Zakres materiału do przygotowania na zajecia laboratoryjne

advertisement
MATERIAŁOZNAWSTWO - Inżynieria Środowiska II rok
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Zakres materiału do przygotowania na zajęcia laboratoryjne z materiałoznawstwa
1. Badanie przemian zachodzących w metalach i stopach

Ogólne wiadomości o stopach metali, roztwory stałe

Przemiany fazowe, wykresy równowagi fazowej, reguła faz

Układ równowagi z nieograniczoną rozpuszczalnością, z przemianą eutektyczną.

Analiza termiczna stopów metali

Termiczna rozszerzalność metali, dylatometria.
2. Kształtowanie własności metali poprzez procesy odkształcenia i rekrystalizacji

Struktura krystaliczna metali, defekty struktury krystalicznej

Mechanizm odkształcenia metali (poślizg dyslokacji, bliźniakowanie)

Wpływ odkształcenia na własności metali (zgniot i jego miara)

Rekrystalizacja, etapy rekrystalizacji, mechanizm zarodkowania i wzrostu
3. Obróbka cieplna stali węglowych

Klasyfikacja procesów obróbki cieplnej (wyżarzania, hartowanie, odpuszczanie, utwardzanie wydzieleniowe)

Hartowanie stali, sposoby hartowania, własności zahartowanej stali, hartowność.

Martenzyt, cechy przemiany martenzytycznej
4. Rentgenowska analiza strukturalna - metoda badania struktury materiałów

Własności promieniowania rentgenowskiego

Dyfrakcja, prawo Bragga

Idealna struktura kryształu (kierunki i płaszczyzny sieciowe)

Jakościowa i ilościowa analiza fazowa (definicja fazy).
5. Obserwacje mikroskopowe stopów żelaza z węglem

Klasyfikacja stopów żelaza z węglem (stale, żeliwa)

Podstawowe przemiany zachodzące w stalach (eutektyczna i ektektoidalna)

Układ równowagi Fe-Fe3C i jego interpretacja

Mikroskop metalograficzny, budowa, zasada działania.
6. Obserwacje mikroskopowe metali i stopów

Klasyfikacja stali stopowych i ich własności

Metale nieżelazne i ich stopy, klasyfikacja stopów aluminium i miedzi

Stopy łożyskowe (własności, struktura), stopy niskotopliwe.
7. Nowoczesne mikroskopowe metody badań materiałów

Mikroskop elektronowy, budowa, zasada działania i metody przygotowywania próbek

Mikroskop skaningowy, budowa i zasada działania.
8. Badanie własności mechanicznych

Statyczna próba rozciągania

Własności mechaniczne przy rozciąganiu

Krzywe rozciągania stali i innych materiałów (polimery)

Twardość i metody jej pomiarów (metoda Rockwella, Brinella, Vickersa)

Próby ściskania, zginania i skręcania.
9. Odporność materiałów na pękanie

Udarność i metody jej pomiaru

Ogólna charakterystyka mechaniki pękania

Metody mechaniki pękania

Zmęczenie materiałów

Metody badania zmęczenia materiałów
10. Technologia metalurgii proszków

Metody wytwarzania proszków i ich klasyfikacja

Formowanie proszków na zimno - prasowanie

Spiekanie
 Zastosowanie materiałów spiekanych
WIMiIP ZMiMP
semestr zimowy 2007/08
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards