Polskie Państwo Podziemne - siły zbrojne

advertisement
Polskie Państwo Podziemne - siły zbrojne
Dnia 27.IX.1939 r. w Warszawie, na kilkanaście godzin przed kapitulacją, grupa wyższych
oficerów z gen. M. Karaszewicz-Tokarzewskim wraz z Prezydentem Stolicy Stefanem
Starzyńskim, wyprzedzając późniejszy rozkaz Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, zawiązała
konspiracyjną organizację wojskową o nazwie: "Służba Zwycięstwu Polski". Organizacja ta
stanowiąca zasadnicze ogniwo późniejszej Armii Krajowej, pomost między Wojskiem Polskim II
Rzeczypospolitej a Armią Polskiego Państwa Podziemnego przekształciła się w styczniu 1940 r.
w Związek Walki Zbrojnej. Dowódcami tego zbrojnego ramienia Podziemnego Państwa byli:
Służby Zwycięstwu Polski - gen. dyw. Michał Karasiewicz-Tokarzewski "Torwid" od IX.1939 do
I.1940 r. (aresztowany na granicy przez NKWD III.1940 r. opuścił Rosję z Armią gen.
Władysława Andersa, zmarł na emigracji w 1964 r.).
Związku Walki Zbrojnej od XI.1939 do VI.1940 r. gen. broni Kazimierz Sosnkowski
"Godziemba" (zmarł na emigracji 1969 r.).
Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej od VI.1940 r. do VI.1943 - gen. dyw. Stefan
Rowecki "Grot" (aresztowany przez Gestapo w Warszawie, zamordowany w Sachsenhausen
VIII.1944 r.),
Gen. dyw. Stefan Rowecki "Grot" (1895-1944)
a następnie:
od VII.1943 do X.1944 r. gen. dyw. Tadeusz Komorowski "Bór" (jeniec obozów niemieckich,
zmarł na emigracji w 1966 r.)
Gen. dyw. Tadeusz Bór-Komorowski (1895-1966)
oraz od X.1944 r. do 19.I.1945 r. gen. dyw. Leopold Okulicki "Niedźwiadek" (aresztowany
podstępnie przez NKWD w Pruszkowie 27.III.1945 r., sądzony w Moskwie w "procesie
szesnastu"
,
zamordowany na Butrykach 24.XII.1946 r.).
1/5
Polskie Państwo Podziemne - siły zbrojne
Gen. bryg. Leopold Okulicki, ostatni dowódca Armii Krajowej, zmarł w niewyjasnionych
okolicznościach 24 grudnia 1946 w więzieniu Butryki w Moskwie.
14.II.1942 r. Związek Walki Zbrojnej przemianowany został na Armię Krajową. Z.W.Z. był
organizacją kadrową. Armia Krajowa stała się stopniowo organizacją masową, w ciągu trzech
lat ogarnęła ok. 400 tys. ludzi.
Armia Krajowa przewidywała koncentrację swego wysiłku na czas ogólnonarodowego
powstania. Pod jej osłoną miała się ujawnić administracja Państwa Polskiego i podjąć normalną
pracę. Do walki bieżącej powołano Związek Odwetu (1940 r.) a poza granicami
Rzeczypospolitej - na Wschodzie organizację dywersyjną "Wachlarz". Niezależnie od Związku
Odwetu, rozwiniętego na terenie okupacji niemieckiej, na ziemiach okupowanych w latach 1939
- 1941 przez ZSRR prowadzona była przez Z.W.Z. akcja dywersyjno-bojowa, a nawet działały
oddziały partyzanckie (zwłaszcza w województwie białostockim i nowogródzkim). W końcu 1942
r. z połączenia tych formacji oraz dzięki dołączeniu nowych oddziałów i oficerów, powstało
Kierownictwo Dywersji "KEDYW", którego organizatorem i szefem był gen. bryg. August Emil
Fieldorf "Nil".
Gen. bryg. August Emil Fieldorf, szef Kedywu KG AK, komendant główny "Nie". Stracony w
1953.
Do momentu rozwiązania Armii Krajowej jej oddziały przeprowadziły (wg danych PSZ, Tom III,
Armia Krajowa) 1175 akcji i wykolejeń pociągów, wysadziły 38 mostów, uszkodziły 19 058
wagonów, zniszczyły 1167 cystern z benzyną, spaliły 272 magazyny wojskowe, zniszczyły 4
326 samochodów wojskowych, zlikwidowały w ramach samoobrony, ponad dwa tysiące
agentów Gestapo.
Oficerowie ze zgrupowania "Nurta". Drugi od lewej Tomasz Wójcik "Tarzan", trzeci Konrad
Suwalski "Mruk"
2/5
Polskie Państwo Podziemne - siły zbrojne
Wywiad ZWZ i AK zdobył wiele informacji o dużym znaczeniu dla aliantów - m.in. rozpracował
niemieckie przygotowania do stworzenia Africa Korps, do uderzenia na ZSRR, przyczynił się do
opóźnienia użycia rakiet V1 i V2.
Patrol Janusza Ruscha z oddziału "Zapory"
Podziemny przemysł zbrojeniowy produkował materiały wybuchowe, pistolety maszynowe,
granaty, miny, butelki samozapalające oraz inne uzbrojenie. Dodatkowo, Armia Krajowa
zaopatrywana była w broń, amunicję, ekwipunek i materiały konieczne do prowadzenia działań
bojowych przez, dokonujących zrzutów lotniczych, sojuszników zachodnich.
Biuro Informacji i Propagandy (BIP) prowadziło wśród własnego społeczeństwa szeroką akcję
propagandową dostarczając rzetelnych informacji oraz skierowaną przeciwko Niemcom wojnę
psychologiczną (Akcja "N").
W powiązaniu z Armią Krajową działały organizacje harcerskie "Szare Szeregi" - organizacja
harcerzy, która najstarszych chłopców przekazała do oddziałów "KEDYWU", "Bądź Gotów" organizacja harcerek, oddająca starsze dziewczęta do Wojskowej Służby Kobiet, działającej w
ramach AK i "Hufce Polskie", związane wcześniej z Narodową Organizacją Wojskową wcieloną
do AK.
Stanisław Karolkiewicz "Szczęsny", d-ca 1. komp. III/77 pp AK
Kadry Armii Krajowej zasilali także tzw. "cichociemni" - wyselekcjonowani żołnierze Armii
Polskiej na Zachodzie, z których trzystu szesnastu przerzucono drogą lotniczą do Kraju.
Stanowili oni niezwykle wartościowy i bojowy element kierownictwa dywersji.
Jan Piwnik "Ponury", cichociemny.
3/5
Polskie Państwo Podziemne - siły zbrojne
W czasie akcji "Burza", która była formą wzmożonych działań dywersyjno-bojowych w 1944 r.
do historii weszły długotrwałe walki 27 Wołyńskiej dywizji piechoty, wileńskich brygad i
nowogródzkich batalionów, biorących udział w operacji "Ostra Brama", walki oddziałów AK o
Lwów i marsz korpusu kieleckiego ku walczącej Warszawie. Akcja "Burza", w której oddziały AK
zajęły wiele mniejszych miast i miasteczek oraz pomogły Armii Czerwonej w zdobyciu Wilna,
Lwowa, Lublina i innych ośrodków wielkomiejskich zakończyła się masowym rozbrajaniem
oddziałów AK przez armię radziecką i jednostki NKWD.
Gen. bryg. Antoni Chruściel, komendant okręgu ZWZ-AK Warszawa. Dowódca sił zbrojnych
Powstania Warszawskiego
Szczególne znaczenie polityczne w działaniach bojowych miało Powstanie Warszawskie, w
którym oddziały Armii Krajowej i mieszkańcy Stolicy przez sześćdziesiąt trzy dni, pozbawieni
pomocy z zewnątrz, do końca prowadzili bohaterską, samotną walkę z przygniatającymi siłami
wroga.
19 stycznia 1945 r. generał "Niedźwiadek" ostatni Komendant Armii Krajowej wydał rozkaz
rozwiązania AK. W czasie wojny zginęło w walkach lub więzieniach i obozach około
sześćdziesięciu tysięcy żołnierzy AK. W okresie V.1944 do V.1945 r. do obozów sowieckich
wywieziono kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy Armii Krajowej. Niemal połowa z nich
zginęła, w większości bez śladu. Ci którzy przeżyli, powrócili po latach ze zniszczonym
zdrowiem.
Powrót z łagru, 1946 r. Żołnierze AK - Szymon Sagan, Michał Piechnitl i Bronisław Waluda
W latach 1945-1955 w ramach represji resortu Bezpieczeństwa Publicznego PRL
aresztowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy AK. Połowa z nich nie doczekała się
uwolnienia po październiku 1956 r. albo ich skazywano na karę śmierci w wyniku fałszywych
4/5
Polskie Państwo Podziemne - siły zbrojne
zarzutów, albo ginęli bez wieści w więzieniach.
Armia Krajowa była jedną z najliczniejszych armii podziemnych w Europie, działającą w kraju
okupywanym przez wojska nieprzyjacielskie. Jej organizacja, dyscyplina, wyszkolenie i skala
działań bojowych potwierdziły, że była ona liczącą się siłą zbrojną - armią Polskiego Państwa
Podziemnego.
Skrót wg publikacji prof. dr. Tomasza Strzembosza "Polskie państwo podziemne
1939-1945"
Polecamy ponadto, jako wydawnictwa uzupełniające temat:
1. St. Salmonowicz, M. Ney-Krwawicz, G. Górski
"Polskie Państwo Podziemne - Polish Underground State" ŚZŻAK-RYTM, Warszawa,
1999.
2. A. L. Szcześniak, J. Rell
"Polskie Państwo Podziemne i jego sila zbrojna Armia Krajowa na lekcjach historii" w:
Biuletyn Informacyjny ŚZŻAK, Warszawa, nr specjalny, wrzesień 2001.
5/5
Download