Rezerwat przyrody „Jezioro Bardze Małe” Rezerwat „Jezioro Bardze

advertisement
Rezerwat przyrody „Jezioro Bardze Małe”
Rezerwat „Jezioro Bardze Małe” o powierzchni 7,37 ha został ustanowiony na
mocy § 9 Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia
1981 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 29, poz. 271) w celu
zachowania „jeziora lobeliowego oraz stanowisk rzadkich gatunków roślin wodnych
i bagiennych”.
Rezerwat „Jezioro Bardze Małe” obejmuje obszar Jeziora Regnickiego
(Bardze Małe, Linówko) położonego w województwie pomorskim, powiecie
człuchowskim, gminie Człuchów w zarządzie Nadleśnictwa Człuchów. Rezerwat
w całości znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Czerwona Woda pod
Babilonem PLH 220056.
Jezioro Regnickie jest małym, śródleśnym jeziorem lobeliowym o niewielkiej
głębokości, w którym występuje m.in. bardzo liczna populacja lobelii jeziornej
(Lobelia dortmanna) oraz w nieco mniejszej liczebności poryblin jeziorny (Isoëtes
lacustris).
Rezerwat nie posiada planu ochrony.
Rezerwat nie jest udostępniony do zwiedzania.
Download