
44,00
Prasa Powstania Warszawskiego.
50.
Nowy Dzień.
Podtytuł: Popołudniowe Pismo Demokratyczne.
Od IX 1944 : Organ Zjednoczenia Demokratycznego/ zastępuje w okresie powstania
pisma konspiracyjne „Nowe Drogi”, „Wolna Polska”,, „Jutro” i „Myśl Robotnicza”/.
Śródmieście- Północ 1944. Wyd. ZD.
Red.: Zygmunt Ziołek, Krystyna Jungowska.
Dziennik, powielacz, format: 33,5 x 21,5 cm.
Kontynuacja pisma „Nowy Dzień”.
R. IV: 1944 nr 913 /25 VIII/-egz. zalany, brak górnego prawego narożnika,bez
uszczebku dla tekstu.
66,00
51.
WIP-ADZ.
Warszawa-Śródmieście 1944. Wyd.: KON.
Red.: Otton Gordziałkowski.
Dziennik, powielacz, format: 29,5 x 20,6 cm.
VIII: nr 32 (25 VIII), 35
po 99,00
Druki zwarte.
52.
[Bieńkowski Witold]: Koniec Trzeciej i ostatniej Rzeszy. (Niemcy o
sobie).
[Warszawa]: Wydawnictwo Frontu Odrodzenia Polski. (TWZW) listopad 1942.
Broszura, 17,5 x 12,4 cm, s.26.
53.
44,00
Cele wojenne Polski.
Przemówienie noworoczne prezydenta Rzplitej Władysława Raczkiewicza, wygłoszone
do Kraju przez radiostację w Londynie.
W znacznie lepszych warunkach wojennych, noż w latach poprzednich składam
Wam obywatele Rzplitej, dorocznym zwyczajem życzenia na progu Nowego Roku.
Początek 4 roku wojny...
Druk: TWZW, Warszawa, b.r./1942/, s.4, 18 x 12 cm.
44,00
54. [ Horak Alojzy] Pułkownik A.H.: Edward Rydz generalny Inspektor Sił Zbrojnych
i Nazcelny Wódz, przed i podczas Kampanii Wrześniowej. Warszawa, 1943. Wyd.:
LSB. Broszura, 16,5 x 12,1 cm., s. 35, nlb. 3.
55,00
55. Katyń. Zamordowani mordercy oskarżyciele.[Warszawa 1943].21,6 x 15,5 cm., 8
s.
88,00
56.
Listy z Anglii.
Warszawa 1942. Wyd.: KOPR- VI Oddział Komendy Warszawskiej AK
przy BiP.
Powielacz, format: 30 x 21 cm, s. 17.
R. 1942 czerwiec
55,00
57. Nałęcz Władysłąw. Nowa broń. Warszawa 1943 R. Druk.: TWZW.
55,00
58. Naprzód do boju żołnierze. /Nuty/
Hymn Polski podziemnej.
...Uwaga: Pieśń ta została nadesłana na konkurs ogłoszony przez „Biuletyn
Informacyjny”...
Druk, s. 2, format: 17,3 x 12,3 cm./naderwany lewy górny róg i ok. 1 cm.
górnego marginesu- bez uszczerbku tekstu/.
Dodatek do Biuletynu Informacyjnego z R.1943 nr 23 /10 VI/
33,00
59. Nowy program Brytyjskiej Partii Pracy. ( Zarys zagadnień przebudowy w czasie
Wojny i pokoju). [ Warszawa: WRN ] (wrzesień 1943).
Format: 19,5 x 14 cm, s. 31, nlb. 1. cena 5 zł.
33,00
60. Polska w przyszłym bloku państw. [ Warszawa: „Racławice”, początek 1941].
Format: 17,5 x 12,2 cm. Tytuł w nagłówku.
61.
[Sadkowski Zbigniew]: Honor i Ojczyzna.
Warszawa: (Wydawnictwo D.I.) w czerwcu 1943.
S. 154, nlb.5, 21,5 x 15,5 cm. /br. tylnej okładki/.
33,00
55,00
62. Stosunki radziecko-polskie w świetle dokumentów.
Moskwa 1944, Wydawnictwo Wojskowe Ludowego Komisariatu Obrony.
Brosz., 14,2 x 10,7 cm., 8 s.
63.
33,00
Świadectwa hańby dwudziestego wieku. Listy z Kazachstanu. Cz. I.
Warszawa: Departament Informacji Delegatury Rządu na Kraj ok. 1943.
Format: 21,3 x 15,3 cm, s. Nlb.4. Tytuł nagł.
44,00
64. Zagadnienia graniczne.
1. Geopolityka a ranice Polskie. 2. Roszczenia terytorialne...
[ Warszawa]: Wydawnictwo S.P.D. Rok 1944. Format: 21 x 15 cm., 15 s.
55,00
Druki ulotne.
65.
/ulotka/Młodzi Polski Podziemnej!
[Expl.]: Wszyscy do walki o wyzwolenie i demokratyczną przebudowę państwa w
szeregach Frontu Młodego Pokolenia...
mb. 1944, Wyd.: Centralny Komitet Młodzieży, Związek Walki Młodych, Ruch
Młodej Demokracji-SPD, Wydział Młodzieży PPS- lewicy, Związek Młodzieży
Socjalistycznej.
Format: 21 x 14,2 cm, dwie duże plamy tuszu, ślady długopisu, tekst czytelny.
44,00
66.
/ulotka/Oświadczenie.
Bieg wypadków tej wojny doprowadził do ponownego przekroczenia przez wojska
ZSRR wschodniej granicy Państwa Polskiego...
Wyd.: Rada Jedności Narodowej. Warszawa, 3 IV 1944.
Format: 21, 3 x 14,8 cm.
110,00
67.
68.
/ulotka/Przeciw komu i o co walczymy?
Od czterech lat Naród Polski pozbawiony jest w Kraju swobody wypowiadania myśli i
bezstronnych informacyj.
Ulotka w określająca zarówno Niemców jak i Rosjan wrogami Polski oraz wyliczająca
w siedmiu punktach cele walki podziemnej.
Podpisana: Bojownicy Podziemnej Polski.
B.m. i r. wyd., s. 2, format: 24 x 17 cm.
110,00
/ulotka/Rozmowa z komunistą.
/druk antykomunistyczny ok. 1944 r./ 23,4 x 15,5 cm.
b. m. wyd.
110,00
Download