Karta techniczna AMPCO-CORE® 300

advertisement
Karta techniczna
AMPCO-CORE® 300
Opis i zastosowanie
AMPCO-CORE® 300 żelazonośny stop
aluminium i brązu dostępny w postaci drutu
szpulowanego używany w spawaniu metodą
MIG/MAG.
AMPCO-CORE® 300 jest spoiwem do
napawania. Oprócz wysokiego stopnia
twardości posiada doskonale właściwości
nośne i jest odporny na zużycie.
100% Argon
Typowe zastosowania
Wytwarzanie nowych lub przeróbka zużytych
form żelaznych, wytłaczanie form tytanowych,
stali nierdzewnej oraz stali nisko i
średniowęglowej.
Warunki pracy
Typ napięcia
DC+ (DCEP)
Prędkość przepływu gazu
25 - 46 cfh (12-22 L/min)
Natężenie [A]
0.045" (1.2 mm)
0.062" (1.6 mm)
Napięcie [V]
Wszystkie średnice
Wolny wylot [cal (mm)]
Wszystkie średnice
Graniczny skład chemiczny
% (spoiwo)
reszta
13.5
4.0
Właściwości mechaniczne*
(nominalne dla wszystkich metali spawalniczych)
BHN (3000kg)
osad trójwarstwowy na stali miękkiej
Zaleca się pozycję poboczną. Preferowane
jest spawanie w prawo niż spawanie w lewo
by uzyskać ścieg zakosowy lub prosty.
Gaz osłonowy
Dzięki tym cechom AMPCO-CORE® 300 jest
idealny do napawania powierzchni nośnych
materiałów na bazie żelaza i miedzi. Matryce
pokryte AMPCO-CORE® 300 są bardzo
odporne na zadrapania i odgniecenia,
zniekształcenia formy zaś zredukowane
niemal do zera.
Miedź
Glin
Żelazo
Pozycje spawania i osadzanie
364
Dostępność produktu i pakowanie
AMPCO-CORE® 250 jest dostępny w dwóch
średnicach: 0.045” (1.2mm) i 0,062” (1.6mm).
Oba rozmiary dostępne są w zwojach 300mm
ważących 15 kg każdy. Inne średnice
dostępne na życzenie.
*Twardość będzie sie różnic w zależności, od jakości spawu
oraz umiejętności I doświadczenia spawacza.
200-300
360-400
28-30
5/8-1" (15-25)
Download