OCR Document

advertisement
I Wojewódzki Konkurs Geograficzny
dla uczniów szkól gimnazjalnych województwa opolskiego
2000/2001 Eliminacje gminne (miejskie) -7 marca 2001r., godz. 10.00
Czas rozwiązywania -90 minut
Zadanie 1
Do poniższych zdań dopisz charakterystyczne miejsca na Ziemi, których zdania dotyczą.
Miejsca: biegun północny (lub południowy), koło podbiegunowe północne (lub południowe), Zwrotnik Raka (lub
Koziorożca), równik.
a) 22 czerwca Słońce góruje na linii horyzontu ...
b) Noc polarna trwa od 23 września do 21 marca...
c) Słońce góruje w zenicie 22 grudnia ...
d) Dzień i noc mają zawsze po 12 godzin ...
e) Minimalna wysokość Słońca w ciągu roku wynosi 43°06' ...
Zadanie .2
Oblicz rozciągłość równoleżnikową Afryki w stopniach oraz odpowiadającą jej różnicę czasu miejscowego.
Potrzebne do obliczeń dane dobierz spośród podanych współrzędnych punktów skrajnych Afryki.
Punkty skrajne: A (31ºN,10ºE).
B(11ºN, 51ºE).
C(35ºS,20ºE).
D(15°N; 18ºW);
Rozciągłość równoleżnikowa:
Różnica czasu miejscowego:
Zadanie 3
Poniższe polecenia wykonaj na podstawie mapy, która jest w skali 1: 22500.
a) oblicz odległość w terenie między punktami wysokościowymi 357 m n.p.m. i 333 m n.p.m. (Lipowiec);
b) zaznacz na mapie Strzałką kienmek płynięcia Prądnika;
c) oblicz wysokość wzgłędną między najwyżej a najniżej położonym punktem na mapie;
d) na odcinku AB na mapie zaznacz odcinek o długości ok. l cm w miejscu gdzie spadek terenu wzdłuż odcinka AB
jest największy.
Zadanie 4
Wymienione niżej skały wpisz w odpowiednie okno tabeli.
Skały: marmur. węgiel brunatny. bazalt. wapień, gnejs. piasek, porfir, granit,
sól potasowa, piaskowiec,
Skały
magmowe
osadowe
przeobrażone
Zadanie 5
Przy każdej formie terenu wymienionej w tabeli określ czynnik i proces rzeźbotwórczy, jakie doprowadziły do jej
powstania. Czynniki i procesy dobierz spośród wymienionych poniżej.
Czynniki: fale morskie, rzeka, wody podziemne, wiatr, siła grawitacji. lodowiec, wody polodowcowe;
Procesy: erozja, akumulacja;
Forma terenu
Czynnik kształtujący
Proces kształtujący
jaskinia
delta
mierzeja
dolina U-kształtna
wydma
Zadanie 6
Na przekroju literami zaznaczono formy ukształtowania dna oceanicznego. Obok liter wpisz nazwy form,
jakie oznaczają,
A
B
C
D
E
Zadanie 7
Na mapie Azji zaznaczono kółkami 6 stacji klimatycznych. dla których dane podano w tabeli.
a) wpisz oznaczenia literowe stacji w odpowiednie kółka na mapie;
b) oblicz amplitudę roczną temperatury dla dwóch stacji:
A
B
Stacja
A
Wys.
n.p.m.
6
B
35
C
910
D
78
E
10
F
566
I
II
III
25,3 25.6 26,5
170
107
104
-3,1
-2.5
0.8
69
63
67
-17,2 -14,0 -5,8
0
0
0
-22,0 -19,3 -10,9
21
13
12
-31,1 -29,7 -28,5
21
15
8
-15,1 -14,5 -8,7
12
13
17
IV
V
VI
VII
VIII IX
X
XI
27,7
84
6.2
69
6,7
1
-1,8
20
-22,6
10
3,0
21
28,1
118
10,5
87
14,3
3
6,5
36
-11,2
15
12,4
28
27,7
103
14,6
89
20,4
6
14,4
56
-2,8
15
17,9
42
27,5
173
19,1
138
23,3
14
17,8
61
0,8
25
20,3
44
27,5
146
21.6
131
21.2
19
14,7
68
0,6
26
18,0
33
26,7
418
12,0
117
5,0
1
-0,9
38
-10,3
10
2,8
24
26,5 25,4
761
607
5,6
-0,4
106
83
-7,1
-14,6
0
0
-12,1 -20,9
34
17
-22,6 -27,4
18
12
-7,0
-13,3
16
14
27.3
198
18,0
173
13,6
4
7,9
46
-2,9
12
I 1,7
24
XII
Rok
26.8
3000
8,5
1191
3,8
69
-2,2
433
-15,6.
187
2,3
191
Zadanie 8
Poniżej zamieszczono charakterystyki pięciu jezior. Rozpoznaj te jeziora i wpisz ich nazwy.
Uwaga! Każde z poniższych jezior leży na innym kontynencie.
a) Jezioro leży w niecce tektonicznej na wysokości 1134 m. n.p.m.; długość ok. 400 km. a szerokość 250 km;
głębokie do 80 m; do jeziora uchodzi m.in. Kagera; Jest to jezioro
b) Jezioro leżące w północnej części Altiplano na wys. 3812 m. n.p.m.; jest to największe z wysokogórskich jezior
na Ziemi. a głębokie do 304 m.
Jest to jezioro
c) „Węgierskie morze” położone u podnóża Lasu Bakońskiego w zapadlisku tektonicznym na wysokości 105 m
n.p.m.; ma powierzchnię 596 km2, a maksymalna głębokość 11 m; przez kanał i rzekę Sió łączy się z Dunajem.
Jest to jezioro
d) Jezioro bezodpływowe na obszarze Wielkiego Basenu Artezyjskiego; leży. Na wysokości 16 m p.p.m.; jest słone i
ma zmienną powierzchnię średnio ok. 9 tys. km2; do jeziora uchodzą liczne rzeki okresowe.
Jest to jezioro
e) Bezodpływowe jezioro tektoniczne we wschodniej części Kazachstanu; powierzchnia zmienna od 17 do 22 tys.
km2. a głębokość do 28 m.; w zachodniej części ma wodę słodką, gdyż wpada tu rzeka Ili w części wschodniej woda
jest słonawa.
Jest to jezioro
Zadanie 9
W tabeli wymieniono lokalne nazwy formacji roślinnych. Określ dla każdej z nazw rodzaj formacji, jaki oznacza
oraz kontynent, na którym występuje. Rodzaje formacji: trawiasta, krzewiasta, leśna.
Formacja
Rodzaj formacji
Kontynent
selva
makia
preria
scrub
Zadanie 10
Na poniższych rysunkach strzałkami oznaczono kierunek monsunu. Spośród miesięcy wpisanych pod rysunkami
wybierz miesiąc właściwy dla każdego rysunku (skreśl niewłaściwy), a następnie obok poniższych zdali wpisz literę
oznaczającą właściwy monsun.
a) Ten monsun przynosi chłodne i
suche powietrze.
b) Jest to korzystny okres do uprawy
ryżu.
c) W tym czasie należy się wybrać
na wycieczkę do Indii (aby nie
moknąć)
Zadanie 11
Poniżej zamieszczono informacje o polskich podróżnikach i odkrywcach, którzy zasłynęli w świecie. Wpisz ich
imiona i nazwiska.
a) Geolog i geograf, odkrył złoto w Australii, jako pierwszy zdobył najwyższy szczyt Australii i nazwał go Górą
Kościuszki;
Jest to ...
b) Antropolog, badał kulturę plemion Nowej Gwinei i Wysp Trobrianda; Jest to.....
c) geofizyk i geograf, znawca krajów polarnych, kierownik naukowy belgijskiej wyprawy antarktycznej
w 1897-99, w roku 1910 prowadził badania Spitsbergenu; Jest to...
d) Mineralog i geograf, założył sieć służby meteorologicznej w Chile, opracował mapę geologiczną Chile, odkrył
nowe minerały; Jest to.....
e) W ciągu jednego roku (1995) zdobył oba bieguny; Jest to...
Zadanie 12
W tabeli wpisano nazwy pięciu państw. Dla każdego z nich określ dominującą odmianę człowieka i religię
wyznawaną najczęściej przez mieszkańców kraju.
Odmiany czlowieka: biala, żółta, czarna.
.
Religie: katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, islam, buddyzm,
konfucjanizm, hinduizm.
Kraj
Odmiana czlowieka
Religia
Japonia
Włochy
RPA
Indie
Egipt
Zadanie 13
Poniżej zamieszczono informacje o pięciu krajach. Rozpoznaj te kraje i wpisz ich nazwy.
a) Największe na świecie pogłowie owiec, pierwsze miejsce w eksporcie wełny; Jest to
b) Pierwsze miejsce w produkcji i eksporcie kawy, największy producent trzciny cukrowej;
c) Największe pogłowie trzody chlewnej, największy producent bawełny;
Jest to
d) Największe pogłowie bydła, największe zbiory herbaty i juty;
Jest to
e) Największe zbiory kukurydzy ,soi, grejpfrutów; Jest to
Zadanie 14
Poniżej wymieniono po trzy kraje -największych producentów bogactw
mineralnych na świecie. Dopisz nazwy właściwych surowców do
największych ich producentów.
.
Surowce mineralne: rudy miedzi, rudy srebra, rudy żelaza, zloto, węgiel
kamienny, gaz ziemny, ropa naftowa
a) Meksyk, Peru, USA
b) Chile, USA, Kanada
c) Arabia Saudyjska., Rosja, USA
d) RPA, USA, Australia
e) Chiny, USA, Indie
Zadanie 15
Rozpoznaj obiekty na mapie konturowej Ameryki Północnej, wpisując
nazwę lub numer obiektu.
A –rzeka
Mc KinleyB -morze
Michigan –
C-jezioro
Floryda D -wyspa
Wyż. Meksykańska –
Jest to
Download