Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

advertisement
DANE TECHNICZNE
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa obudów teleskopowych do zasuw w
zakresie średnic od DN 50 – DN 600
Warunki ogólne:
W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie
produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii
musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
1. Wielkość i sposób realizacji dostaw:

Dostawy następować będą sukcesywnie począwszy od dnia 31.03.2017 do dnia
30.03.2018 , w ilościach i terminie podanych w zamówieniu telefonicznie, faksem lub
przy
pomocy
poczty
elektronicznej
wysyłanej
z
adresów,
[email protected], [email protected],[email protected]
przez Dział Zaopatrzenia AQUANET S.A.
 Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 12 miesięcy licząc od dnia
produkcji.

W okresie obowiązywania umowy, dostawom podlegać mają obudowy teleskopowe z
datą produkcji 2017/2018

Na obudowie teleskopowej musi być umieszczona naklejka zawierająca informacje
takie jak:
-
rok produkcji
-
logo producenta
-
średnica DN
-
długość zabudowy
-
nr seryjny
Warunki techniczne

Kaptur (orzech)do klucza wykonany z żeliwa sferoidalnego lub żeliwa szarego lub ze
stali nierdzewnej

Trzpień (wrzeciono/rura kwadratowa/kształtownik) wykonana ze stali nierdzewnej lub
ze stali ocynkowanej

Rura przesuwna, rura ochronna, kielich (pokrywa dolna/osłona) wykonana z tworzywa
sztucznego

Nasada wrzeciona (sprzęgło/łącznik trzpienia zasuwy) wykonana z żeliwa
sferoidalnego lub żeliwa szarego lub ze stali nierdzewnej

Połączenia trzpienia zasuwy z nasadą wrzeciona (sprzęgłem/łącznikiem trzpienia
zasuwy) za pomocą elementu (zawleczka, śruba itp.) wykonanego ze stali nierdzewnej
Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty

Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek
zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu,
materiałów użytych do produkcji, wymiarów

Deklaracja właściwości użytkowych lub Certyfikat zgodności lub Aprobata techniczna
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards