Uploaded by User2710

jeziora lakes

advertisement
4.4 JEZIORA
1. Zastanów się i napisz jak poniższe funkcje jezior wpływają na życie człowieka.





jezioro retencyjne –
jezioro energetyczne –
jezioro transportowe –
jezioro rekreacyjne –
stawy hodowlane –
2. Zaznacz, które z poniższych jezior jest jeziorem bezodpływowym?
A) Michigan
B) Śniardwy
C) Jezioro Aralskie
D) Jezioro Wiktorii
3. Do każdego typy genetycznego jeziora przyporządkuj jedno jezioro z ramki. Uwaga! Jedno jezioro zostało
podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego typu.
Górne • Tanganika • Łebsko • Koronowskie • Śniardwy
1. tektoniczne –
2. tektoniczno-polodowcowe –
3. przybrzeżne –
4. śródmorenowe
4. Jezioro, które łączy dwa typy genetyczne nazywamy jeziorem ……………………….
5. Uzupełnij tabelę.
Największe jeziora na kontynencie
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Azja
Europa
Australia
Najgłębsze jeziora na kontynecie
Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Afryka
Azja
Europa
Australia
Download