Program profilaktyki wad postawy u dzieci wieku przedszkolnym i

advertisement
Program profilaktyki wad postawy u dzieci
wieku przedszkolnym i szkolnym.
Celem programu jest wczesne diagnozowanie wad postawy u dzieci i młodzieŜy, w wieku
4-18 lat oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się nieprawidłowości poprzez działania
edukacyjne i korekcyjno-kompensacyjne.
W programie:
•
badanie lekarskie,
•
gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej oraz zajęcia na pływalni z
elementami korekcji(wymagana jest podstawowa umiejętność pływania),
•
instruktaŜ ćwiczeń korekcyjnych do wykonywania w domu.
Jeden cykl zajęć dla kaŜdego dziecka wynosi 6 tygodni. Na zajęcia z gimnastyki
korekcyjnej mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzieŜ zakwalifikowane przez
lekarzy specjalistów. Na wizytę lekarską obowiązuje rejestracja.
Adresy Centrów Korekcji Wad Postawy z numerami telefonów do
rejestracji na badanie lekarskie.
1.
Wrocławskie Centrum SPA, NZOZ ul. Teatralna 10-12, tel. 71 341-09- 43 lub
71 341-07-23
2.
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 ul. Zemska 16 c, tel. 71 787-97-37
3.
Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Poznańska 26, 71 355-46-55
4.
Zespół Szkolno – Przedszkolny 17, ul. Wieczysta 105, tel. 71 341-09- 43 lub
71 341-07-23
5.
Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Bobrza 27, 71 350-62-65 wew.32
6.
Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Obornicka 28, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-
07-23
7.
Szkoła Podstawowa nr 72, ul. Trwała 17/19, tel. 71 341-09-43 lub 71 341-
07-23
8.
Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo-Lekarska, ul. Paderewskiego 35,
tel. 347-33-00
Do zajęć gimnastyki korekcyjnej na sali gimnastyczne i basenie kąpielowym
obowiązuje dopłata rodziców. Z dopłaty zwolnione są rodziny wielodzietne, objęte
programem „Dwa plus trzy i jeszcze więcej”. - http://www.mops.wroclaw.pl
Koordynator programu: BoŜena Lewicka
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia
tel. 777 79 61
Download