Prezentacja_wolontariat(1) - Ośrodek Szkolno

advertisement
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły
„Ogródek szkolny”
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Środzie Śląskiej
wrzesień / październik 2013
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Środzie Śląskiej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Środzie Śląskiej jest placówką
oświatową zajmującą się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
intelektualnie. Celem pracy ośrodka jest kształcenie, wychowanie, nauczanie zaradności i
umiejętności współżycia i funkcjonowania w społeczeństwie. Przekazywanie uczniom w
dostępny dla nich sposób wiadomości o otaczającym środowisku społecznoprzyrodniczym, technicznym.
Odbiorcami pomocy byli uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym, szkoły podstawowej, gimnazjum a w szczególności szkoły
przysposabiającej do pracy w zawodzie - pomocnik pracownika terenów zielonych.
Nasze działania:
Projekt przewiduje:
 wytyczenie miejsca pod ogródek, usunięcie starej darni trawy,
chwastów, przygotowanie podłoża, nawiezienie żyznej ziemi ,
wykonanie płotków

zakup roślin, nasion i narzędzi ogrodniczych


montaż domku na narzędzia ogrodnicze
podłoga
 podłoga gotowa - stawiamy ściany
 teraz czas na dach
 domek gotowy
 zostało tylko pomalować
 ziemia przygotowana, płotek postawiony
 pora na nasze roślinki
 gotowa rabata kwiatowa
 rabata ziołowo – warzywna przygotowana na wiosnę
Firmy które wspomogły naszą akcję:
Osoby biorące udział w projekcie:
Agnieszka Korzyniewska
Katarzyna Hen
Dawid Wierzbicki
Sylwester Nidecki
Paweł Drewniak
Adrian Wiwczarenko
Maciej Porosiński
Artur Lisiecki
Aneta Łukawska
Damian Wiwczarenko
Mariusz Śniatyński
Gerard Miśkiewicz
Łukasz Sielicki
Krzysztof Lisek
Kamil Gwoździowski
Bogusława Kotulska – lider projektu
Podsumowanie:
Zagospodarowanie terenu wokół szkoły umożliwiło uczniom szkoły
przysposabiającej do pracy odbywanie zajęć w ramach praktyk związanych z
wybranym zawodem. Praca zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie ma
duże znaczenie ekonomiczne oraz rehabilitacyjne, ponieważ stanowi źródło
satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju.
To co udało nam się osiągnąć nie byłoby możliwe bez zaangażowania i
włożonej pracy wolontariuszy.
Sukces budujemy wspólnymi siłami
Realizacja projektu trwała od 16 września do 15 października 2013r.
Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego są
bardzo wdzięczni za okazaną pomoc i życzliwość.
„Jedynie prawdziwy człowiek
zauważy potrzeby innego człowieka
jednie człowiek wielkiego serca
wyciągnie dłoń pomocną dłoń”
Download