III Rzesza

advertisement
Ważne wydarzenia dla III
Rzeszy
Noc długich noży
(niem. Nacht der langen Messer) - przeprowadzona w
nocy z 29 na 30 czerwca 1934 akcja schwytania i
wymordowania przeciwników Adolfa Hitlera wewnątrz
ruchu hitlerowskiego. Tego dnia SS i wojsko zajęły
główną siedzibę dowództwa SA i aresztowały jego
dowódcę Ernsta Röhma. Według oficjalnych danych
zabitych zostało 77 osób, choć przypuszcza się, że
naprawdę zamordowano około 400. Pretekstem do
podjęcia tych działań miał być rzekomo planowany
przez nich zamach stanu.
Kryształowa noc
•
•
•
•
•
•
•
•
W nocy z 9 na 10 listopada 1938 doszło w całych Niemczech do pogromu
ludności żydowskiej. Choć akcja miała być spontaniczna, uczestniczyły w
niej bojówki SA, a nawet członkowie SS (sztafet ochronnych). W efekcie:
zamordowano 91 osób narodowości żydowskiej;
spalono lub uszkodzono 267 (według najnowszych danych – nawet ponad
1000) synagog;
zniszczono 7000–7500 sklepów i 29 domów towarowych należących do
Żydów;
zdemolowano 171 domów mieszkalnych;
zbezczeszczono prawie wszystkie cmentarze (kirkuty) żydowskie;
osadzono w obozach koncentracyjnych około 20–30 tys. Żydów.
Niepowetowane straty zadano kulturze żydowskiej, niszcząc cenne dzieła
sztuki. Płonącym synagogom bezczynnie przyglądała się niemiecka straż
pożarna. Nie interweniowała policja. Zakłady ubezpieczeń wypłaciły Żydom
tylko niewielkie sumy za wybite szyby i wystawy sklepowe. Jak kpina na tym
tle brzmiało zarządzenie Hermanna Göringa nakazujące, by Żydzi zebrali 1
mld marek (faktycznie zebrano 1,2 mld marek) jako odszkodowanie na
rzecz państwa niemieckiego.
holocaust
•
(całopalenie - termin angielski, pochodzący z kościelnej łaciny holocaustum,
z gr. holo-kautóo - spalam ofiarę w całości),. Holocaust stanowił
bezprecedensową próbę zagłady całego narodu przy użyciu metod
przemysłowych, która nigdy wcześniej i później nie była przeprowadzona w
takiej skali. Holocaust był wyjątkowy, także dlatego, że w założeniach miał
doprowadzić do ostatecznego celowego rozwiązania kwestii żydowskiej,
czyli fizycznej likwidacji całego narodu, co nie było wprost wyrażonym
celem wobec żadnej innej nacji . Stanowił systematyczny i realizowany
przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu w tzw. Endlösung
der Judenfrage (Ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej) . Chociaż
polityka Hitlera wobec Słowian i Bałtów (uznawanych za podludzi) również
zakładała eksterminację elit naukowych i kulturalnych (ponieważ zdaniem
nazistów cywilizacja i sztuka rozwijały się jedynie dzięki nacjom
zachodnim), oraz eksploatację pozostałej części narodu poprzez pracę
niewolniczą, z uwagi na fakt, że polityka przemysłowego ludobójstwa za
samą przynależność narodową wymierzona była wyłącznie wobec Żydów,
do pozostałych zbrodni nazizmu nie używa się zazwyczaj nazwy Holocaust.
Mord w Katyniu
W Katyniu 5 marca 1940 r. dokonano
mordu na polskich żołnierzach. Zginęło
tam ok. 1000 oficerów armii Polskiej.
Wydarzenie ważne dla III Rzeszy z tego
powodu, że chociaż moru dokonali
Rosjanie przez długie lata uważano
Niemców za sprawców tej zbrodni.
Pakt ribbentrop-mołotow
Pakt o nieagresji zawarty między ZSRR i
III Rzeszą. Gwarantował on pomoc rosjan
w napadzie na Polskę w 1939 roku
złamany podczas ataku hitlera na ZSRR w
22 czerwca 1941 roku.
Śmierć Führera
Śmierć nastąpiła 30 kwietnia 1945 roku pomiędzy godziną
15:30 a 15:50 w jego gabinecie w tzw. bunkrze Führera
pod ogrodem Starej Kacelari Rzeszy w Berlinie przy
Wilhelmstraße 77. Wkrótce po tym, ciała jego i żony
zostały spalone u wyjścia ewakuacyjnego bunkra przez
najbliższych współpracowników Hitlera przy użyciu ok
160 litrów benzyny. Podejrzewa się iż przyczynami
śmierci mogą być:
• strzał samobójczy;
• samobójstwo poprzez otrucie;
• samobójstwo poprzez otrucie i samobójczy strzał;
• zabójstwo - "strzał łaski" ze strony któregoś z adiutantów
Kapitulacja III Rzeszy w II wojnie
światowej
Sforsowanie Wału Pomorskiego i
przekroczenie Odry przez armie radzieckie
oraz 1 i 2 Armię Wojska Polskiego dało
początek operacji berlińskiej, która
zakończyła się 2 maja 1945 kapitulacją
załogi miasta. 7 maja Niemcy w jednym ze
szkolnych budynków w Reims we Francji
skapitulowali na Froncie Zachodnim przed
przedstawicielami armii USA i Wspólnoty
Brytyjskiej
Źródła
• www.wikipedia.pl
Download