Morze_Baltyckie

advertisement
Naszego kochanego
Bałtyku
Morze Bałtyckie, Bałtyk – płytkie
morze śródlądowe na szelfie
kontynentalnym w Europie
północnej. Połączone z Morzem
Północnym przez Cieśniny
Duńskie (Sund, Mały i Wielki Bełt)
oraz Kattegat i Skagerrak.
Morze
Bałtyckie
Morze
Północne
Polska
Morza są mniejsze i płytsze niż oceany.
Polska leży nad Morzem Bałtyckim.
Nasze morze 10 - 9 tysięcy lat
temu
Morze Yoldiowe powstało w
wyniku cofania się lodowca, na
obszarze południowej Szwecji
stopniowo wyłaniał się pomost
lądowy, oddzielający Bałtyk od
oceanu. Około 10 tysięcy lat
temu został on przełamany i
rwąca rzeka wód bałtyckich
ruszyła na zachód, aż do
wyrównania poziomu z
oceanem. Przez otwarte
połączenie z Morzem
Północnym zaczęła napływać
słona woda oceaniczna. Jezioro
stopniowo przekształcało się w
zbiornik morski, nazwano go
Morzem Yoldiowym.
Jezioro Ancylusowe 9 - 7 tysięcy lat
temu
Około 9 tysięcy lat temu lodowiec
niemal całkowicie stopniał i
uwolniony od ogromnego
ciężaru ląd obecnej Skandynawii
zaczął się podnosić. Efektem
było odcięcie Bałtyku od wód
oceanicznych i przekształcenie
Morza Yoldiowego w ogromne
wysłodzone jezioro, zasilane
wodami rzek i strumieni
spływających z resztek lodowca.
Zasiedliła je typowa fauna
słodkowodna, gatunki morskie
niemal całkowicie wyginęły.
Szczególnie licznie występował
ślimak przytulik. Nastąpiło
znaczne ocieplenie klimatu.
Szwecja
Finlandia
Rosja
Estonia
Łotwa
Litwa
Polska
Niemcy
Dania
Zasolenie2-12‰
Wyspy naszego morza
Bursztyn
• Bursztyn (dawniej zwany jantarem) to
zastygła żywica drzew iglastych sprzed
milionów lat.
• Ma kolor żółty, brunatny lub
czerwonawy.
• Największym „zagłębiem
bursztynowym” świata jest wybrzeże
Morza Bałtyckiego.
• Zwierzęta zamieszkujące Bałtyk to przede
wszystkim ryby oraz maleńkie organizmy
wchodzące w skład planktonu.
• W Morzu Bałtyckim żyje też meduza, są
małże, skorupiaki, na niektórych brzegach
spotkać można foki, morświny i wiele
innych pasjonujących zwierząt.
Muszle
Muszelka perłopława
Rozkole
Muszla przegrzebka
MIĘCZAKI
http://www.naszbaltyk.pl/
Podręcznik i czasopisma
http://portalwiedzy.onet.pl
http://www.bryk.pl
Żródła własne
Download