Pobierz

advertisement
Załącznik nr 7 do formularza ofertowego
Tabela elementów równoważnych dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie”
Lp. Nazwa materiału
parametru materiału/
urządzenia
określonego w
dokumentacji
technicznej
1
Zbiornik ZRP-2 o
pojemności V-75m3.
Minimalne parametry jakie musi spełniać materiał/ urządzenie
2
Grundfos SP 30-5 +
MS4000 o mocy
silnika 5,5 kW,
U=3x400 V.
Moc silnika 5,5Kw
Zasilanie 400V, Wydajność nominalna 30m3/h,
Obudowa studni
głębinowej:
pokrywa
Pokrywa z laminatu poliestrowego-szklanego, wypełniona warstwą
ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50mm.
Pojemność 75m3, nadziemny wykonany z elementów stalowych (stal
niskowęglowa), atestowanych. Izolacja termiczna zbiornika na
zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mineralnej o grubości
g=100mm. Izolowane także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o
grubości g=100mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona płaszczem z
blachy trapezowej ocynkowanej. Zbiornik wyposażony jest w drabinę
zewnętrzną oraz wewnętrzną. W skład wyposażenia technologicznego
zbiornika wchodzi wewnętrzne orurowanie.
Zbiornik musi zostać dopasowany do zaprojektowanego fundamentu
Nazwa materiału/
urządzenia
równoważnego
proponowanego przez
Wykonawcę, typ,
producent
Parametry
materiału/
urządzenia
równoważnego
3
4
laminowana,
ocieplona np. typu
LANGE
Zestaw aeracji AIC
1000 prod
Instalcompact
Zestaw filtracyjny
FIC/106/6126 prod
Instalcompact
- aerator DN 1000 wg dokumentacji INSTALcompact, orurowanie ze
stali nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja
wsporcza ze stali nierdzewnej, przepustnice z dźwignią ręczną, złoże z
pierścieni Raschiga, zawór odcinający, zawór zwrotny, manometr
Dla zapewnienia odpowiedniej jakości napowietrzania i uzyskania
oczekiwanego efektu końcowego, wymaga się aby dostarczony zestaw
aeracji uzyskał minimum wartość 5 mg/dm3 stopnia napowietrzenia
wody dla następujących parametrów stałych:
- temp: 10°C
- ilość podawanego powietrza do aeratora ≤ 10% zaprojektowanej
wydajności ciągu technologicznego SUW,
- maksymalny czas kontaktu powietrza z wodą 180s,
- maksymalne ciśnienie powietrza w aeratorze 3 bary.
W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego w stosunku
do zaprojektowanego modułu aeracji, wymaga się aby Wykonawca
dołączył do oferty przetargowej badanie wykonane przez niezależną
akredytowaną jednostkę badawczą (akredytowane laboratorium),
poświadczające uzyskanie na proponowanym urządzeniu zamiennym, w
podanych powyżej warunkach granicznych, minimalnej wymaganej
wartości stopnia natlenienia wody.
Przeprowadzony pomiar powinien być wykonany metodą Winklera za
pomocą sond elektrochemicznych lub fotometrycznych. Dokument z
badania powinien zawierać informację o badaniu próby wody z
określonego urządzenia wraz z informacjami o zachowaniu podczas
badania podanych powyżej warunków granicznych.
-filtr DN 1600 wg dokumentacji INSTALcompact, 6 przepustnic z
napędami pneumatycznymi, drenaż rurowy ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, złoże filtracyjne kwarcowe,
5
Zestaw dmuchawy
DIC-83H
6
Pompa płuczna ICTP 125-160/4/
7
Zestaw hydroforowy
ZH-ICL/M 4.156/5,5kW
(układ wyposażono
w pompę
rezerwową)
Sonda
hydrostatyczna
SG25S prod
Aplisens
Sterownik ICSW
pord Instalcompact
8
9
- dmuchawa 5,5 kW, Q=144m3/h zawór bezpieczeństwa, zawór
odcinający, zawór zwrotny, łącznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej
parametry:
Qpł.94 m3/h
Hpł.=14 mH2O
P= 7,5 kW
Sekcja gospodarcza:
Q= 45 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej
H= 48 mH2O – wysokość podnoszenia
Zasilanie 10,5...36 V DC,
Rezystancja niezbędna do komunikacji 250...1100 Ω , Zakres
temperatur pracy (temp. medium) -30...80ºC – dla zakresu
podstawowego 0...10 mH2O
Sterowanie za pomocą sterownika mikroprocesorowego IC 2001/2008,
który współpracuje z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss –
sterowanie tego rodzaju pozwala na ustabilizowanie ciśnienia w
rurociągu tłocznym. W celu równomiernego zużywania się pomp zestaw
wyposażono w sterowanie z tzw. „przełączaną przetwornicą”. Zasadą
działania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny) przełączenie
przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie.
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem.
Szafa sterownicza jest wyposażona w:
 Sterownik, który ma możliwość komunikacji i wykonania
wizualizacji zestawu hydroforowego. Wyposażony jest w złącze RS
485 i posiadać dodatkowe wejścia pomiarowe pozwalające na
podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak








10
Zestaw dozujący
GRUNDFOS
11
Wodomierz MWN
80 NKO
12
Wodomierz MWN
100 NKO
ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury.
Możliwość odczytu z panelu sterownika
(wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/
częstotliwość silnika z przetwornicą. Sterownik jest wykonany w
stopniu ochrony IP 54.
Szafa sterownicza jest wyposażona w odrębne moduły sterownika i
klawiatury.
Aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: wyłącznik silnikowy
(zabezpieczenie zwarciowe i termiczne).
Kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz,
rozłącznik główny.
Kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia.
Sygnalizację zasilania, pracy pomp, ręczne załączanie pomp –
przyciski podświetlane.
Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu
ochrony minimum IP 54.
Czujnik ciśnienia jest zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy
o stopniu ochrony IP 68, umożliwiających łatwą wymianę.
Sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsów.
W skład zestawu wchodzą: pompka DDC6-10, podstawka pod pompkę,
mieszadło typu ubijak, zestaw czerpalny giętki SA 4/6, czujnik poziomu
NB/ABS, zawór dozujący IR 6/12, wąż dozujący 10 mb ,zbiornik
dozowniczy 100 l
Wodomierz z poziomą osią wirnika, równoległą do przewodów wod.
Ciągły strumień objętości 100 m3/h, Przeciążeniowy strumień objętości
125 m3/h, Minimalny strumień objętości 0,625 m3/h, Próg rozruchu
0,25m3/h. Średnica nominalna 80mm, nadajnik kontaktronowy i
optoelektroniczny
Wodomierz z poziomą osią wirnika, równoległą do przewodów wod.
Ciągły strumień objętości 160 m3/h, Przeciążeniowy strumień objętości
200 m3/h, Minimalny strumień objętości 0,8 m3/h, Próg rozruchu
14
Wodomierz MWN
125 NO
15
Osuszacz AMB50
prod Instalcompact
Agregat GPW 60D
16
(miejscowość, data)
0,25m3/h. Średnica nominalna 100mm, nadajnik kontaktronowy i
optoelektroniczny
Wodomierz z pionową osią wirnika, prostopadłą do przewodów wod.
Ciągły strumień objętości 250 m3/h, Przeciążeniowy strumień objętości
312,5 m3/h, Minimalny strumień objętości 1,563 m3/h, Próg rozruchu
0,5m3/h. Średnica nominalna 125mm, , nadajnik optoelektroniczny
osuszacz powietrza kondensacyjny o wydajności Q=750 m3/h i max
mocy 0,85kW
Moc podstawowa (PRT) 66 kVA, Napięcie wyjściowe 230/400 V, Prąd
nominalny 95A, Rodzaj paliwa ON, Rodzaj zasilania silnika
Wolnossący, Pojemność skokowa 4160 dm3, Standardowy stopień
ochrony IP23
(czytelny podpis lub w przypadku parafki
pieczątka imienna Wykonawcy lub pełnomocnika)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards