Adam Lipszyc

advertisement
Andrzej Leder, Adam Lipszyc
Rozkład zajęć z filozofii
WEEKEND PIERWSZY
1. SOBOTA: Ontologie presokratejskie, Sokrates Platon, Arystoteles
Lektury:
Heraklit, fragmenty
Platon, Obrona Sokratesa
Platon, Uczta
Platon, Teajtet
Arystoteles, Etyka nikomachejska (ks. 1, 2, 4 [tylko rozdz. 3])
2. NIEDZIELA: Elementy filozofii okresu hellenistycznego i rzymskiego oraz filozofii
średniowiecznej
Lektury:
Plotyn, Enneady (Enneada I, rozdz. VII i VIII)
Marek Aureliusz, Rozmyślania, ks. V i VI
Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie ([wyd z 1998]fragment, s. 55-111)
Augustyn, Wyznania, ks. XI
Tomasz, Traktat o człowieku, kwestia. 76.
Ockham, O Terminie (fragmenty w: Ryszard Palacz Ockham, [1982] s. 189-197)
WEEKEND DRUGI
1. SOBOTA: Kartezjusz i racjonaliści, Kant, Hegel
Lektury:
R. Descartes (Kartezjusz): Medytacje o filozofii pierwszej.
G. W. Leibniz: Monadologia.
I. Kant: Prolegomena..., PWN 1960, całość a min. ss. 19 – 53
I. Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności. PWN 1953, całość, a min. ss. 11-28 i 87110.
G.W.F. Hegel: Fenomenologia ducha, PWN 1963, ss. 213-229, Kojève, Wstęp do
wykładów o Heglu, dyskusja figury Pana i Niewolnika.
2. NIEDZIELA: Empiryzm brytyjski, Fichte, romantycy niemieccy, Schelling,
Schopenhauer, Nietzsche
Lektury:
D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, t.1, ks. 1, cz. 1 i 3
J.G. Fichte, Teoria wiedzy (fragment)
F. Schlegel, O niezrozumiałości i Aforyzmy (wybór)
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie (fragmenty)
F. Nietzsche, Z genealogii moralności (rozprawa pierwsza)
F. Nietzsche, To rzekł Zaratustra (Przedmowa Zaratustry)
WEEKEND TRZECI
1. SOBOTA: Fenomenologia, Heidegger i hermeneutyka, współczesna filozofia
francuska
Lektury:
E. Husserl Idee I, cz 2, par. 27 – 51 i 56 - 62] [XIX]
M. Heidegger Bycie i czas, rozdział pierwszy, PWN 1994 ss. 2-21, Czym jest
metafizyka ?] [XVII 4 – koniec, XX,]
Hans G. Gadamer - Historia pojęć jako filozofia, w Drogi współczesnej filozofii, red.
Marek J. Siemek, Warszawa 1978, ss. 223-242 (dalej jako "Siemek"), Paul Ricoeur Historyczność a historia filozofii, Siemek, ss. 243-263
De Saussure – Kurs językoznawstwa ogólnego, fragment, Claude Levi-Strauss Analiza strukturalna w językoznawstwie i antropologii, w Antropologia strukturalna.
j.w. ss. 89-113.
M. Foucault – Słowa i rzeczy (fragment) i Pierre Riviere.
Jacques Derrida: Ousia i gramme, albo Freud i scena pisma, w: Pismo i różnica, tłum.
Krzysztof Kłosiński, Warszawa 2004.
Emmanuel Levinas: Całość i nieskończoność. [XXV 1-7]
2. NIEDZIELA: Wittgenstein, Szkoła Frankfurcka, Agamben
Lektury:
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus (tezy 1-3, 5.6-5.641, 6.4-7)
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne (par. 1-37, 199-315)
T.W. Adorno & M. Horkheimer, Dialektyka oświecenia (Pojęcie oświecenia,
Dygresja I)
W. Benjamin, O pojęciu historii
G. Agamben, Homo sacer (część 1)
Download