Program Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii robotników

advertisement
TEKST ŹRÓDŁOWY
Program Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników, ogłoszony przez
Adolfa Hitlera 24 II 1920 w Monachium, wybrane punkty
4. Tylko członkowie Narodu mogą być obywatelami Państwa. Tylko Niemcy czystej krwi,
niezależnie od wyznania, mogą być członkami Narodu. Stosownie do tego żaden Żyd nie
może być członkiem Narodu.
5. Każdy, kto nie jest obywatelem państwa może żyć w Niemczech tylko jako gość i musi być
uważany za podmiot będący na Prawach Obcego
7. Żądamy, aby państwo uczyniło swoim pierwszym obowiązkiem promocję przemysłu i
źródeł utrzymania swoich obywateli. Jeśli jest niemożliwym wykarmienie i zapewnienie
pracy całej populacji państwa, przedstawiciele obcych narodowości (nie będący obywatelami
państwa) muszą być deportowani z Rzeszy
8. Trzeba zapobiec dalszej nie-niemieckiej imigracji. Żądamy, aby wszyscy nie-Niemcy,
którzy znaleźli się w Niemczech po 2 sierpnia 1914 roku zostali niezwłocznie wezwani do
opuszczenia Rzeszy
Download