Uploaded by User1684

geografia 3f

advertisement
Mazury
Ogólne informacje
Mazury położone są w północnowschodniej Polsce. Obejmują tereny
Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza
Iławskiego,
administracyjnie wchodzi w skład
województwa warmińskomazurskiego. Według danych z 1
stycznia 2014 r. powierzchnia
województwa wynosiła 24 173,47
km2, co stanowi 7,7% powierzchni
Polski. Jest czwarte pod względem
powierzchni spośród
województw.Siedzibą wojewody i
władz samorządu województwa jest
Olsztyn.
Województwo warmińsko-mazurskie
nazywane
jest „Krainą Tysiąca Jezior”. W
rzeczywistości znajduje się w nim
ponad 3000 jezior, w tym 2000 o
powierzchni przekraczającej 1 ha.
Według danych z 31 grudnia 2012 w
woj. warmińsko-mazurskim lasy
obejmowały powierzchnię 745,9 tys.
ha, co stanowiło 30,9%
jego powierzchni. Największym
kompleksem leśnym jest Puszcza Piska
zajmująca prawie 1000 km2. Inne duże
zespoły leśne to:
Puszcza Borecka, Puszcza Nidzicka i
część Rominckiej oraz lasy: Łańskie i
Taborskie. Dominuje drzewostan
iglasty, przeważnie sosna.
Miasta Mazur
W województwie warmińsko-mazurskim znajduję się
49 miast. Największymi miastami są: Olsztyn,
Elbląg i Ełk. Wszystkie miasta należą do krainy
historycznej Prusy.
Olsztyn stolica Mazur
Założony w XIV wieku stanowi ważny ośrodek naukowy i kulturalny tego
regionu, jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego. Mieści się
tutaj Uniwersytet Warmińsko- Mazurski, Ośrodek Badań im. Wojciecha
Kętrzyńskiego, Teatr Lalek, Teatr im Stefana Jaracza, Filharmonia,
Muzeum Warmii i Mazur, Muzeum „Gazety Olsztyńskiej”, Planetarium i
Muzeum Przyrody. Jest to nietypowe miasto, w jego granicach znajduje
się 11 jezior, a Olsztyński Las Miejski jest największym kompleksem
leśnym w Europie, znajdującym się w granicach miejskich. Olsztyn
posiada również liczne zabytki takie jak: zamek kapituły warmińskiej,
który obecnie jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur, kościół św. Jakuba
Starszego będący bazyliką mniejszą, Wysoka Brama z XIV wieku, Kaplica
Jerozolimska, Stary Ratusz, czy też XIX- wieczny pałac będący siedzibą
Muzeum Przyrody.
Atrakcje Turystyczne
Jezioro Śniardwy
Śniardwy – największe jezioro w Polsce, obejmuje obszar o
powierzchni 113,4 km². Położone jest w Krainie Wielkich
Jezior Mazurskich. Jest to jezioro polodowcowe.
Jezioro Hańcza
Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce, położone
na Pojezierzu Wschodniosuwalskim. Jego głębokość wynosi
108,5 m.
Twierdza Boyen w Giżycku
Jest najstarszym zabytkiem na Mazurach, jej
budowa została ukończona w 1855 roku, jej
zadaniem było blokowanie strategicznego
przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i
Kisajno
Kanał Elbląski
Kanał Elbląski, nazywany również Kanałem
Elbląsko-Ostródzkim jest 84 kilometrowym
kanałem żaglownym
Koniec
•
•
•
•
•
Grzegorz Trzaskoma
Rafał Turowski
Sebastian Ślesicki
Michał Frąckiewicz
Klasa 3f
Download