Metodyka PRINCE II

advertisement
Metodyka PRINCE II
Kamil Markuszewski 171016
Mateusz Mikłuszka 171001
Wstęp
• PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami
• Powstała w Wielkiej Brytanii
• Bazuje na metodyce PROMPT z 1975
• W 1989 powstaje PRINCE
• W 1996 powstaje PRINCE2
• Jest to metodyka uniwersalna, nie tylko do projektów
informatycznych
Wstęp
• Projects In a Controlled Environment
• Projekty w sterowanym środowisku
Właściwości projektu według PRINCE2
• Określony i skończony czas trwania
• Zdefiniowane i mierzalne produkty biznesowe (wyniki projektu)
• System działań niezbędnych do budowy produktów biznesowych
• Określona pula zasobów
• Struktura organizacyjna z zakresem obowiązków każdej z ról
niezbędnej do zarządzania projektem
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Przygotowanie założeń projektu
• Jest to proces poprzedzający projekt
• Utworzenie zespołu zarządzania projektami
• Mianowanie przewodniczącego komitetu sterującego i kierownika
projektu
• Określenie celów projektu, sposobu dostarczania rozwiązania
• Minimalizacja ryzyka
• Planowanie prac potrzebnych do przygotowania planu projektu i
elementów sterowania
Dokument Podstawowe założenia
projektu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Cel dokumentu
Przesłanki projektu
Cele projektu
Zakres projektu i jego styk z innymi podmiotami
Najważniejsze produkty projektu
Ograniczenia
Założenia, przy jakich projekt ma być realizowany
Ogólne korzyści biznesowe i ich uzasadnienie
Wstępna ocenę ryzyka
Oczekiwania klienta co do jakości
Kryteria akceptacji
Ogólny plan projektu
Ocenianie stanu realizacji i składanie sprawozdań
Wymagania finansowe i budżetowe
Czas realizacji
Wszystkie inne informacje dodatkowe istotne dla powodzenia projektu
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
• Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu
• Rola inwestora powinna wyznaczyć swojego przedstawiciela w
komitecie sterującym
• Przedstawiciel inwestora podejmuje kluczowe decyzje
• Przedstawiciel inwestora decyduje czy przechodzić do kolejnej fazy
Strategiczne zarządzanie projektem
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Planowanie
• Projektowanie planu
• Określenie i analizowanie produktów
• Określenie działań i zależności pomiędzy nimi
• Szacowanie
• Harmonogramowanie
• Analizowanie ryzyk
• Kompletowanie planu
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Inicjowanie projektu
• Planowanie projektu
• Planowanie jakości
• Ustanowienie elementów sterowania
• Ustanowienie dokumentacji projektowej
• Doprecyzowanie Uzasadnienia Biznesowego i Ryzyka
• Wynikiem jest jest "dokument inicjujący" projekt
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Sterowanie etapem
• Dokładna ilość etapów nie jest określona
• Ilość etapów zależy ona od wielkości projektów, poziomu ryzyka i
ilości planowanych punktów decyzyjnych
• Zgoda na wykonanie grupy zadań
• Ocena postępów
• Podejmowanie działań korekcyjnych
• Odbieranie wykonanej grupy zadań
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
• Wszystko, co zostało wytworzone przez projekt zgodny z PRINCE2,
włączając w to dokumenty jest produktem
• Przyjęcie grupy zadań do realizacji
• Wytwarzanie grupy zadań
• Dostarczanie grupy zadań
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Zarządzanie zakresem etapu
• Etap musi być ukończony i zaakceptowany zanim Komitet Sterujący
autoryzuje przejście do następnego etapu
•
•
•
•
•
•
Planowanie etapu
Uaktualnienia planu projektu
Uaktualnienie uzasadnienia biznesowego projektu
Uaktualnienie rejestru ryzyka
Raportowanie końca etapu
Opracowanie planu naprawczego
Główne procesy w projekcie
•
•
•
•
•
•
•
•
Przygotowanie założeń projektu
Strategiczne zarządzanie projektem
Planowanie
Inicjowanie projektu
Sterowanie etapem
Zarządzanie wytwarzaniem produktu
Zarządzanie zakresem etapu
Zamykanie projektu
Zamykanie projektu
• Według metodyki PRINCE2 projekty muszą być zamykane w sposób
uporządkowany i kontrolowany
• Przygotowanie projektu do zamknięcia
• Określanie działań następczych
• Przegląd oceniający projekt
Korzyści
•
•
•
•
•
Powtarzalność
Metoda oparta na doświadczeniu
Metoda skupiająca się na produktach
Definiująca role i odpowiedzialność
Ostrzegająca o możliwych zagrożeniach
Download