II wojna światowa - przyczyny, przebieg, skutki

advertisement
II wojna światowa - przyczyny, przebieg, skutki
Głównymi przyczynami II wojny światowej były postanowienia traktatu
wersalskiego, a raczej niezadowolenie, jakie wzbudziły w
społeczeństwie niemieckim. Niezwykle surowe potraktowanie tego kraju
wzbudziło u jego obywateli chęć zrewanżowania się. Właśnie w takiej
atmosferze możliwe było dojście Hitlera do władzy i zorganizowanie III
Rzeszy. Polityka Hitlera od samego początku miała na celu
wzmocnienie Niemiec oraz doprowadzenie do konfliktu w Europie.
Wobec biernej postawy Anglii i Francji, w momencie, gdy Stany
Zjednoczone prowadziły politykę izolacji, począwszy od 1935, Hitler
łamał wszelkie postanowienia traktatu pokojowego. Sojuszników znalazł
we Włoszech i Japonii – kraje te wspólnie stworzyły tzw. Pakt
Antykominternowski.
Ekspansywna polityka Niemiec rozwijała się przy tajnym przyzwoleniu
ze strony rosyjskiej, z którą zawarto 23 sierpnia 1939 roku pakt o
nieagresji. Społeczeństwa Zachodu, mając w pamięci doświadczenia I
wojny nie zamierzały dobrowolnie angażować się w żadne konflikty. Nic
zatem nie było w stanie powstrzymać nazistów.
Plany bojowe Hitlera zakładały prowadzenie tzw. blitzkriegu – wojny
błyskawicznej, bez tworzenia regularnego frontu. Niezwykle mobilna
armia miała brnąć jak najdalej jej się uda. W ten sposób udało się
zwyciężyć z Dania i Norwegią, dłużej opór stawiali Polacy. Nadzwyczaj
szybko, bo zaledwie miesiąc po rozpoczęci walk, skapitulowała Francja.
Prowadzona przez lotnictwo bitwa o Anglię była pierwszym większym
niepowodzeniem nazistów na zachodnim froncie europejskim. Włosi w
tym czasie walczyli w Afryce z wojskami brytyjskimi. Rok 1941 okazał
się przełomowy. W czerwcu Niemcy zaatakowały dotychczasowego
cichego wspólnika – ZSRR. Natomiast armia japońska z zaskoczenia
przypuściła atak na bazę amerykańską na Hawajach – Pearl Harbor, co
spowodowało przyłączenie się do wojny Stanów Zjednoczonych. Armia
niemiecka toczyła więc walki zarówno na wschodzie z Rosją, jak i w
Afryce z wojskami brytyjsko-amerykańskimi. Amerykanie ponadto
walczyli z Japończykami na Dalekim Wschodzie. Kluczowy dla działań
wojennych okazał się rok 1943, wtedy to bowiem potężna armia
generała Wermachtu von Paulusa skapitulowała pod Stalingradem. W
następnym roku siły alianckie przeszły do kontrataku. Desantem w
Normandii otworzyli II front w Europie i powoli posuwali się w głąb
Francji. Przewaga rosła również na południu, w 1944 siły alianckie
walczyły już we Włoszech. Ostateczna kapitulacja Niemiec nastąpiła w
nocy z 8 na 9 maja 1945 roku.
Trzy miesiące później, po zrzuceniu przez USA bomb atomowych na
Hiroszimę i Nagasaki, poddała się Japonia.
W II wojnie światowej uczestniczyło aż 61 państw, śmierć poniosło 53
miliony osób, kolejnych 35 mln. zostało rannych. Europa była
zdewastowana przez działania wojenne. Pozmieniały się granice,
rozpadł się system kolonialny. Na pozycję nowych mocarstw
awansowały USA i ZSRR i to one podzieliły świat na swoje strefy
wpływów.
Najbardziej dramatycznymi wydarzeniami nie były jednak te, które miały
miejsce na froncie i związane były z walkami zbrojnymi. Zarówno
bowiem naziści, jak i Rosjanie, dopuścili się ludobójstwa na ludności
cywilnej. Ci pierwsi konsekwentnie realizowali plan wyniszczenia całego
narodu żydowskiego oraz narodów słowiańskich. W tym celu
zbudowano sieć obozów koncentracyjnych, które choć pozornie były
jedynie obozami pracy, w rzeczywistości dokonywano w nich
eksterminacji ludzi na masową skalę, Zwłaszcza w obozie Auschwitz
Birkenau. Rosjanie natomiast dopuścili się ludobójstwa na polskich
oficerach uwięzionych w roku 1939. Zostali oni rozstrzelani w Katyniu. Sytuacja Polaków w trakcie wojny była niezwykle trudna. Po przegranej
kampanii wrześniowej kraj znalazł się pod okupacją hitlerowską. Polska
jednak nigdy nie podpisała kapitulacji. Niemal natychmiast rozpoczęto
organizować ruch oporu oraz struktury Polskiego Państwa
Podziemnego. Organizowano akcje dywersyjne jak i informacyjne.
Aktywnie działała polska dyplomacja prowadzona przez premierów
Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka. Polscy żołnierze,
którym udało się wydostać z kraju walczyli z nazistami u boku aliantów
na zachodzie.
Niezwykle prężnie działała Armia Krajowa, jednak powstanie, jakie
zostało wzniecone w roku 1944 w Warszawie zakończyło się klęską.
Polacy nie byli w stanie wyzwolić się sami. Oznaczało to, iż dokona
tego Armia Czerwona.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards