Kryzys demokracji w Europie

advertisement
Kryzys demokracji
w Europie.
Sylwia Skocelas
klasa 1B
Narodziny włoskiego faszyzmu.
Przyczyny:
●
Niezadowolenie Włoch z powodu niewielkich zdobyczy
terytorialnych.
●
Roszczenia do obszarów na wschodnim wybrzeżu Adriatyku.
●
Włochy pominięte przy podziale dawnych niemieckich kolonii.
●
Duże bezrobocie.
●
1921r.- powstaje Narodowa Partia Faszystowska ( na czele
Benito Mussolini). Ideologia ruchu opierała się na kulcie wodza
, państwa.
Narodowa Partia Faszystowska.
●
Dążenie do tego, aby rządy sprawowała jedna partia.
●
Likwidacja opozycyjnych ruchów społecznych, politycznych.
●
Brutalna walka z komunistami, socjalistami.
1922 - faszystowskie oddziały zbrojne tzw. “czarne koszule”
dokonali w stolicy zamachu stanu. Mussolini objął rządy
dyktatorskie.
●
Rządy Mussoliniego
Stworzenie państwa totalitarnego.
● Uporządkowanie kolei.
● Rozprawienie się z mafią sycylijską.
● Podboje terytorialne: miasto Fiume, Albania, Etiopia.
● Unormowanie stosunków z papiestwem (pakty laterańskie na
mocy których powstał Watykan).
●
Benito Mussolini
Republika weimarska 1919-1933
Po przezwyciężeniu kryzysu, w latach 1924-1929 nastąpił
okres rozwoju.
●
Zmniejszenie liczby bezrobotnych.
●
Niemcy stopniowo odzyskują utraconą pozycję.
●
●
●
1925 - w Locarno odbyła się międzynardowa konferencja.
Podpisano pakt reński, który potwierdził nienaruszalność
granicy między Francją, Belgią a Niemcami.
Rozwój kultury (wykreowanie funkcjonalnizmu).
Czas rozwoju państwa skończył się w 1929.` Wielki kryzys
doprowadził do upadku demokracji, objęcia władzy przez
socjalistów.`
Powstanie nazizmu
Narodowy socjalizm w Niemczech określano jako nazizm.
Jego zasady zostały sformułowane przez Adolfa Hitlera w
książce “Mein Kampf” oraz przez Alfreda Rosenberga w “Micie
XX wieku”. Główne założenia oraz cechy nazizmu:
●
●
Niemcy powinny panować nad całym światem.
Upowszechnianie haseł społecznych np. “Walka z
bezrobociem”.
●
System komunistyczny jest głównym zagrożeniem państwa.
●
Ruchy antysemickie.
●
W Bawarii ukształtowała się Narodowosocjalistyczna
Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) z Hitlerem na czele. W
1923 roku zorganizowali w Monachium nieudany pucz (zamach
stanu).
Przejęcie władzy przez Hitlera.
30 I 1933r.- prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg mianował
Hitlera kanclerzem rządu koalicyjnego.
Dalsze działania Adolfa Hitlera:
●
●
●
●
●
Luty 1933r.- doprowadzenie do delegalizacji Komunistycznej
Partii Niemiec.
Dalsze likwidowanie ugrupowań politycznych oraz
wprowadzenie systemu jednopartyjnego.
1934r.- krwawe rozprawienie się z oddziałami szturmowymi
(SA). Odtąd główną organizacją zbrojną było SS z Heinrichem
Himmlerem na czele.
W sierpniu 1934 roku po śmierci prezydenta Paula von
Hindennburga, całą władzę w Niemczech objął Adolf Hitler.
Rządy nazistów:
●
Kontrola wszystkich sfer życia obywateli (np.
gestapo, SS, Służba Pracy Rzeszy)
●
Podporządkowanie ugrupowań politycznych.
●
Indoktrynacja dzieci, młodzieży.
●
Obalenie ograniczeń narzuconych Niemcom
przez postanowienia przyjęte w Wersalu.
●
Odbudowanie potęgi Rzeszy.
●
Stacjonowanie wojsk w Nadrenii.
Początek zbrodni nazistów.
1935r.- ustawy norymberskie, które miały na celu
odseparowanie Żydów od ludności niemieckiej.
Mieszkający w Rzeszy Żydzi zostają
pozbawieni większości praw obywatelskich.
9 listopada 1938r. (noc kryształowa) - spalono
250 synagog , zamordowano 100 osób
pochodzenia żydowskiego a 20 000 trafiło do
obozów koncentracyjnych.
Noc kryształowa.
Download