Ciekawostki geologiczne

advertisement
Rezerwat Kadzielnia w Kielcach
Kadzielnia to charakterystyczne dla krajobrazu
Kielc wzniesienie o wysokości 295 m n.p.m., usytuowane w południowej części miasta. Na zboczach góry występowały rośliny, które służyły do
wyrobu kadzideł – stąd nazwa. Od XVIII wieku
wydobywano tu wapień dla celów budowlanych
i przemysłu cukrowniczego. Po zaprzestaniu produkcji w 1962 roku teren zagospodarowano tworząc sieć alejek spacerowych i punkty widokowe.
W wyrobisku powstał amfiteatr na 5000 miejsc
oddany do użytku w 1971 roku w czasie obchodów IX Wieków Kielc. Tworzące Kadzielnię wapienie zawierają wiele skamieniałości korali ramienionogów, głowonogów i ryb pancernych. Występuje tu kras
kopalny i zjawiska krasowe w postaci schronisk, lejów i jaskiń, których jest tu 26. W Skałce Geologów, która
jest objęta ochroną rezerwatową jest ich 16.
Geopark Kielce
ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel. 041 367 66 54, www.geopark-kielce.pl
Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem
Rezerwat jest fragmentem boru mieszanego z dominantą sosny w wieku ok. 200 lat. Wśród drzewostanu występują zwietrzałe skały piaskowcowe o osobliwych kształtach:
grzybów, kominów, kazalnic. Skałki te ciągną się na długości około 1 kilometra. Wysokość skał dochodzi do 8 metrów. Te przedziwne kształty skały uzyskały na skutek wietrzenia
i działalności wiatru, sprawiły to także warstwy kamienia o niejednolitym charakterze. W szczelinach skalnych występuje bardzo
rzadka paproć - zanokcica północna, roślina reliktowa schyłku
epoki lodowcowej. Z bardziej popularnych roślin występują storczyki i widłaki. W okolicy znajduje się wywierzysko o nazwie Biały
Stok będący początkiem rzeki Kamiennej.
Aby dojechać do rezerwatu, należy skręcić w miejscowości Odrowąż,
z drogi nr 42 w kierunku północnym. Za miejscowością Niekłań Wielki,
w przysiółku Kałuża znajduje się niewielki parking, z którego do rezerwatu trzeba dojść ok. 1,5 km.
Rezerwat Jaskinia Raj
Jaskinia Raj odkryta została we wrześniu 1964 roku
przez uczniów Technikum Geologicznego z Krakowa. Wspaniała szata naciekowa, którą tworzą stalaktyty, stalagmity, kolumny i draperie stawia ją w rzędzie
najpiękniejszych jaskiń Polski. Na podstawie badań
naukowych stwierdzono, że przed 40 tysiącami lat jaskinię zamieszkiwał człowiek neandertalski. Całkowita długość zbadanych korytarzy wynosi 240 metrów,
a dla ruchu turystycznego udostępnionych jest trasa
150 metrów. Zwiedzający poruszają się specjalnie
wykonanym w dnie jaskini chodnikiem przechodząc
kolejno przez następujące pomieszczenia: Komora Wstępna, Komora Złomisk, Sala Kolumnowa, Sala
Stalaktytowa i Sala Wysoka. Jaskinia powstała w silnie
skrasowiałych wapieniach dewońskich.
W dnie jaskini występują misy naciekowe, w których
spotkać można pizoidy, czyli perły jaskiniowe.
Jaskinia Raj
26-060 Chęciny, tel. 041 346 55 18, www.jaskiniaraj.pl
Rezerwat Skorocice
Rezerwat zajmuje wąwóz skalny zbudowany ze skał gipsowych. Posiada on około 850 metrów długości i średnio
około 80 metrów szerokości. Wysokość ścian ma około
8-13 metrów, niektóre mają formę urwisk, w których widoczne są kryształy gipsu. Na terenie rezerwatu znajduje
się 35 jaskiń i schronisk. Najdłuższa z nich Jaskinia Skorocicka ma 352 metry długości. Występują tu także inne
formy krasowe: maczugi, mosty i zapadliska. Przez całą
długość wąwozu płynie rzeczka Maskalisa płynąca częściowo pod powierzchnią ziemi. Zbocza i dno doliny pokrywa
bujna roślinność. Pierwszy zakwita miłek wiosenny, potem
inne rzadkie rośliny, jak: ostnica włosowata, ostrołódka
kosmata. Osobliwością tego rezerwatu są duże pająki mające przydomek „ptaszniki” i piewiki - cykady.
Rezerwat znajduje się w miejscowości Skorocice. Jadąc drogą
nr 766 Busko-Zdrój - Wiślica, należy skręcić w miejscowości
Łatanice.
Rezerwat Góry Pieprzowe w Sandomierzu
Góry Pieprzowe stanowią wschodni kraniec Gór
Świętokrzyskich. Rozciągają się na przestrzeni około
1 kilometra wzdłuż doliny Wisły w pobliżu Sandomierza. Zbudowane z łupków kambryjskich barwą
przypominającą pieprz – stąd nazwa. Górzy Pieprzowe to rezerwat przyrody w którym chroni się wiele
rzadkich i ciekawych roślin. Między innymi rośnie tu
wisienka karłowata, przetacznik siwy, jest tu także
jedyne w Polsce stanowisko krwawnika szczinolistnego. Góry Pieprzowe są największym skupiskiem
dziko rosnących róż w Polsce, na 25 gatunków, 12 rośnie właśnie tutaj. Poznać ten rezerwat można najlepiej wędrójąc szlakiem pieszym koloru czerwonego.
Oddział PTTK
Rynek 12, 27-600 Sandomierz, tel. 015 832 23 05
www.pttk-sandomierz.pl
Gołoborza
Charakterystyczną cechą krajobrazu Gór Świętokrzyskich są rumowiska skalne, zwane gołoborzami, występujące na północnych stokach
Łysogór i Pasma Jeleniowskiego. Powstały one
w procesie mechanicznego wietrzenia skał
w zimnym klimacie epoki lodowej. Największe
gołoborze znajduje się na północnym stoku
Łysej Góry, nosi imię przyrodnika, Romana Kobendzy, który pierwszy opracował roślinność
gołoborzy łysogórskich. Można je oglądać ze
specjalnej platformy widokowej, z której także
rozpościera się szeroka panorama. Mniejszych
rozmiarów gołoborze znajduje się w pobliżu
wierzchołka Łysicy przy czerwonym szlaku turystycznym.
Świętokrzyski Park Narodowy
ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn
tel. 041 311 51 06
www.swietokrzyskipn.org.pl
Łódź (135 km)
Warszawa (180 km)
Przysucha
E77
Skaryszew
7
Skałki Piekło pod Niekłaniem
Maleniec
Końskie
Fałków
42
42
Piekiełko Szkuckie
Przedbórz
Radoszyce
Słupia
Kluczewsko
Stąporków
7
Mniów
Strawczyn
Chelosiowa Jama
Piekoszów
Biesak-Białogon
Jaskinia Raj
Małogoszcz
Chęciny
42
E77
Suchedniów
Zagnańsk
Kręgi Kamienne
Miedziana Góra
Barcza
Góra Miedzianka
Secemin
Skarżysko-Kamienna
Bliżyn
Perzowa Góra
Łopuszno
Wąchock
Łączna
Skały w Krynkach
Pawłów
Bodzentyn
Masłów
KIELCE
74 Górno
Nagłowice
ŚLĄSKIE
Katowice (170 km)
Sobków
Szczekociny
78
Moskorzew
7
Imielno ida
E77
N
Sędziszów
Wodzisław
Michałów
Bieliny
Kije
Miechów Działoszyce
74
74
Baćkowice Opatów
Łagów
Iwaniska
Lipnik
77
Kazimierza Wielka
Kraków (120 km)
Klimontów
Staszów
Szydłów
Góry Pieprzowe
Łubnice
Solec-Zdrój
73
79
Sandomierz
Tarnobrzeg
Osiek
Baranów
Sandomierski
Oleśnica
Nowa Dęba
Połaniec
PODKARPACKIE
Mielec
Geologiczne ciekawostki:
79
Bejsce
Zawichost
79
Wilczyce Dwikozy
Samborzec
79
Pacanów
Stopnica
Wiślica
74
9
Łoniów
Rytwiany
Nowy Korczyn
MAŁOPOLSKIE
Słomniki
Bogoria
Tuczępy
Złota
Ożarów
Wojciechowice
Koprzywnica
Busko-Zdrój
Czarnocin
Skalbmierz
Skała
Bodzechów
Ćmielów
Sadowie
Obrazów
Gnojno
Pińczów
Tarłów
79
Ostrowiec Świętokrzyski
Pierzchnica
Skorocice
7
9
Chmielnik
78
Słupia
Wolbrom
Bałtów
Krzemionki
Waśniów
Raków
E77
Kunów
Nowa Słupia
Góra Jeleniowska
Daleszyce
73
Jędrzejów
Brody
Wąwóz w Skałach
gołoborze
Kadzielnia
Sitkówka-Nowiny
Skały pod Adamowem
Starachowice
Morawica
Oksa
Radków
Lipsko
Iłża
Gagaty Sołtykowskie
Skarżysko-Kościelne
Mirzec
Niekłań
Smyków 74
Krasocin
Włoszczowa
42
Ruda Maleniecka
79
9
i sł
a
a
Pilic
Szydłowiec
LUBELSKIE
ŁÓDZKIE
MAZOWIECKIE
Gowarczów
74
W
Sulejów
- opisane w tekście
Opatowiec
- pozostałe (wybrane)
Tarnów (120 km)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards