Rezerwat jest położony między rzeką Rabą, a Dunajcem w paśmie

advertisement
REZERWATY I
POMNIKI PRZYRODY
W GMINIE CZCHÓW
Opracowanie: Lucyna Kołodziej klasa IIc LO
REZERWAT PRZYRODY
BUKOWIEC
Rezerwat przyrody Bukowiec jest to
florystyczny rezerwat przyrody w
gminie Czchów(powiat brzeski,
województwo małopolskie). Znajduje
się on w miejscowości Tymowa w
pobliżu Iwkowej, na grzbiecie góry
Bukowiec (Pogórze Wiśnickie).
Rezerwat jest położony między rzeką
Rabą, a Dunajcem w paśmie
ciągnącym się od Rajbrotu do
Czchowa na północnym stoku
wzgórza Bukowiec. Wzgórze to ma
charakter górski o spadzistych i
stromych zboczach pociętych
głębokim jarami i potokami.
Rezerwat położony jest na wysokości
od 390 m. n.p.m. w części północnej
nad potokami do 456 m n.p.m.
Zajmuje powierzchnię 5,53 ha. Został
powołany 25 listopada 1959 roku przez
Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego jako rezerwat częściowy.
Rezerwat utworzono w celu
zachowania naturalnego fragmentu
buczyny karpackiej na Pogórzu
Karpackim ze stanowiskiem
owocującego bluszczu pospolitego.
Piętro drzewostanu stanowi buk z
pojedynczą domieszką jodły i
sporadyczną domieszką sosny i świerku.
Bardzo słabo wykształcona jest warstwa
podszczuty, w skład którego wchodzą –
bez koralowy i jarzębina.
Współrzędne geograficzne obszaru
rezerwatu:
Długość geograficzna: 49° 50' 0" E
Szerokość geograficzna: 20° 35' 0" N
Gatunki chronione, ochrona ścisła:
• Wawrzynek wilczełyko
• Bluszcz pospolity
Gatunki chronione, ochrona
częściowa:
•
•
•
•
•
•
Kopytnik pospolity
Konwalia majowa
Goryczka trojeściowa
Marzanka wodna
Pierwiosnek wyniosły
Kalina koralowa
GATUNKI CHRONIONEOCHRONA ŚCISŁA
Wawrzynek
wilczełyko
Bluszcz pospolity
GATUNKI CHRONIONEOCHRONA CZĘŚCIOWA
Kopytnik pospolity
Konwalia majowa
Goryczka trojeściowa
Marzanka wonna
Pierwiosnek wyniosły
Kalina koralowa
POMNIKI PRZYRODY
Pomniki przyrody to pojedyncze egzemplarze przyrody żywej i nieożywionej, lub ich
skupienia. Szczególnie cenne ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych i
innych.
Za pomniki przyrody uznawane są również pojedyncze obiekty przyrody nieożywionej i
ich
zgrupowania, a w szczególności;
źródła, wywierzyska, wodospady, skałki, jary, głazy narzutowe, jaskinie itp.
POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY
CZCHÓW:
Miejscowość
Przedmiot ochrony
Lokalizacja
Czchów
Dąb szypułkowy
Rynek w
Czchowie, obok
Kapliczki oraz obok szkoły
podstawowej
Biskupice
Melsztyńskie
Grupa drzew
Park podworski
Tymowa
Dąb szypułkowy2 szt,
lipa drobnolistna –
5 szt.
Park podworski
w Tymowej
Złota
Lipy drobnolistne2 szt.
Przy kościele
parafialnym
Domosławice
Dąb szypułkowy
i jesion wyniosły
Cmentarz
parafialny
Piaski
Drużków
Dąb szypułkowy
Grunt
właściciela
GALERIA
Dąb szypułkowy
Lipa drobnolistna
Jesion wyniosły
Download