armia krajowa

advertisement
ARMIA KRAJOWA
PREZENTACJA
DEFINICJA

Armia Krajowa to zakonspirowana
organizacja zbrojna polskiego podziemia w
czasach II wojny światowej, działająca na
terenach okupowanych przez Niemców,
Słowaków i Sowietów.
KRYPTONIMY

„ Polski Związek Powstańczy ” (PZP)

„ Siły Zbrojne w Kraju ” (SZK)
OPASKA NOSZONA PRZEZ ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ
RODOWÓD

Armia Krajowa wywodziła się ze Związku
Walki Zbrojnej i Polskiego Związku
Powstańczego, ale w jej skład weszło wiele
mniejszych organizacji, np. Konfederacja
Narodu (od 1943).
CELE

Prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko
okupantowi hitlerowskiemu

Przygotowanie mającego wybuchnąć w
sposobnej chwili ogólnokrajowego
powstania, akcja „Burza”.
FORMY DZIAŁANIA

SABOTAŻ

DYWERSJA

WYWIAD

PROPAGANDA

DZIAŁANIA PARTYZANCKIE
WALKI [1]

1940 - Związek Odwetu

1941 - organizacja dywersyjna pod
dowództwem Jana Włodarkiewicza

1942 - Organizacja Specjalnych Akcji
Bojowych („Osa”)

1943 - nowa jednostka bojowa „Agat”
WALKI [2]

1943 - Kierownictwo Dywersji (KEDYW)

1944 - realizacja „Burzy”
STRUKTURA ORGANIZACYJNA AK

Komenda Główna składała się z siedmiu
oddziałów.

Maksymalna zdolność bojowa: 380 tys. osób.

Zaopatrywała się w sprzęt podczas akcji.

Straty w walce: ok. 150 tys.

Trwały przez cały okres prześladowania
członków organizacji.
PRZYSIĘGA ŻOŁNIERZY AK
PRZYJMOWANY
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony
Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i
przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać
nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze
wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz
wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny,
a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.
Tak mi dopomóż Bóg.
PRZYSIĘGA ŻOŁNIEŻY AK
PRZYJMUJĄCY
Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej, walczącej z
wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny.
Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku.
Zwycięstwo będzie twoją nagrodą.
Zdrada karana jest śmiercią.
KOMENDACI AK [1]

Michał Tokarzewski - Karaszewicz

Kazimierz Sosnkowski

Stefan Rowecki
KOMENDACI AK [2]

Tadeusz Komorowski

Leopold Okulicki
KONIEC
Download