Funkcje układu krążenia

advertisement
Funkcje układu krążenia
1)rola transportująca:
-zanosi komórkom tlen i pokarm
-zabiera z komórek substancje przemiany materii i co2
-zanosi komórkom hormony
2) rola ochronna:
- wykrywa i walczy z ciałami obcymi (z grzybami, bakteriami, wirusami, pyłami)
3)rola termoregulacyjna:
- utrzymuje stałocieplność (36,6)
A)OSOCZE:
- 93% wody, białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, witaminy, co2, mocznik, przeciwciała
~ rola:
- ochronna przed ciałami obcymi
- roznosi różne substancje po organizmie
B)PŁYTKI KRWI (TROMBOCYTY):
- w jednym milimetrze kwadratowym krwi 150-400 tysiecy płytek
- najmniejsze komórki,różne kształty,brak jądra
- powstają w szpiku kostnym
~ rola:
- biorą udział w procesie krzepnięcia krwi
C) BIAŁE KRWINKI (LEUKOCYTY):
- w jednym milimetrze kwadratowym krwi jest 5-10 tysięcy krwinek
- powstają w szpiku kostnym,w węzłach chłonnych,w śledzionie
- żyją kilka godzin lub 20 lat
- duże komórki z jądrem,kształat nieokreślony
- mają zdolność ruchu i przenikania przez ściany naczyń krwionośnych
- w czasie choroby więcej krwinek
~ rola:
- wykrywają i walczą z ciałami obcymi
D)KRWINKI CZERWONE (ERYTROCYTY):
- w jednym milimetrze kwadratowym krwi 4-5 milionów krwinek
- powstają w szpiku kostnym
- żyją 100 dni
- rozkładane w wątrobie i śledzionie
- kształt dysku,brak jąder
- zawiera czerwony barwnik (hemoglobinę) który nietrwale łączy się z tlenem
BUDOWA SERCA
Serce człowieka jak wszystkich ssaków jest sercem czterodziałowym, umieszczone jest w
worku osierdziowym wypełnionym niewielka ilością płynu. Ściana serca pokryta jest cienką
błoną, na której leżą naczynia wieńcowe, tworzące sercowy układ krążenia. Układ wieńcowy
odpowiedzialny jest za doprowadzanie i odprowadzanie różnych substancji do tkanki
mięśniowej. Pod błoną nasierdzia znajduje się śródsierdzie zbudowane z tkanki mięśniowej
poprzecznie prążkowanej. Włókna tej tkanki charakteryzują się silnym rozgałęzieniem.
Wnętrze komór i przedsionków wysłane jest błoną zbudowaną z tkanki łącznej pokrytej
warstwą nabłonka płaskiego. Pomiędzy przedsionkami i komorami znajdują się zastawki.
Pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna, pomiędzy
lewym przedsionkiem i lewą komorą zastawka dwudzielna. Serce działa na zasadzie pompy i
unerwione jest przez układ nerwowy autonomiczny, jednocześnie serce posiada specjalny
układ przewodzący odpowiedzialny za jego automatyczną pracę. Układ przewodzący składa
się z włókien mięśniowych tworzących tzw. tkankę węzłową. Głównym rozrusznikiem serca
jest węzeł zatokowo-przedsionkowy, który znajduje się u ujścia żyły głównej do prawego
przedsionka. Na granicy przedsionków i komór leży drugi węzeł przedsionkowo-komorowy,
od którego odchodzi pęczek włókien tzw. pęczek Hissa. Pęczek ten rozwidla się na włókna
Purkiniego, przenikające mięśniówkę komór.
ŻYŁY I TĘTNICE ? ich ściany składają się z trzech warstw:
1. zewnętrzna ? łącznotkankowa
2. środkowa ? zbudowana z mięśni gładkich
3. wewnętrzna ? utworzona z tkanki łącznej i śródnabłonka
pomimo posiadania takich samych warstw ścian, tętnice i żyły różnią się od siebie:
- grubością poszczególnych warstw
- elastycznością
- wytrzymałością na zmiany ciśnienia
- występujących w żyłach zastawek zapobiegających cofaniu się krwi
Automatyzm serca – w ścianie serca występują ośrodki który wytwarzają impulsy
elektryczne, które pobudzają serce do pracy, ośrodki te tworzą tzw. układ
bodźcowo – przewodzący, układ ten składa się z modyfikowanych komórek mięśnia
sercowego.
Praca serca - serce działa na zasadzie pompy. Zastawki zapobiegają zmianie kierunku krwi.
Między przedsionkiem a komorą prawej części serca znajduje się zastawka trójdzielna, między
przedsionkiem a komorą lewej strony serca znajduje się zastawka dwudzielna. U podstawy
dwóch dużych tętnic ? aorty i tętnicy płucnej, odchodzących od komór znajdują się zastawki
półksiężycowate
Rh czynnik - med. czynnik występujący w krwinkach (osobników zwanych Rh-dodatnimi,
Rh+, stanowiących ok. 85% ludzi), mający charakter silnego antygenu, tzn. powodujący w
surowicy osobników Rh-ujemnych pojawianie się przeciwciał anty-Rh.
aglutynacja med. zlepianie się, sklejanie rozproszonych w płynnym środowisku komórek
(bakterii, pierwotniaków, krwinek) pod wpływem zlepników (aglutynin); językozn. luźny typ
połączenia morfemów w wyrazach i formach gram.
Choroba wieńcowa, zwana też chorobą niedokrwienną serca - to zespół chorobowy
charakteryzujący się niedostatecznym ukrwieniem (i co za tym idzie niedostatecznym
zaopatrzeniem w tlen) serca, spowodowanym znaczącym zwężeniem (a niekiedy zamknięciem) światła tętnic wieńcowych, odżywiających mięsień serca. Obraz kliniczny
choroby wieńcowej jest dość zróżnicowany; jej najbardziej znanymi postaciami są dławica
piersiowa (dusznica bolesna, angina pectoris) i zawał serca.
Antygen - substancja wywołująca odpowiedź układu odpornościowego i wiążąca się z
odpowiednimi przeciwciałami, które rozpoznają epitopy danego antygenu.
Patogen - czynnik wywołujący daną chorobę.
Lizozym - jedno z przeciwbakteryjnych białek znajdujących się w płynach ustrojowych.
Lizozym jest enzymem, który niszczy ścianę komórkową niektórych bakterii. Obecność
lizozymu w organizmie człowieka to przykład przeciwbakteryjnej odporności nieswoistej.
Funkcje układu krążenia
1)rola transportująca:
-zanosi komórkom tlen i pokarm
-zabiera z komórek substancje przemiany materii i co2
-zanosi komórkom hormony
2) rola ochronna:
- wykrywa i walczy z ciałami obcymi (z grzybami, bakteriami, wirusami, pyłami)
3)rola termoregulacyjna:
- utrzymuje stałocieplność (36,6)
A)OSOCZE:
- 93% wody, białka, cukry, tłuszcze, sole mineralne, witaminy, co2, mocznik, przeciwciała
~ rola:
- ochronna przed ciałami obcymi
- roznosi różne substancje po organizmie
B)PŁYTKI KRWI (TROMBOCYTY):
- w jednym milimetrze kwadratowym krwi 150-400 tysiecy płytek
- najmniejsze komórki,różne kształty,brak jądra
- powstają w szpiku kostnym
~ rola:
- biorą udział w procesie krzepnięcia krwi
C) BIAŁE KRWINKI (LEUKOCYTY):
- w jednym milimetrze kwadratowym krwi jest 5-10 tysięcy krwinek
- powstają w szpiku kostnym,w węzłach chłonnych,w śledzionie
- żyją kilka godzin lub 20 lat
- duże komórki z jądrem,kształat nieokreślony
- mają zdolność ruchu i przenikania przez ściany naczyń krwionośnych
- w czasie choroby więcej krwinek
~ rola:
- wykrywają i walczą z ciałami obcymi
D)KRWINKI CZERWONE (ERYTROCYTY):
- w jednym milimetrze kwadratowym krwi 4-5 milionów krwinek
- powstają w szpiku kostnym
- żyją 100 dni
- rozkładane w wątrobie i śledzionie
- kształt dysku,brak jąder
- zawiera czerwony barwnik (hemoglobinę) który nietrwale łączy się z tlenem
BUDOWA SERCA
Serce człowieka jak wszystkich ssaków jest sercem czterodziałowym, umieszczone jest w worku
osierdziowym wypełnionym niewielka ilością płynu. Ściana serca pokryta jest cienką błoną, na której leżą
naczynia wieńcowe, tworzące sercowy układ krążenia. Układ wieńcowy odpowiedzialny jest za
doprowadzanie i odprowadzanie różnych substancji do tkanki mięśniowej. Pod błoną nasierdzia znajduje
się śródsierdzie zbudowane z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Włókna tej tkanki
charakteryzują się silnym rozgałęzieniem. Wnętrze komór i przedsionków wysłane jest błoną zbudowaną z
tkanki łącznej pokrytej warstwą nabłonka płaskiego. Pomiędzy przedsionkami i komorami znajdują się
zastawki. Pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą znajduje się zastawka trójdzielna, pomiędzy
lewym przedsionkiem i lewą komorą zastawka dwudzielna. Serce działa na zasadzie pompy i unerwione
jest przez układ nerwowy autonomiczny, jednocześnie serce posiada specjalny układ przewodzący
odpowiedzialny za jego automatyczną pracę. Układ przewodzący składa się z włókien mięśniowych
tworzących tzw. tkankę węzłową. Głównym rozrusznikiem serca jest węzeł zatokowo-przedsionkowy,
który znajduje się u ujścia żyły głównej do prawego przedsionka. Na granicy przedsionków i komór leży
drugi węzeł przedsionkowo-komorowy, od którego odchodzi pęczek włókien tzw. pęczek Hissa. Pęczek
ten rozwidla się na włókna Purkiniego, przenikające mięśniówkę komór.
ŻYŁY I TĘTNICE ? ich ściany składają się z trzech warstw:
1. zewnętrzna ? łącznotkankowa
2. środkowa ? zbudowana z mięśni gładkich
3. wewnętrzna ? utworzona z tkanki łącznej i śródnabłonka
pomimo posiadania takich samych warstw ścian, tętnice i żyły różnią się od siebie:
- grubością poszczególnych warstw
- elastycznością
- wytrzymałością na zmiany ciśnienia
- występujących w żyłach zastawek zapobiegających cofaniu się krwi
Automatyzm serca – w ścianie serca występują ośrodki który wytwarzają impulsy elektryczne, które
pobudzają serce do pracy, ośrodki te tworzą tzw. układ
bodźcowo – przewodzący, układ ten składa się z modyfikowanych komórek mięśnia sercowego.
Praca serca - serce działa na zasadzie pompy. Zastawki zapobiegają zmianie kierunku krwi. Między
przedsionkiem a komorą prawej części serca znajduje się zastawka trójdzielna, między przedsionkiem a
komorą lewej strony serca znajduje się zastawka dwudzielna. U podstawy dwóch dużych tętnic ? aorty i
tętnicy płucnej, odchodzących od komór znajdują się zastawki półksiężycowate
Rh czynnik - med. czynnik występujący w krwinkach (osobników zwanych Rh-dodatnimi, Rh+,
stanowiących ok. 85% ludzi), mający charakter silnego antygenu, tzn. powodujący w surowicy osobników
Rh-ujemnych pojawianie się przeciwciał anty-Rh.
aglutynacja med. zlepianie się, sklejanie rozproszonych w płynnym środowisku komórek (bakterii,
pierwotniaków, krwinek) pod wpływem zlepników (aglutynin); językozn. luźny typ połączenia morfemów
w wyrazach i formach gram.
Choroba wieńcowa, zwana też chorobą niedokrwienną serca - to zespół chorobowy charakteryzujący się
niedostatecznym ukrwieniem (i co za tym idzie niedostatecznym zaopatrzeniem w tlen) serca,
spowodowanym znaczącym zwężeniem (a niekiedy - zamknięciem) światła tętnic wieńcowych,
odżywiających mięsień serca. Obraz kliniczny choroby wieńcowej jest dość zróżnicowany; jej najbardziej
znanymi postaciami są dławica piersiowa (dusznica bolesna, angina pectoris) i zawał serca.
Antygen - substancja wywołująca odpowiedź układu odpornościowego i wiążąca się z odpowiednimi
przeciwciałami, które rozpoznają epitopy danego antygenu.
Patogen - czynnik wywołujący daną chorobę.
Lizozym - jedno z przeciwbakteryjnych białek znajdujących się w płynach ustrojowych. Lizozym jest
enzymem, który niszczy ścianę komórkową niektórych bakterii. Obecność lizozymu w organizmie
człowieka to przykład przeciwbakteryjnej odporności nieswoistej.
Download